Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

ZwangerOnderzoeken en controlesOnderzoeken en echos vanaf week 10 van je zwangerschap wat gaat er gebeuren

Onderzoeken en echo's vanaf zwangerschapsweek 10: wat gaat er gebeuren?

ZP® - Magazine

, 14 April 2017 14:30Laatste update op: 18 March 2021 15:32

De meeste baby's zijn bij de geboorte gezond. Bij 3 tot 5% van alle pasgeborenen wordt een aangeboren afwijking vastgesteld. Bij een deel hiervan is het mogelijk de afwijking al voor de geboorte vast te stellen.

Sinds 2007 wordt elke zwangere aangeboden nader onderzoek te laten doen naar aangeboren afwijkingen van de ongeboren baby. Bij alle onderzoeken kunnen jullie zelf bepalen of jullie ze willen of niet. Wij geven uitleg over de onderzoeken.

Down,- Edwards en Patausyndroom

Deze syndromen zijn allemaal trisomieën. Dat betekent dat er een chromosoom teveel is op een bepaalde plek in het DNA. Kinderen met Downsyndroom (trisomie 21) hebben een verstandelijke beperking en vaker gezondheidsproblemen. Hun ontwikkelingsmogelijkheden variëren, maar mensen met downsyndroom hebben gedurende hun hele leven begeleiding en ondersteuning nodig.

Kinderen met Edwards- (trisomie 18) en Patausyndroom (trisomie 13) overlijden vaak voor of rondom de geboorte. Zij worden zelden ouder dan een jaar. Deze kinderen hebben ernstige lichamelijke afwijkingen en een ernstige verstandelijke beperking.

Probeer, voordat je aan prenatale screening gaat beginnen, te bedenken wat het voor jullie zou betekenen als jullie een kindje zouden krijgen met bijvoorbeeld Downsyndroom. Als je besluit jouw kindje te laten onderzoeken op het syndroom van Down, Edwards of Patau kun je sinds 1 april 2017 kiezen tussen de al bestaande combinatietest of de nieuwe NIPT test.

NIPT

De NIPT betekent ‘niet-invasieve prenatale test’. Bij deze test wordt er bloed van de zwangere afgenomen en door het laboratorium onderzocht op stukjes erfelijk materiaal (DNA). In het bloed zit ook een klein beetje DNA van de placenta. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Zo kan bekeken worden of er bij het kind een aanwijzing is voor Down-, Edwards- of Patausyndroom. Je kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

De test geeft geen 100% zekerheid. Er bestaat een kleine kans dat er bij een afwijkende uitslag toch sprake is van een gezond kind. Dan is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig om zekerheid te krijgen, zeker als jullie overwegen de zwangerschap te beëindigen. Bij een niet-afwijkende uitslag hoef je verder geen onderzoek te laten doen. De kans is dan te verwaarlozen dat er toch een afwijking zou zijn.

Een enkele keer worden er bij de NIPT andere aandoeningen gevonden. Deze kunnen ernstig of minder ernstig zijn. We noemen dit nevenbevindingen. Jullie kunnen van tevoren aangeven of jullie wel of geen nevenbevindingen willen weten. Je betaalt een bijdrage aan de kosten voor de NIPT van 175 euro.

Combinatietest

Ook de combinatietest is bedoeld om Down-, Edwards- en Patausyndroom op te sporen. Deze test bestaat uit bloedonderzoek van de moeder en een nekplooimeting via de echo van de baby. Op basis van deze twee uitslagen, de leeftijd van de moeder en de zwangerschapsduur wordt berekend of je een verhoogde kans hebt op een kindje met Downsyndroom. De combinatietest moet gebeuren voordat je 14 weken zwanger bent.

Net als de NIPT is een combinatietest niet gevaarlijk voor je zwangerschap. De uitslag van de combinatietest is echter een kansberekening en geen diagnose. Als de uitslag aangeeft dat je een verhoogde kans hebt (meer dan 1 op 200) kun je verder onderzoek laten verrichten met een vruchtwaterpunctie, een vlokkentest of de NIPT. De kosten voor de combinatietest bedragen 170,13 euro.

Kijk op https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/ voor meer informatie over de NIPT en combinatietest.

Vervolgonderzoek combinatietest of NIPT

Lees hier meer over het vervolgonderzoek combinatietest en NIPT.

  • Magazine

  • Mijn week

  • Zoeken

  • Dashboard