1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  maatregelen rondom corona binnen de praktijk

  Gepubliceerd op: 3-3-2022Bewerkt op: 3-4-2022
  Verloskundigepraktijk Ypenburg Gepubliceerd op: 3-3-2022Bewerkt op: 3-4-2022
  Geschreven door: Verloskundigepraktijk Ypenburg
  Eindelijk, er is weer meer mogelijk!

  SCROLL DOWN FOR ENGLISH

  Beste zwangere en partner,

  Eindelijk zijn er versoepelingen rondom de corona maatregelen! Gelijk helemaal terug naar het oude gaan we binnen onze praktijk nog niet, maar met kleine stappen komen we daar uiteindelijk wel. Deze update geeft een overzicht van de maatregelen die vanaf vandaag zullen gelden.

  Lees deze mail dus aandachtig door!

  Wij willen jullie vriendelijk vragen om:

  • Telefonisch contact met ons op te nemen als je klachten hebt, passend bij corona.

  • In de wachtkamer van het gezondheidscentrum een mondmasker te dragen, ondanks dat dit niet meer verplicht is. Het is een dringend advies ter bescherming van anderen in de wachtkamer met wellicht een verminderde weerstand.

  Prenatale zorg; de zorg tijdens de zwangerschap:

  • Bij alle zwangerschapscontroles mag 1 begeleider meekomen. Er mogen ook weer kinderen meekomen.

  • Bij alle medische echo's (termijnecho, 13 weken echo, 20 weken echo, groei-echo's) mogen 2 begeleiders meekomen. Bij medische echo's is het niet toegestaan om kinderen mee te nemen.

  • bij pretecho's mogen wel kinderen meekomen, maar we vragen nog wel dringend om rekening te houden met de beperkte ruimte in de echokamer.

  Natale zorg; de zorg tijdens de bevalling

  • Bij zowel een thuisbevalling als een poliklinische bevalling mag er naast de partner 1 extra persoon bij de bevalling aanwezig zijn.

  Postnatale zorg, dit is de zorg na de bevalling:

  • Voorlopig zullen we nog steeds 2 keer langskomen. Op de 4de of 5de dag na de bevalling komen we in ieder geval langs om onder andere de hielprik te verzorgen. De andere bezoekdag plannen we in overleg. Alle andere contactmomenten in het kraambed zullen in principe telefonisch plaatsvinden. Uiteraard brengen wij wel een extra bezoek indien dat nodig is.

  Tot slot

  We hopen natuurlijk dat iedereen gezond is en ook blijft! We zien elkaar snel weer op de praktijk of bij jullie thuis!

  Met vriendelijke groet,

  Lizet, Femke, Reniera en Marjoleine Nicole en Shirley

  Verloskundige Praktijk Ypenburg

  ENGLISH:

  Dear pregnant woman and partner,

  Finally there are relaxations around the corona measures! In our practice we are not yet going all the way back to the old, but with small steps we will eventually get there. This update provides an overview of the measures that will apply from today.

  Please read this email carefully!

  We kindly ask you to:

  • Contact us by phone if you have complaints appropriate to corona

  • Wear a mouth mask in the waiting room of the health center, even though this is no longer mandatory. It is urgent advice to protect others in the waiting room who may have a reduced resistance.

  Prenatal care: care during pregnancy:

  • 1 companion can come with all pregnancy check-ups. Children are also allowed to come along.

  • At alle medical ultrasounds (term ultrasound, 13 weeks ultrasound, 20 weeks ultrasound, growth ultrasounds) 2 companions are allowed. It is not allowed to bring children with medical ultrasounds.

  Natal care, this is the care surrounding the delivery:

  • For a home birth as wel as a delivery in the hospital, 1 extra person may be present in addition to the partner.

  Post natal care, this is the care after the delivery:

  • We will come by 2 times. On the 4th or 5th day after delivery, we will at least come by to take care of the heel prick. We will plan the other visit in consultation. All other contact moments during the post natal care, will take place by telephone. Of course we will pay an extra visit if necessary.

  Finally

  Of course we hope that everyone is and stays healthy! We will see each other again soon at our practice or at your home!

  Sincerely,

  Lizet, Femke, Reniera and Marjoleine Micole en Shirley

  Midwife Practice Ypenburg

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard