1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Prenatale screening

  Gepubliceerd op: 12-14-2020Bewerkt op: 3-20-2023
  Verloskundigen Praktijk Voorburg Gepubliceerd op: 12-14-2020Bewerkt op: 3-20-2023
  Geschreven door: Verloskundigen Praktijk Voorburg
  Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te beoordelen of het ongeboren kind een aangeboren afwijking heeft of een verhoogde kans daarop.

  Prenatale screening

  De prenatale screening kun je grofweg verdelen in twee paden. Ten eerste echo onderzoek om te kijken naar de aanwezigheid van lichamelijke afwijkingen aan je baby, zoals een open rug of hartafwijkingen. Ten tweede kun je in bloed kijken naar chromosomale afwijkingen, zoals bijvoorbeeld Down Syndroom.

  Tijdens de intake brengen we de prenatale screening ter sprake. Het maken van een keuze of je deze onderzoeken wel of niet wilt doen, kan erg lastig zijn. De keuze moet passen bij je gevoel en ideeën over zwangerschap, je levensvisie, je levenshouding ten opzichte van afwijkingen en zwangerschapsafbreking, en dergelijke. Ter voorbereiding van dit gesprek vragen we je te kijken op de site www.pns.nl. Als er een aanwijzing op een afwijking uit de prenatale screening komt, heb je verzekeringstechnisch recht op vervolgonderzoek ofwel prenatale diagnostiek.

  Sinds 1 april 2017 kunt je als zwangere kiezen voor een Niet Invasief Prenatale Test, oftewel de NIPT. Hierbij wordt in moederlijk bloed gezocht naar vrij DNA, waar vervolgens een chromosoomonderzoek op kan worden gedaan. Tenzij er een indicatie voor de screening is, wordt deze meestal niet vergoed door de verzekering. De kosten bedragen ongeveer 175 euro. De NIPT is vanaf 1 april 2023 onderdeel van het reguliere programma voor prenatale screening waardoor de kosten komen te vervallen.

  Als je negentien weken zwanger bent, heb je recht op een Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), waarin wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van je kind. Het is een redelijk betrouwbaar onderzoek naar mogelijke aangeboren afwijkingen. Ook wordt er naar de groei gekeken, de locatie van de placenta en naar de hoeveelheid vruchtwater. Dit onderzoek is geen garantie voor een gezond kind, omdat niet alle aandoeningen op de echo kunnen worden gezien. Tevens is het niet altijd duidelijk welke consequentie een geconstateerde lichamelijke afwijking bij het ongeboren kind heeft voor het kind na de geboorte. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur, vindt plaats bij Het Haagse Hof en wordt vergoed door de verzekeraar. Als er een medische reden is of als je zwangerschap er aanleiding toe geeft, kunnen we je op deze termijn doorsturen naar de gynaecoloog voor een geavanceerd echoscopisch onderzoek (GEO).

  M.i.v. 1 september 2021 loopt er een tweejarige studie naar het extra uitvoeren van een SEO bij 13 weken zwangerschap, de Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek, ETSEO. Dit onderzoek bestaat dus in studieverband en hier zijn geen kosten aan verbonden.

  Kijk voor meer informatie op www.pns.nl

  Tijdens de eerste afspraak gaan we hier allemaal verder op in. Maar het is erg fijn als jij en je partner de informatie hierover gelezen hebt.

  Je verloskundige,

  Sabrina, Karin, en Joyce

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard