img
Kanaal: Verloskundigenpraktijk It Bertehûs
Dit is het kanaal van de Verloskundigenpraktijk It Bertehûs te Akkrum.

Verloskundigenpraktijk It Bertehûs

Welkom bij verloskundigenpraktijk It Bertehûs! Een zwangerschap is een hele gebeurtenis in je lijf en je leven. Wij zullen je daarbij zo goed mogelijk begeleiden en informeren. We stemmen onze zorg af op jullie wensen. Wat onze praktijk bijzonder maakt is dat we voor elke vraag bereikbaar zijn en op elk tijdstip van de dag zullen proberen om deze periode voor jullie zorgeloos te laten verlopen.

Werkgebied en locaties

Verloskundigenpraktijk It Bertehûs is gevestigd in zorgcentrum Leppehiem in Akkrum en verleent zorg aan vrouwen in de dorpen Akkrum, Grou, Aldeboarn, Warniahuizen, Goengahuizen, Jirnsum, Friens, Reduzum, Raerd, Poppenwier, Tersoal, Reduzum, Wytgaard, Wirdum, Swichum, Wergea, Warstiens, Warten, Eagum en Terherne.

We hebben 3 à 4 dagen in de week spreekuur op onze praktijk in de linkervleugel van Zorgcentrum Leppehiem. Voor de drukbezette papa’s en mama’s hebben we ook een oplossing, die zijn welkom op het avondspreekuur.
Daarnaast hebben we op maandagavond spreekuur in de huisartsenpraktijk in Wergea.

Team verloskundigen

Sinds 2002 bestaat onze warme, kleinschalige dorpspraktijk it Bertehûs. In de loop van de jaren zijn we gevormd tot wie we nu zijn:

 • Anna Rixt Albertsma
 • Brecht de Goede
 • Marije Mink

Wat kun je van ons verwachten?

 • Kleinschalige warme dorpspraktijk
 • Persoonlijke aandacht
 • Spreekuur op 2 locaties
 • Avond spreekuur
 • Informatieavond borstvoeding
 • Thuis of poliklinische bevallen
 • Verhuur bevalbaden en bad bevallingen
 • Goeie samenwerking met kraamzorgorganisaties en de omliggende ziekenhuizen

Neem ook een kijkje op onze website.

Bewaren:
Laat van je horen! Was dit waardevol voor jou?

Dagelijks handige info over jouw zwangerschap? Volg ons!