1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Femme-Amsterdam

  Gepubliceerd op: 10-26-2016Bewerkt op: 7-11-2023
  Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam Gepubliceerd op: 10-26-2016Bewerkt op: 7-11-2023
  Geschreven door: Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam
  Femme-Amsterdam, een uniek concept op het gebied van verloskunde in Amsterdam. Femme-Amsterdam is een kleinschalige verloskundigenpraktijk die vrouwen uit Amsterdam e.o., exclusief begeleidt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode. Wij staan voor vernieuwing, het aanbieden van goede, uitgebreide medische zorg met zeer persoonlijke begeleiding.

  Onze verloskundigenpraktijk (for English see text below)

  Wij zijn gevestigd in de Frans van Mierisstraat 50A (hoekje met de van Baerlestraat) in Amsterdam Oud-zuid en ons werkgebied strekt zich uit over Amsterdam Centrum, Oost, Zuid, West, de Pijp, Jordaan en omstreken; iedereen is welkom!

  Onze werkwijze

  Naast de standaard verloskundige zorg bieden we je Extra Zorg aan, wat ons direct onderscheidt van andere verloskundigenpraktijken. We vinden het belangrijk om jou en je kindje beter in de gaten te houden, bijvoorbeeld door het maken van meerdere echo’s naast de standaard 10,13 en 20 weken echo. Deze echo’s worden uitgevoerd door hoog gecertificeerde -verloskundig- echoscopisten die bij ons werkzaam zijn. Daarnaast bieden we je meerdere extra zorgverleners aan onder ons dak; zoals een coach, voedingsdeskundige, acupuncturist, bekken(bodem)fysiotherapeut en een zwangerschapsmasseuse. Ook heb je de mogelijkheid tot het doen van een cursus baby- en kinder-EHBO.

  Ook bereiden we je zo goed mogelijk voor op de bevalling en de borstvoeding door middel van het geven van drie voorlichtingsavonder over:

  • voeding - door voedingsdeskudige Amélie van der Aa
  • bevalling - door een van onze verloskundigen
  • over mindfullness tijdens zwangerschap,bevalling en moederschap - door Katia Khomich
  • over baby slaap en voedingspatronen - door lactatiekundige Heleen Hilgers
  • over de kraamperiode - door Melanie von Muhlen; de babyfee

  Verloskundigen en echo praktijk

  We vinden het bij Femme-Amsterdam belangrijk dat we je goede professionele en persoonlijke zorg kunnen bieden. Je hebt contact momenten met onze verloskundigen en echoscopisten in je zwangerschap. Doordat je zo'n 10-14 komt in de zwangerschap zijn we goed op de hoogte van jouw situatie en kun je een vertrouwensband met ons opbouwen.

  Waarom Femme Amsterdam?

  • Zorg op maat, we nemen alle tijd voor jou (en je partner) met minstens 20-40 minuten per controle *Tijdens iedere zwangerschapscontrole krijg je, indien gewenst, een echo met het meest geavanceerde echoapparaat, de Voluson E10 of de Voluson S10 (zowel medisch als pretecho 2D/3D/4D +HD live). De beelden geprint en de foto's en filmpjes worden ook direct naar je telefoon gestuurd.
  • Bloedafnames op de praktijk
  • Avond/weekendspreekuur
  • Consult(en) met een acupuncturist op de praktijk, voor, tijdens en na de zwangerschap
  • Consult(en) met een voedingsdeskundige op de praktijk tijdens de zwangerschap
  • Consult(en) met een coach op de praktijk tijdens de zwangerschap
  • Consult (en) met bekkenbodemfysiotherapeut op de praktijk tijdens en na de zwangerschap
  • Mogelijkheid tot het doen van een cursus baby en kinder EHBO
  • Zwangerschapsmassage
  • Voorlichtingsavonden (Nederlands/Engels): informatie over voeding, bevalling, mindfulness, baby slaap en voedingspatronen, en over de kraamperiode en de tijd erna, geven door experts op deze gebieden.

  Wij nodigen je graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van de verloskundigen en een vroege echo.

  Wil je weten welke vitamines wij aanraden; kijk dan hier. Met de kortingscode Femme krijg je 10% korting op alle vitamines.


  Our midwifery practice

  We are located at Frans van Mierisstraat 50A (corner with van Baerlestraat) in Amsterdam Oud-Zuid and our working area extends over Amsterdam Center, East, South, West, De Pijp, Jordaan and the surrounding area; everyone is welcome!

  Our method

  In addition to standard obstetric care, we offer you Extra Care, which immediately distinguishes us from other obstetric practices. We think it is important to keep a closer eye on you and your baby, for example by making several ultrasounds in addition to the standard 10, 13 and 20 weeks ultrasound. These ultrasounds are performed by highly certified midwifery sonographers who work with us. In addition, we offer you several extra care providers under our roof; such as a coach, nutritionist, acupuncturist, pelvic floor physiotherapist and a pregnancy masseuse. You also have the option of doing a baby and child first aid course.

  We also prepare you as well as possible for childbirth and breastfeeding by giving three information evenings about:

  • nutrition - by nutritionist Amélie van der Aa
  • childbirth - by one of our midwives
  • about mindfulness during pregnancy, childbirth and motherhood - by Katia Khomich
  • about baby sleep and feeding patterns - by lactation consultant Heleen Hilgers
  • about the maternity period - by Melanie von Muhlen; the baby fairy

  Midwives and ultrasound practice

  At Femme-Amsterdam, we think it is important that we can offer you good professional and personal care. You have contact moments with our midwives and sonographers during your pregnancy. Because you come about 10-14 hours into the pregnancy, we are well aware of your situation and you can build a relationship of trust with us.

  Why Femme Amsterdam?

  • Tailor-made care, we take all the time for you (and your partner) with at least 20-40 minutes per checkup
  • During every pregnancy check-up, if desired, you will receive an ultrasound with the most advanced ultrasound machine, the Voluson E10 or the Voluson S10 (both medical and fun ultrasound 2D/3D/4D + HD live). The images are printed and the photos and videos are also sent directly to your phone.
  • Blood tests at the practice
  • Evening/weekend office hours
  • Consult(s) with an acupuncturist at the practice, before, during and after pregnancy
  • Consultation(s) with a nutritionist at the practice during pregnancy
  • Consultation(s) with a coach at the practice during pregnancy
  • Consultation(s) with a pelvic floor physiotherapist at the practice during and after pregnancy
  • Possibility to do a baby and child first aid course
  • Pregnancy massage
  • Information evenings (Dutch/English): information about nutrition, childbirth, mindfulness, baby sleep and feeding patterns, and about the postpartum period and the time after, given by experts in these areas.

  We would like to invite you for a no-obligation introductory meeting with one of the midwives and an early ultrasound.

  Do you want to know which vitamins we recommend; look here. With the discount code Femme you get a 10% discount on all vitamins.

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard