Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Vaccinatie tegen corona tijdens je zwangerschap

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen

, 6 January 2021 12:59Laatste update op: 6 January 2021 13:05

Nu er gestart wordt met vaccineren in Nederland ontstaat voor veel zwangeren natuurlijk de vraag of het verstandig is zich te laten vaccineren tijdens de zwangerschap

Omdat er op dit moment nog onvoldoende bekend is over de veiligheid van vaccinatie met COVID-19-vaccin tijdens de zwangerschap, wordt deze tijdens de zwangerschap afgeraden. Het algemene advies is om ná de zwangerschap te vaccineren. Uit huidige onderzoeken en dierproeven zijn geen aanwijzingen gekomen die duiden op nadelige gevolgen van vaccinatie tijdens zwangerschap. Deze worden ook niet verwacht bij een dergelijk vaccin, dat geen levend viraal materiaal bevat. Tijdens de gedane studies bleken wel een aantal testpersonen tóch zwanger. Bij hen zijn ook geen nadelige effecten gevonden. Dit aantal is echter te laag om hier significante conclusies aan te mogen verbinden. Belangrijk is wel dat vanwege gezondheidsredenen (zoals bijvoorbeeld astma of diabetes mellitus) de voordelen van vaccineren zwaarder kunnen wegen dan de theoretische nadelen, waardoor je behandelend arts op individueel niveau tot een ander advies kan komen.

Als onbedoeld de eerste vaccinatie tijdens de zwangerschap is toegediend, dient de tweede vaccinatie na de zwangerschap te worden toegediend. Daarnaast vragen we je dit te melden zodat dit gemeld kan worden bij Bijwerkingencentrum Lareb om de zwangerschap te volgen. Lareb zal ook de fabrikant Pfizer/BioNTech informeren. Het betekent ook in het kader van ‘goede zorg’ dat, in overleg met de zwangere, de verloskundige zorgverlener en/of de huisarts hierover geïnformeerd worden.

Bij een zwangerschapswens kan gewoon gevaccineerd worden. In geval van IVF is het advies om de timing met de behandelaar af te stemmen.

Borstvoeding

In de bijsluiter staat vermeld dat er onvoldoende bekend is over de veiligheid van vaccinatie met COVID-19-vaccin bij het geven van borstvoeding. Het is echter aannemelijk dat het COVID-19-vaccin net zoals andere niet levende vaccins, niet in de moedermelk terecht komt en vaccinatie geen enkel bezwaar vormt.

  • Magazine

  • Mijn week

  • Zoeken

  • Dashboard