1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

  Blijf op de hoogte!

  Ontvang nieuws speciaal voor jou!

  maatregelen binnen de praktijk rondom Corona

  Verloskundigepraktijk Ypenburg

  , 1 april 2021 22:30Laatste update op: 23 mei 2021 17:33

  Eindelijk kunnen we gaan versoepelen!

  SCROLL DOWN FOR ENGLISH

  Beste zwangere en partner,

  Goed nieuws! We mogen eindelijk iets meer gaan versoepelen! Helemaal terug naar het oude kunnen we nog niet maar met kleine stappen komen we daar uiteindelijk wel. Deze update geeft een overzicht van de maatregelen die vanaf aanstaande maandag 24 mei zullen gelden. Lees deze mail dus aandachtig door!

  Wij willen jullie vriendelijk vragen om:

  • Telefonisch contact met ons op te nemen als je één of meer van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (tenminste 38,0 graden Celsius) of plotseling verlies van reuk en/of smaak.

  • Telefonisch contact met ons op te nemen als je in de afgelopen 10 dagen terug bent gekomen uit het buitenland

  • Telefonisch contact met ons op te nemen als je in quarantaine bent omdat je in contact bent geweest met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld óf omdat je op dit moment een huisgenoot hebt die koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

  • Zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden van de verloskundige en de assistente. In de spreekkamer staat met tape op de grond aangegeven waar er plaats genomen kan worden.

  • In het gezondheidscentrum een mondmasker te dragen.

  • Het gezondheidscentrum te betreden op het tijdstip van je afspraak, bij binnenkomst je handen te desinfecteren en de aangegeven looproutes te volgen.

  Prenatale zorg; de zorg tijdens de zwangerschap:

  • Bij alle controles mag 1 begeleider OF 1 kind meekomen. Vanwege de beperkte ruimte in de wachtkamer is het nog niet toegestaan om beiden toe te laten.

  • Bij alle echo's mag weer 1 begeleider meekomen. Vanwege de beperkte ruimte in de echokamer is het nog niet toegestaan om kinderen mee te nemen.

  De begeleider (vaak de partner) dient uit hetzelfde huishouden te komen, is geheel klachtenvrij, is in de afgelopen 10 dagen niet in het buitenland geweest en niet is niet in quarantaine.

  We willen wel benadrukken dat het verzoek blijft om, indien mogelijk, alleen te komen.

  Natale zorg; de zorg tijdens de bevalling

  • Bij zowel een thuisbevalling als een poliklinische bevalling mag er 1 extra persoon uit hetzelfde huishouden naast de verloskundige aanwezig zijn.

  • Wij zullen een mondmasker dragen.

  • Wij vragen de partner (of andere begeleider) om ook een mondmasker te dragen.

  Postnatale zorg, dit is de zorg na de bevalling:

  • We zullen 2x langskomen. Op de 4de of 5de dag na de bevalling komen we langs om onder andere de hielprik te verzorgen. Daarnaast zullen we voor de afsluitende visite langskomen. Alle andere contactmomenten in het kraambed zullen in principe telefonisch plaatsvinden. Uiteraard brengen wij wel een extra bezoek indien dat nodig/wenselijk is.

  • Wanneer wij langskomen verzoeken wij jullie om op dat moment géén kraamvisite te hebben.

  • Wij zullen een mondmasker dragen.

  Tot slot:

  Meer informatie over COVID-19 en zwangerschap kun je vinden op de website: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap

  We hopen natuurlijk dat iedereen gezond is en ook blijft!

  Met vriendelijke groet, Lizet, Femke, Reniera en Marjoleine Verloskundige Praktijk Ypenburg

  ENGLISH:

  Dear pregnant woman and partner,

  Good news! We can finally relax a bit more! We can't go all the way back to the old days, but we will get there eventually with small steps. This update provides an overview of the measures that will apply from next monday, the 24th of May. Please read this email carefully!

  We kindly ask you to:

  • Contact us by phone if you have 1 or more of the following complaints: a cold, a cough, a sore throat, shortness of breath, fever (above 38,0 degrees Celsius) or sudden loss of smell and / or taste.

  • Contact us by phone if you have returned from abroad.

  • Contact us by phone if you are in quarantine because you have been in contact with someone who has been diagnosed with the Corona virus or because you currently have a housemate who has a fever and / or shortness of breath.

  • Try to keep 1,5 meter distance from the midwife and the assistant. In the consultation room, tape on the floor indicates where a seat can be taken.

  • Wear a mouth mask in the health center.

  • Enter the health center at the time of your appointment, disinfect your hands upon arrival and follow the indicated walking routes.

  Prenatal care: care during pregnancy:

  • 1 companion OR 1 child can come with all check-ups. Due to the limited space in the waiting room, it is not yet allowed to admit both.

  • 1 companion can come to all ultrasounds. Due to the limited space in the ultrasound room, it is not yet allowed to bring children.

  The companion (often the partner) must come from the same household, must also be completely free of complaints an have not been abroad in the past 10 days and not be in quarantine.

  We would like to emphasize that the request remains to come alone if possible!

  Natal care, this is the care surrounding the delivery:

  • For a home birth as wel as a delivery in the hospital, only 1 extra person from the same house hold may be present next tot the midwife.

  • We will wear a mouth mask.

  • We ask the partner (or other companion) to also waer a mouth mask.

  Post natal care, this is the care after the delivery:

  • We will come by 2 times. On the 4th or 5th day after delivery, we come by to take care of the heel prick. We will also come by for the closing visit. All other contact moments during the post natal care, will take place by telephone. Of course we will pay an extra visit if necessary / desirable.

  • When we visit you, we request that you do not have visitors at that time.

  • We will wear a mouth mask.

  Finally:

  More information about Corona and pregnancy can be found on the website: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap

  Of course we hope that everyone is and stays healthy!

  Sincerely,

  Lizet, Femke, Reniera and Marjoleine Midwife Practice Ypenburg

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursussen

  • Community

  • Dashboard