Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen

ZP® - Magazine

, 19 October 2018 16:30Laatste update op: 24 January 2020 13:52

De artikelen zijn geschreven door lactatiekundigen Teddy Roorda en Femmie de Jong, beide bestuursleden van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen. Dit is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals in de ouder-kindzorg, overheid en zorgverzekeraars.

Nederland telt momenteel ruim 400 erkende lactatiekundigen IBCLC. De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen maakt zich al sinds 1993 sterk voor de belangen van deze beroepsgroep en voor de kwaliteit van het vak.

Wat en wie zijn lactatiekundigen IBCLC
Ieder lid van de NVL heeft een opleiding afgerond, een internationaal erkend examen afgelegd en mag de titel ‘lactatiekundige IBCLC’ voeren, wat staat voor International Board Certified Lactation Consultant. De lactatiekundige IBCLC moet zich iedere vijf jaar opnieuw recertificeren. Elke tien jaar moet opnieuw een examen worden afgelegd om de titel te mogen behouden. Alleen IBCLC-gecertificeerd lactatiekundigen of lactatiekundigen in opleiding kunnen (aspirant) lid worden van de NVL. Op deze manier bewaken wij de kwaliteit van het vak lactatiekundige.

Lactatiekundigen IBCLC werken zelfstandig – alleen of in een groepspraktijk – of zijn verbonden aan ziekenhuis, kraamzorginstelling of consultatiebureau. Ze geven borstvoedingsadviezen en – ondersteuning, verzorgen opleiding voor andere zorgverleners en adviseren over het borstvoedingsbeleid van de instelling waar ze werken.

Wat is en doet de NVL
Een belangrijke taak van de NVL is: het beroep van lactatiekundige blijvend op de kaart zetten. Zo hebben we inmiddels een vaste plaats verworven in de zorgketen voor ouder en kind, met als partner verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, artsen en jeugdgezondheidszorg. De NVL is als strategisch partner betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen voor deze beroepsgroepen en van voorlichtingscampagnes voor het bredere publiek. In de afgelopen 25 jaar zijn we gesprekspartner geworden voor het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, het Voedingscentrum, TNO, de Samenwerkende Borstvoedings Organisaties, opleidingsinstituten en beroepsverenigingen zoals de KNOV (verloskundigen).

De NVL is afgevaardigd in Elacta, de Europese koepelorganisatie van lactatiekundigen. Onze belangen worden daarmee ook op Europees niveau vertegenwoordigd.

De artikelen zijn geschreven door:

Lactatiekundige Femmie

Hallo, mijn naam is Femmie de Jong. Van oorsprong ben ik A-verpleegkundige en via het moederschap (1980) ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in en onder de indruk geraakt van borstvoeding. In 1987 werd ik contactpersoon van vereniging Borstvoeding Natuurlijk en in 1994 greep ik mijn kans om het oude beroep en mijn nieuwe hobby samen te voegen in de opleiding lactatiekunde. Al doende en lerend ontdekte ik steeds meer over het voeden en over de voeding. Formidabel: wat is dat magnifiek dat een moeder haar eigen kind kan zogen, waardoor het groeit en optimaal ‘uit de verf komt’. Dat voorrecht, speciaal voor de vrouw, gun ik aan iedere moeder en ik hoop dat steeds meer baby’s gevoed worden zoals de natuur het bedoeld heeft.

Lactatiekundige Teddy

Ik ben Teddy Roorda en geboren in 1964. Ik ben zelf moeder van 3 (bijna) volwassen kinderen die ik allemaal borstvoeding heb gegeven. Na de geboorte van de jongste kwam ik in contact met de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en volgde daar een opleiding om andere moeders te begeleiden. Ik heb vele jaren in Culemborg de Borstvoeding Support Groep geleid. In 2010 ben ik de opleiding tot lactatiekundige gaan doen. Sinds 2012 ben ik werkzaam als lactatiekundige IBCLC. Ik werk in het Erasmus MC in Rotterdam o.a. met ouders van (extreem) prematuur geboren kinderen. Daarnaast doe ik huisbezoeken in de wijde omgeving van Culemborg.
Het is mijn missie dat moeders hun borstvoeding doelen kunnen halen, ook als het soms even tegen zit.

Contactgegevens NVL
Hulp nodig bij borstvoeding? Zoek een lactatiekundige.
Website: www.nvlborstvoeding.nl
Heeft u vragen aan de beroepsvereniging, stel ze via dit formulier.

  • Magazine

  • Mijn week

  • Zoeken

  • Dashboard