1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

  Blijf op de hoogte!

  Ontvang nieuws speciaal voor jou!

  Deze informatie is geverifieerd door onze deskundige: David Borman - aanstaande-vaderdeskundige

  ZwangerPartnerkalenderPartner week 16

  Week 16 Partner

  ZP® - Voor de partner

  , 24 april 2017 13:05Laatste update op: 7 april 2023 23:23

  Hormoonveranderingen hebben hun invloed op de lichamelijke, mentale en emotionele toestand van de zwangere . De baby is nu 15 centimeter lang en weegt 120 gram. De baby kan nu licht en donker onderscheiden, maar de ogen zijn nog wel dicht. Lees hier verder wat er allemaal gebeurt in week 16 van de zwangerschap.

  Hormonen

  Je hebt misschien gemerkt dat jouw vrouw zich anders gedraagt dan normaal. Door de zwangerschap is de hormoonhuishouding anders dan buiten de zwangerschap en bij sommige vrouwen kan dit zorgen voor ander gedrag. Misschien is ze normaal gesproken evenwichtig of geordend en sinds ze zwanger is snel emotioneel of chaotisch. Dit is niks om je zorgen over te maken, het hoort er bij.

  enter image description here

  Het kan zijn dat het wat sneller zorgt voor confrontaties. Pas dan de Oosterse vechtsporttechniek toe: ga de strijd niet aan maar probeer flexibel mee te veren en op die manier de spanning af te voeren. Het betekent niet dat je haar overal haar zin in hoeft te geven of dat je je eigen behoefte niet kenbaar mag maken. Je hoeft alleen niet op elke confrontatie in te gaan die ze je aanbiedt.

  De 20 weken echo / SEO

  De vraag of het kindje wel gezond zal zijn, houdt veel aanstaande ouders bezig. Gelukkig komen de meeste kindjes kerngezond ter wereld.

  Tijdens een eerdere afspraak hebben we jullie informatie over het Structureel Echoscopisch Onderzoek gegeven, ook wel de 20-wekenecho genoemd: een medische echo om te bekijken of de aanleg van het kindje in orde lijkt. Deze echo kan gemaakt worden tussen de 19e en 20ste week; de gunstigste periode om jullie kindje te bekijken. Het kindje is dan in zijn geheel zichtbaar en de organen zijn goed te zien. Jullie mogen zelf kiezen of jullie dit onderzoek willen laten verrichten. De echoscopiste vertelt tijdens of direct na het onderzoek wat haar bevindingen zijn en zal met je bespreken of er verder beleid nodig is.

  Er kan ook naar het geslacht van jullie kindje worden gekeken, maar dit is niet het doel van de echo. Wil je het geslacht graag weten? Geef dit dan aan bij de echoscopiste. De kosten van deze echo worden vergoed uit de basiszorgverzekering.

  GUO

  GUO staat voor Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek. Een GUO is eigenlijk hetzelfde als een SEO, maar het GUO vindt altijd plaats in het ziekenhuis en wordt verricht door een arts-echoscopist. Wanneer er in de familie een erfelijke aandoening voorkomt waarop het kindje ook een verhoogde kans heeft, kan dit een reden zijn om een GUO uit te voeren in plaats van het SEO.

  Tijdens het GUO wordt extra goed gekeken naar de afwijking waarop het kindje een verhoogd risico heeft. Voordat je het GUO krijgt, heb je soms een voorgesprek in het ziekenhuis, zo kan goed bepaald worden bij welke termijn de echo het best gemaakt kan worden en waar men precies naar moet kijken.

  Erkenning

  Voor de erkenning moeten jullie samen naar de Burgerlijke Stand van het gemeentehuis. Neem hierbij een geldig identiteitsbewijs mee. Tijdens de erkenning kan de achternaam van het kindje worden gekozen en vastgelegd. Bij erkenning ontstaat tussen jou en je kind een juridische band, ook wel familierechtelijke betrekking genoemd. Hieruit vloeit een onderhoudsplicht voort. Op de website van je gemeente vind je hier meer informatie over.

  Als de erkenning niet voor de geboorte is voldaan (ofwel de erkenning ongeboren vrucht), dan kan de erkenning ook ten tijde van de geboorte, of daarna nog worden voldaan. Op het moment van die latere erkenning kan alsnog gekozen worden voor de achteraam van de vader, zonder extra kosten. Als er geen erkenning plaatsvindt, krijgt de baby automatisch de achternaam van de moeder.

  Als er bij de erkenning een geen achternaamskeuze wordt gedaan, en je dit op een later moment alsnog zou willen, dan dient daar een speciale aanvraag voor te worden gedaan die geld kost. Deze aanvraag heeft een kleine kans van slagen.

  Daarnaast moet de moeder haar baby zelf aangeven bij het gemeentehuis als jij de baby niet hebt erkend en je wel wilt dat de baby jouw achternaam krijgt. Wil je dit niet, dan kun je de aangifte ook laten doen door iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest.

  Aangifte

  Na de geboorte van je kindje doe je aangifte in de gemeente waar je kindje is geboren. Dit moet binnen drie dagen na de dag van de bevalling gebeuren. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan kan de aangifte ook een dag later plaatsvinden, dus op de eerstvolgende werkdag.

  Ouderlijk gezag

  Als je niet getrouwd bent, krijgt alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. Dit betekent dat de moeder de wettelijke vertegenwoordiger van het kindje is. Als vader kun je ook het ouderlijk gezag krijgen, dit dient aangevraagd te worden bij de kantonrechter. Dit kan alleen geregeld worden als jij het kindje ook erkend hebt.

  Het ouderlijk gezag houdt in dat jij ook beslissingen mag nemen over de opvoeding en de verzorging van jouw kind. Daarnaast mag je het vermogen van je kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van je zoon of dochter. Denk daarbij aan het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

  Ouderlijk gezag bij huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Ouders die vóór de geboorte van hun kindje zijn getrouwd, krijgen automatisch het ouderlijk gezag over hun kind. De vader wordt bovendien de juridische vader. Ook bij geregistreerd partnerschap ben je automatisch de juridische vader. Ook als je niet de biologische vader van het kind bent. Je hoeft het kind dan niet te erkennen.

  Tip

  Regel erkenning en het ouderlijk gezag ruim op tijd en al in de zwangerschap. Na de bevalling is dit erg lastig en kost het bovendien tijd en geld.

  Jouw vrouw ontvangt wekelijks een e-mail met daarin waardevolle informatie over haar zwangerschapsweek. Hier vind je de informatie die zij deze week ontvangt

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard