1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

  Blijf op de hoogte!

  Ontvang nieuws speciaal voor jou!

  Speel- en leercentrum REKI

  ZP® - Magazine

  , 18 mei 2020 10:04Laatste update op: 19 december 2022 14:56

  Van Kinderopvang, Coaching 1001 Days naar één Feel Good Centrum

  In de afgelopen jaren hebben wij bewust gekozen voor vernieuwing & verandering binnen de Kinderopvang. Een doorontwikkeling van Speel-en leercentrum REKI met Coaching 1001 Days naar een Feel Good Centrum voor kinderen van 0-13 jaar. Wij zijn trots op ons Feel Good Centrum dat inspeelt op persoonlijke groei op eigen kracht van kind en ouder(s). Wij willen graag dat je kind de eigen authenticiteit behoudt en laat groeien!

  Één druk op deze video link en je kunt een indruk van ons krijgen. Heb je wat langer de tijd, bezoek onze website www.reki.nl of volg ons op Instagram: Speel- en leercentrum REKI (@reki_1990) • Instagram-foto's en -video’s & Facebook: Speel- en leercentrum REKI | Facebook om ons Feel Good gevoel ook te beleven! Wij hopen eenieder ervan te overtuigen dat een verbinding met elkaar wederkerig is, ouder(s) ontlast en elk kind verrijkt

  Feel Good visie gericht op Manifest 1001 Critical Days uit Engeland

  Wij ondersteunen in onze visie het Manifest 1001 Critical Days uit Engeland, in Nederland bekend door het boek van Tessa Rosseboom, De eerste 1000 dagen. Conny heeft de 1000dagen coach opleiding gevolgd en heeft, samen met ons, deze visie vertaald in een Feel Good visie, beleid en omgang met elk kind. Onze visie is gericht op persoonlijke aandacht voor selfcare, selflove, self-power en self-reflection van je kind (bewustwording en bewustzijn).

  Vroegtijdse Educatie speelt in op een kansrijke start voor elk jong kind

  In ons eigen ontwikkelde Vroegtijdse Educatie (VE), leren wij elk kind, vanaf 6 weken oud, de eigen weg te kiezen, te volgen en daar achter te blijven staan, ongeacht de verwachtingen van andere mensen (volwassenen of kinderen). Onze VE is vernieuwend en biedt je kind een kanssrijke start op een succesvol leven met behoudt van eigen authenticiteit.

  Waarom kiezen voor ons Feel Good Centrum?

  In ons Feel Good Centrum tonen wij begrip voor elke situatie en gebeurtenis. Wij leven met jou en je kind mee! Onze life coaches coachen jou en je kind, op een eigen unieke manier. Wanneer je kind minimaal 3 dagen bij ons verblijft kunnen jullie beiden, op een eigen manier persoonlijke groeien op eigen kracht. Door ruimte & vrijheid te creëren voor je kind en jezelf investeer je ook in eigen ontwikkeling en vaardigheden. Het is goed om soms ook jezelf te verwennen door aandacht en tijd aan jezelf te besteden, rust te nemen of eigen mogelijkheden te onderzoeken. In een snel veranderende wereld en maatschappij zien wij kansenverrijking in een nieuwe leefstijl & levenshouding met behoudt van authenticiteit.

  Het maakt niet uit waar je wieg heeft gestaan of staat, kansengelijkheid begint bij jezelf

  Wij geloven in elk kind dat wordt of is geboren! JIJ bent een uniek mens met gevoel en hebt de rijkdom al in je. Je bent nieuwsgierig en toont interesse voor de nieuwe situatie, je geboorte, en de nieuwe wereld om je heen, ontmoet die andere mensen, waarschijnlijk je ouder(s). Je beschikt over een body, mind & soul en 6 zintuigen. Vijf zijn uiterlijk te zien, aan te raken en te voelen. Het zesde zintuig intuitie is niet te zien, echter wel aanwezig. Je hebt DNA, een prachtige geschiedenisbron, een zuiver hart waar je naar kan luisteren en die je de weg wijst in je eigen leven, een brein dat geen gevoel heeft, echter wel je op weg kan helpen om, vanuit je eigen ervaringen, te schakelen. Je hebt een heleboel cellen, vrienden die met gevoel je helpen om te helen in body, mind & soul. Je bent puur, beschikt over een vrije wil om een keuze te maken in het hier en nu. Alleen jij bent eigenaar van alles en kan het leven vormgeven op de manier die jij wenst, op dat moment. Door trouw te blijven aan jezelf, ondanks externe krachten en invloeden, blijft jouw persoonlijkheid groeien in voelen, denken en handelen.

  Open staan om je eigen verhaal te schrijven

  Elk mens dat geboren wordt begint met een eigen levensverhaal vol met persoonlijke belevenissen, avonturen en levenslessen. Dat verhaal kan goed of (nog) niet goed beginnen. Het is aan jou om dat eigen verhaal te (her)schrijven. Geloof in je eigen kracht en authenticiteit! Wanneer je kind start in ons Feel Good Centrum is dat het begin van het (her)schrijven van het eigen verhaal. Elke dag biedt de life coach je kind en jou een nieuwe kans, een uitdaging of een nieuw begin om de levensles, die op dat moment speelt, te voelen, te ervaren en eigen te maken.

  Je kind laten stralen en mooie herinneringen vastleggen in brein

  Dit eigen verhaal wordt door de life coach voor elk kind, vanaf 6 weken tot en met 4 jaar, geschreven. Als de pen van je kind, beschrijft de life coach o.a. de gekozen richtingaanwijzingen, eigen ervaringen, levenslessen en groei in body, mind & soul, die je kind laat zien en horen. Elke detail van persoonlijke groei wordt vastgelegd, de ups en downs, de teleurstellingen en de successen. Hoofdstukken worden geschreven en herschreven. Een ouder kind leert zelf het eigen verhaal te schrijven in onze BSO, waar het ook spelenderwijs leert zelfreflectie te doen. Spelenderwijs leren geloven in jezelf, te vertrouwen op je eigen kracht om wensen & dromen te manifesteren is ons gezamenlijk doel. Je kind in de hoofdrol die als ster straalt! Nieuwe ervaringen en mooie herinneringen vastleggen in je brein maken van jou een positief mens.

  Vroegsignalering begint bij jezelf en bij je eigen gevoelens

  Door vroegsignalering kan jij, als (aanstaande) ouder, op je eigen gevoel vertrouwen of iets wel of niet klopt voor jezelf of voor die ander je (nog niet geboren) kind. Emoties of gevoelens kunnen helaas soms ook niet gevoeld worden. Als jij of je kind teveel druk ervaart, je zorgen maakt of angsten hebt is dat niet gezond en goed voor jou en je kind.

  Rollercoaster van veranderingen is een uitdaging

  De vele veranderingen zoals de zwangerschap, de geboorte van je kind, de overgang van vrouw naar moeder & van man naar vader, het vormgeven van een gezin, het ouderschap en het opbouwen van de relatie met je kind en combinatie werk/studie-gezin vragen al je aandacht op. Hoe doe je dat allemaal? Waarschijnlijk gaat dat met vallen & opstaan. Elk mens doet dat anders, op een eigen unieke manier. Wij hebben respect voor jou!

  Zelfevaluatie/reflectie is de weg naar kansengelijkheid

  In ons Feel Good Centrum leert een kind vanaf 6 weken spelenderwijs het leven te (be)leven. Het moment dat een baby in de spiegel zichzelf ontdekt is de eerste eigen zelfevaluatie. De life coach leert je kind vragen te stellen aan zichzelf. Door jezelf een spiegel voor te houden en stil te staan hoe je iets verwerkt, kan je de keuze maken om het de volgende keer anders te doen en nieuwe vaardigheden aanleren. Zelfreflectie draait om zelfbewust zijn en bereid zijn om je elke keer weer te verbeteren als mens en te groeien naar de beste versie van jezelf.

  Lichaamstaal zegt vaak meer dan de woorden die je uitspreekt

  Gevoelens en emoties worden meestal non-verbaal overgebracht door elk mens. Met lichaamstaal kan je kind duidelijk maken hoe hij/zij zich voelt. Dit kan bewust of onbewust. Soms hoeft lichaamstaal ook niets te zeggen. De life coach weet hoe zij de lichaamstaal van je kind kan lezen, interpreteren/duiden en verwoorden. Zij benoemt objectief wat zij waargenomen heeft, vraagt of ze dat goed aangevoeld heeft en of ze kan helpen. Zij heeft een groot inlevingsvermogen en past haar lichaamstaal op de door je kind gewenst antwoord aan. Zij maakt o.a. gebruik van Babymassage, Kinder-gebaren, Mindfulness en Yoga.

  Positief & Gezond Activiteitenprogramma maakt van jou een balansbouwer

  Wij hebben een eigen vernieuwend Positief & Gezond Activiteitenprogramma (o-13 jaar) ontwikkeld, waaruit je kind een eigen keuze kan maken. Een beweeglijk programma van actieve en passieve activiteiten. Het ondersteunt je kind in het vinden van balans in body, mind & soul. Door bewust het evenwicht te voelen en vinden in jezelf kan je als balansbouwer overprikkeling & negatieve energie wegnemen en ombuigen in positieve kracht.

  Wie ben ik?

  Wat een prachtige inspiratiebron ben jij voor mij! Als vaste life coach ben ik vereerd om jou te mogen volgen hoe jij de eigen regie in je eigen leven neemt! Ik luister naar je gevoelens en volg jouw intuitieve en sensitieve aanwijzingen. Ik ga met jou op ontdekkingsreis, bied je op een vriendelijke manier elke dag uitdagingen aan waaruit jij een keuze maakt, die ik respecteer. Ik bied jou de kans om te ontdekken en antwoord te geven op de vraag Wie ben ik en Wie ben jij? Dankbaar ben ik voor de kans die jij mij geeft om met jou op ontdekkingsreis te gaan.

  Jouw leven is rijk, vol met avonturen, belevenissen, ups & downs en dat is goed

  Ik ben er voor jou om je te helpen plezier te hebben in het hier en nu. Ik vertrouw op jouw kracht om het leven te (be)leven en vorm te geven. Door bewustwording van jouw eenheid, je body, mind & soul, en je eigen tools kun jij bouwen aan het eigen leven dat jij wenst op dat moment. Jouw eenheid is constant in beweging, veranderingen en vernieuwing gebeuren voortdurend om jou persoonlijk te laten groeien.

  Het leven is kansrijk en omarmt je met vreugde en plezier

  Als jij de moed hebt om ook het leven te omarmen, met al zijn ups en downs, dan wordt je een krachtig en rijk mens. Daar moet je wel wat voor doen want veranderingen in je leven zijn niet altijd leuk, wel noodzakelijk om persoonlijk te groeien. Om een goed mens te worden of te zijn in deze wereld dien je wel open te staan voor veranderingen en vernieuwing.

  Snel veranderende wereld vraagt ombuiging van denk- naar gevoelswereld

  De wereld loopt vast in denken terwijl wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het brein niet kan voelen. Elk mens is een gevoelsmens en juist door aandacht te besteden aan de eigen gevoelens, emoties en gedachten kan je uitgroeien tot een flexibel goed mens dat zichzelf herkent in de spiegel. Het is belangrijk dat jij op eigen kracht elke uitdaging, gebeurtenis of situatie ervaart en het zelf leert in te vullen of op te lossen. Zo bouw je elke keer weer meer levenservaring op. In ons Feel Good Centrum geloven wij in jou en weten dat wanneer jij de ene levensles hebt afgerond, de volgende les alweer voor de deur staat. Door al die rijke levenservaring maak jij jezelf krachtig NU en dat komt later goed van pas om als flexibel authentiek mens je staande te houden in de snel veranderende wereld en maatschappij.

  Contactgegevens

  REKI B.V.
  Kluizenaarsbocht 2-4
  2614 GT Delft
  www.reki.nl
  Tel: 06-30400657|06-20144654
  E-mail: info@reki.nl

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard