img
Kanaal: ZP® - Voor de partner
Als partner ben je de helft van het aankomend ouderpaar. Net zo belangrijk als de zwangere, maar soms wat aan de zijlijn betrokken. In ieder geval kan je dat gevoel krijgen. Met de juiste informatie en tips voel je je niet alleen meer betrokken bij de zwangerschap, je bent ook iemand aan wie jouw zwangere partner echt wat heeft. Want laten we eerlijk zijn, grappen en grollen zijn leuk, maar als het puntje bij het paaltje komt wil je er wel voor haar zijn. In de wekelijkse partnermail lees je achtergrondinformatie, tips voor jou en uitleg over wat je zoals kan tegenkomen tijdens jullie zwangerschap. Alle informatie van alle weken kun je in een keer achter elkaar doorlezen maar waarschijnlijk blijft het beter hangen als je het erbij pakt in de betreffende zwangerschapsweek. Of je kijkt achteraf nog even wat je wil weten. Hoe je het ook gebruikt, doe er jouw en haar voordeel mee!

Week 16 Partner

Hormoonveranderingen hebben hun invloed op de lichamelijke, mentale en emotionele toestand van de zwangere . De baby is nu 15 centimeter lang en weegt 120 gram. De baby kan nu licht en donker onderscheiden, maar de ogen zijn nog wel dicht. Lees hier verder wat er allemaal gebeurt in week 16 van de zwangerschap.

Hormonen

Je hebt misschien gemerkt dat jouw vrouw zich anders gedraagt dan normaal. Door de zwangerschap is de hormoonhuishouding anders dan buiten de zwangerschap en bij sommige vrouwen kan dit zorgen voor ander gedrag. Misschien is ze normaal gesproken evenwichtig of geordend en sinds ze zwanger is snel emotioneel of chaotisch. Dit is niks om je zorgen over te maken, het hoort er bij.

enter image description here

Het kan zijn dat het wat sneller zorgt voor confrontaties. Pas dan de Oosterse vechtsporttechniek toe: ga de strijd niet aan maar probeer flexibel mee te veren en op die manier de spanning af te voeren. Het betekent niet dat je haar overal haar zin in hoeft te geven of dat je je eigen behoefte niet kenbaar mag maken. Je hoeft alleen niet op elke confrontatie in te gaan die ze je aanbiedt.

De 20 weken echo / SEO

De vraag of het kindje wel gezond zal zijn, houdt veel aanstaande ouders bezig. Gelukkig komen de meeste kindjes kerngezond ter wereld.

Tijdens een eerdere afspraak hebben we jullie informatie over het Structureel Echoscopisch Onderzoek gegeven, ook wel de 20-wekenecho genoemd: een medische echo om te bekijken of de aanleg van het kindje in orde lijkt. Deze echo kan gemaakt worden tussen de 19e en 20ste week; de gunstigste periode om jullie kindje te bekijken. Het kindje is dan in zijn geheel zichtbaar en de organen zijn goed te zien. Jullie mogen zelf kiezen of jullie dit onderzoek willen laten verrichten. De echoscopiste vertelt tijdens of direct na het onderzoek wat haar bevindingen zijn en zal met je bespreken of er verder beleid nodig is.

Er kan ook naar het geslacht van jullie kindje worden gekeken, maar dit is niet het doel van de echo. Wil je het geslacht graag weten? Geef dit dan aan bij de echoscopiste. De kosten van deze echo worden vergoed uit de basiszorgverzekering.

GUO

GUO staat voor Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek. Een GUO is eigenlijk hetzelfde als een SEO, maar het GUO vindt altijd plaats in het ziekenhuis en wordt verricht door een arts-echoscopist. Wanneer er in de familie een erfelijke aandoening voorkomt waarop het kindje ook een verhoogde kans heeft, kan dit een reden zijn om een GUO uit te voeren in plaats van het SEO.

Tijdens het GUO wordt extra goed gekeken naar de afwijking waarop het kindje een verhoogd risico heeft. Voordat je het GUO krijgt, heb je soms een voorgesprek in het ziekenhuis, zo kan goed bepaald worden bij welke termijn de echo het best gemaakt kan worden en waar men precies naar moet kijken.

Erkenning

Voor de erkenning moeten jullie samen naar de Burgerlijke Stand van het gemeentehuis. Neem hierbij een geldig identiteitsbewijs mee. Tijdens de erkenning kan de achternaam van het kindje worden gekozen en vastgelegd. Bij erkenning ontstaat tussen jou en je kind een juridische band, ook wel familierechtelijke betrekking genoemd. Hieruit vloeit een onderhoudsplicht voort. Op de website van je gemeente vind je hier meer informatie over.

Als jij het kindje niet voor de geboorte hebt erkend, krijgt jullie baby automatisch de achternaam van de moeder. Wil je de achternaam na de geboorte nog wijzigen, dan gaat dit gepaard met hoge kosten.

Daarnaast moet de moeder haar baby zelf aangeven bij het gemeentehuis als jij de baby niet hebt erkend en je wel wilt dat de baby jouw achternaam krijgt. Wil je dit niet, dan kun je de aangifte ook laten doen door iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest.

Aangifte

Na de geboorte van je kindje doe je aangifte in de gemeente waar je kindje is geboren. Dit moet binnen drie dagen na de dag van de bevalling gebeuren. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan kan de aangifte ook een dag later plaatsvinden, dus op de eerstvolgende werkdag.

Ouderlijk gezag

Als je niet getrouwd bent, krijgt alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. Dit betekent dat de moeder de wettelijke vertegenwoordiger van het kindje is. Als vader kun je ook het ouderlijk gezag krijgen, dit dient aangevraagd te worden bij de kantonrechter. Dit kan alleen geregeld worden als jij het kindje ook erkend hebt.

Het ouderlijk gezag houdt in dat jij ook beslissingen mag nemen over de opvoeding en de verzorging van jouw kind. Daarnaast mag je het vermogen van je kind beheren en rechtshandelingen verrichten in naam van je zoon of dochter. Denk daarbij aan het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Ouderlijk gezag bij huwelijk en geregistreerd partnerschap

Ouders die vóór de geboorte van hun kindje zijn getrouwd, krijgen automatisch het ouderlijk gezag over hun kind. De vader wordt bovendien de juridische vader. Ook wanneer je een geregistreerd partnerschap hebt, krijg je automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die worden geboren of geadopteerd. Om de juridische vader te worden, moet je het kind echter wel eerst erkennen. Dit is bij het geregistreerd partnerschap niet automatisch geregeld, zoals bij het huwelijk.

Tip

Regel erkenning en het ouderlijk gezag ruim op tijd en al in de zwangerschap. Na de bevalling is dit erg lastig en kost het bovendien tijd en geld.

Jouw vrouw ontvangt wekelijks een e-mail met daarin waardevolle informatie over haar zwangerschapsweek. Hier vind je de informatie die zij deze week ontvangt

Auteur van dit artikel:
David Borman - aanstaande-vaderdeskundige
Ik studeerde in 1999 af als verloskundige en heb als waarnemer in de thuispraktijk gewerkt en als klinisch verloskundige in twee regionale ziekenhuizen en sinds 2006 in het UMC Utrecht. Daar werkte ik ook als research-verloskundige, stagebegeleider, onderwijsverloskundige, verloskundig opleider en als implementatiemedewerker en regiovoorzitter van de PAN. Sinds 2009 ben ik na een opleiding ook werkzaam als trainer, waarbij ik me richt op het helpen van aanstaande vaders (partners).

Auteur:
zwangerenportaal.nl
zwangerenportaal.nl heeft tot doel om zwangeren optimaal te informeren over hun eigen zwangerschap.

Bewaren:
Laat van je horen! Was dit waardevol voor jou?

Dagelijks handige info over jouw zwangerschap? Volg ons!