Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Barbara van Brakel

ZP® - Magazine

, 24 november 2021 11:33Laatste update op: 24 november 2021 11:35

Barbara van Brakel, directeur van Kindcentra Betuwe.

Wij zijn drie kinderopvangorganisaties die opvang bieden in de gemeente Buren en Neder Betuwe. SKLM biedt alle vormen van kinderopvang in de verschillenden dorpen in Buren. Peuterdriehoek biedt met hun peuterspeelgroepen het oude "peuterwerk” en Bunderbos is een kleinschalige kinderopvanglocatie met een drietal kleinere buitenschoolse opvanglocaties en het gastouderbureau Klik. Samen zijn wij al meer dan 25 jaar een vertrouwde en veilige omgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Onze visie

Onze kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang zijn een rijke leeromgeving waar kinderen andere kinderen en volwassenen ontmoeten. In al het handelen en omgaan met kinderen zijn pedagogische aspecten verweven waardoor wij een veilige en verantwoorde opvang bieden, opvang die bijdraagt aan de brede ontwikkeling van kinderen. Pedagogisch medewerkers zijn medeopvoeders in nauwe samenspraak met ouders. Kinderen mogen bij ons zijn wie ze zijn en groeien met behulp van onze professionele medewerkers op tot volwassenen. Dit betekent dat alles rondom het kind goed geregeld is.

Onze pedagogisch medewerkers

Onze pedagogisch medewerkers zorgen iedere dag met aandacht, warmte en betrokkenheid voor uw kind. Elke groep heeft vaste pedagogisch medewerkers, zij kennen de kinderen en hun ouders. Ze zorgen ervoor dat elk kind zichzelf kan zijn, dat hij of zij zich prettig voelt in de groep. Want een kind dat zich prettig voelt, ontspannen is kan zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. We vieren hun succes wanneer ze zich proberen om te rollen, een puzzelstukje kunnen leggen, zelf hun jas aan kunnen doen of zelfstandig op het buitenterrein mogen spelen. En we geven hun een steuntje in de rug wanneer het even moeilijk wordt of net nog niet is gelukt. Een glimlach of het even wegkijken, ergens naar toe kruipen of even boos zijn, zijn signalen die onze pedagogisch medewerkers oppikken van kinderen. Door het reageren op deze signalen is er sprake van contact, Hoe beter het contact hoe prettiger een kind zich voelt, de basis van een goede ontwikkeling.

Onze ruimtes

Iedere stamgroep binnen de dagopvang/peutergroepen of basisgroep voor de buitenschoolse opvang hebben een eigen groepsruimte.
De inrichting stemmen wij af op de ontwikkelingsfase van de kinderen die gebruik maken van de ruimte. Ieder kind moet zich kunnen herkennen en veilig voelen in de ruimte, ook wanneer een ruimte op andere momenten wordt gebruikt door een andere groep kinderen Binnen onze babygroepen is de mogelijkheid om lekker te bewegen op een grote mat of even lekker soezen in de box, voor de peuters zijn er op hun groep verschillende speelhoeken, bijvoorbeeld een huishoek waar zij op kunnen gaan in een fantasiespel. De BSO kinderen hebben vaak al meer behoefte om even te chillen na school, maar willen zeker ook uitgedaagd worden in een bouwhoek met constructiemateriaal of technisch lego.

Gastouderopvang

Ook bieden wij ouders gastouderopvang. De opvang binnen de gastouderopvang vindt plaats in een huiselijke sfeer. De groep is kleinschalig, de aandacht is persoonlijk en de gastouder is flexibel. De opvang kan zowel bij de gastouder, als bij de vraagouder thuis plaatsvinden. Kinderen van 0 tot 13 jaar zijn van harte welkom. De gastouder heeft hierin een belangrijke taak te vervullen: zij is namelijk mede-opvoeder en levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het aan haar toevertrouwde kind.

Contactgegevens:

Kinderopvang SKLM
0344 60 30 87
info@sklm.nl

Peuterdriehoek
0488 481 763
info@peuterdriehoek.nl

Kinderopvang Bunderbos en Gastouderbureau Klik
0488 482 673
info@bunderbos.nl

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursussen

  • Community

  • Dashboard