img
Kanaal: ZP® - Voor de partner
Als partner ben je de helft van het aankomend ouderpaar. Net zo belangrijk als de zwangere, maar soms wat aan de zijlijn betrokken. In ieder geval kan je dat gevoel krijgen. Met de juiste informatie en tips voel je je niet alleen meer betrokken bij de zwangerschap, je bent ook iemand aan wie jouw zwangere partner echt wat heeft. Want laten we eerlijk zijn, grappen en grollen zijn leuk, maar als het puntje bij het paaltje komt wil je er wel voor haar zijn. In de wekelijkse partnermail lees je achtergrondinformatie, tips voor jou en uitleg over wat je zoals kan tegenkomen tijdens jullie zwangerschap. Alle informatie van alle weken kun je in een keer achter elkaar doorlezen maar waarschijnlijk blijft het beter hangen als je het erbij pakt in de betreffende zwangerschapsweek. Of je kijkt achteraf nog even wat je wil weten. Hoe je het ook gebruikt, doe er jouw en haar voordeel mee!

Week 10 Partner

Van harte gefeliciteerd met de zwangerschap van je partner en welkom bij de verloskundigenpraktijk! Je partner, vriendin, vrouw is zwanger. Dat betekent dat jullie beiden ‘in verwachting’ zijn. De komende periode zullen we je via de zwangerschapscontrole, maar ook vanuit zwangerenportaal.nl o.a. per mail op de hoogte houden over het verloop van de zwangerschap. Mocht je vragen hebben of zijn er zaken niet duidelijk: neem gerust contact met op met de verloskundigen.

Als partner van de zwangere speel jij een belangrijke rol in het proces van de zwangerschap. En daarom betrekken we jou er graag bij! Met deze e-mail ontvang je informatie die gericht is op jou als partner van een zwangere vrouw. We zullen haar voor het gemak jouw vrouw of de zwangere noemen. In de meeste gevallen zul jij haar man of vriend zijn. Maar deze e-mail is ook bedoeld voor vrouwelijke partners van zwangeren. Hoewel we in deze mail soms praten over de (aanstaande) vader worden vrouwelijke partners van harte uitgenodigd zich ook aangesproken te voelen.

De zwangerschap zal voor jou aan de zijlijn wat minder intensief beginnen dan voor de zwangere. Jij voelt je niet zwanger, hebt geen lichamelijke signalen die er op duiden dat er nieuw leven groeit en je hebt ook geen fysieke klachten.

De meeste partners ervaren dat ze tijdens de zwangerschap even op het tweede plan staan. De aandacht gaat vaak uit naar de zwangere en het aanstaande kind en pas daarna naar jou. Meestal is dat geen probleem. Toch is het fijn wanneer ook jij af en toe rechtstreeks informatie krijgt. Bijvoorbeeld over wat normaal is, hoe jij kunt helpen, wat je kunt verwachten en meer. Dat vind je in deze informatie en via een e-mail die je elke twee weken zult ontvangen.

Het belang van jou als ouder

Waarom is het voor jou belangrijk om betrokken te zijn bij de zwangerschap? Het is bekend dat een partner die zich betrokken opstelt tijdens de zwangerschap en bevalling, langer en intensiever betrokken blijft bij de opvoeding van het kind. Dit is van belang, omdat de invloed van beide ouders erg belangrijk is bij de ontwikkeling van het kind.

Ook voor de zwangere is het belangrijk dat haar partner betrokken is. Uit een Zweeds onderzoek uit 2010 blijkt: ‘de vader (partner) is een belangrijke persoon voor moeders’ welbevinden bij de bevalling’. De redenen die moeders in het onderzoek noemden was de aanwezigheid, het samen (een team) voelen, de steun en kracht die gegeven kon worden, en het samen beleven van de geboorte van hun kind. Maar hoe doe je dat dan?

Het is normaal dat er allerlei vragen in je opkomen als je hoort dat je een kind gaat krijgen. Over kosten, over wat het betekent voor je vrije tijd en voor jouw rol als steun voor je zwangere vrouw. Verdiep je in de materie, lees deze informatie via de e-mails die je gaat ontvangen en zoek naar een boek dat je aanspreekt. Een voorbeeld van een goed boek voor aanstaande vaders kan je vinden op www.vadercursus.nl/het-boek

De zwangerschapscontroles, meegaan of niet?

Je vrouw wordt op verschillende momenten in haar zwangerschap gecontroleerd. Of je meegaat naar enkele, alle of geen één controle is een beslissing van jullie samen. De verloskundigen geven informatie en voorlichting tijdens de reguliere controles. Mocht je geïnteresseerd zijn welke informatie op welk moment besproken wordt, kan je dit vinden in het zorgpad op onze website. Ga in ieder geval altijd mee als je zelf vragen of zorgen hebt, zodat je die zelf kunt stellen of uiten. Bespreek bijvoorbeeld ook hoe jij aankijkt tegen de zwangerschap of bevalling.

Hier zijn een paar reden van aanstaande ouders om mee te gaan naar de zwangerschapscontroles:

  • ‘Bij de eerste controle werd gevraagd naar mijn gezondheid en dingen in de familie. Ik vond het fijn dat ik die vragen zelf kon beantwoorden.’
  • ‘Mijn vriendin is sinds de zwangerschap soms wat vergeetachtig. Ik kon haar vragen stellen als ze die vergat, de antwoorden horen en onthouden en kon ook mijn eigen vragen rechtstreeks vragen.’
  • ‘Doordat ik het hartje hoorde en de echo zag kreeg ik wat meer het idee dat het echt was.’
  • ‘Mijn vrouw vond het erg fijn als ik meeging.’
  • ‘Ik wilde de verloskundigen ook leren kennen zodat ik straks geen vreemde tegenkom bij de bevalling.’
  • ‘Als er iets mis zou blijken te zijn dan wil ik er zijn voor mijn vrouw en niet nog van mijn werk hoeven komen.’
  • ‘Ik maakte me zorgen over mijn vrouw en wilde dit met de verloskundige bespreken.’
  • ‘Ik wilde op het eind van de zwangerschap weten wanneer ik moest gaan bellen en waaraan ik kon herkennen dat het zou beginnen.’

Prenatale screening

De meeste baby's zijn bij de geboorte gezond. Bij 3 tot 5% van alle pasgeborenen wordt een aangeboren afwijking vastgesteld. Bij een deel hiervan is het mogelijk de afwijking al voor de geboorte vast te stellen. Sinds 2007 wordt elke zwangere aangeboden nader onderzoek te laten doen naar aangeboren afwijkingen van de ongeboren baby. Bij alle onderzoeken kunnen jullie zelf bepalen of jullie ze willen of niet. Wij zullen je uitleg geven over alle onderzoeken. Als je geen behoefte hebt aan deze informatie dan is de rest van deze mail, op de tip aan het einde na, voor jou niet van toepassing.

Down,- edwards en patausyndroom

Deze syndromen zijn allemaal trisomieën. Dat betekent dat er een chromosoom teveel is op een bepaalde plek in het DNA. Kinderen met downsyndroom (trisomie 21) hebben een verstandelijke beperking en vaker gezondheidsproblemen. Hun ontwikkelingsmogelijkheden variëren, maar mensen met downsyndroom hebben gedurende hun hele leven begeleiding en ondersteuning nodig. Kinderen met edwards- (trisomie 18) en patausyndroom (trisomie 13) overlijden vaak voor of rondom de geboorte. Zij worden zelden ouder dan een jaar. Deze kinderen hebben ernstige lichamelijke afwijkingen en een ernstige verstandelijke beperking.

Probeer, voordat je aan prenatale screening gaat beginnen, te bedenken wat het voor jullie zou betekenen als jullie een kindje zouden krijgen met bijvoorbeeld downsyndroom. Als je besluit jouw kindje te laten onderzoeken op het syndroom van down, - edwards of – patau kun je vanaf 1 april 2017 kiezen tussen de al bestaande combinatietest of de nieuwe NIPT test.

NIPT

De NIPT betekent ‘niet-invasieve prenatale test’. Bij deze test wordt er bloed van de zwangere afgenomen en door het laboratorium onderzocht op stukjes erfelijk materiaal (DNA). In het bloed zit ook een klein beetje DNA van de placenta. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Zo kan bekeken worden of er bij het kind een aanwijzing is voor down-, edwards of patausyndroom. Je kunt de NIPT laten doen vanaf 11 weken zwangerschap.

De test geeft geen 100% zekerheid. Er bestaat een kleine kans dat er bij een afwijkende uitslag toch sprake is van een gezond kind. Dan is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig om zekerheid te krijgen, zeker als jullie overwegen de zwangerschap te beëindigen. Bij een niet-afwijkende uitslag hoef je verder geen onderzoek te laten doen. De kans is dan te verwaarlozen dat er toch een afwijking zou zijn.

Een enkele keer worden er bij de NIPT andere aandoeningen gevonden. Deze kunnen ernstig of minder ernstig zijn. We noemen dit nevenbevindingen. Jullie kunnen van tevoren aangeven of jullie wel of geen nevenbevindingen willen weten.

Meer informatie over de NIPT, kosten en nevenbevindingen vind je op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/wat-u-moet-weten-over-de-nipt.

Combinatietest

Ook de combinatietest is bedoeld om down-, edwards en patausyndroom op te sporen. Deze test bestaat uit bloedonderzoek van de moeder en een nekplooimeting via de echo van de baby. Op basis van deze twee uitslagen, de leeftijd van de moeder en de zwangerschapsduur wordt berekend of je een verhoogde kans hebt op een kindje met Downsyndroom. De combinatietest moet gebeuren voordat je 14 weken zwanger bent.

Net als de NIPT is een combinatietest niet gevaarlijk voor je zwangerschap. De uitslag van de combinatietest is echter een kansberekening en geen diagnose. Als de uitslag aangeeft dat je een verhoogde kans hebt (meer dan 1 op 200) kun je verder onderzoek laten verrichten met een vruchtwaterpunctie, een vlokkentest of de NIPT. De kosten voor de combinatietest bedragen 168 euro.

Kijk op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl voor meer informatie over de NIPT en combinatietest.

Tip

Zet het telefoonnummer van je zorgverlener in je telefoon. Op die manier hoef je nooit meer te zoeken naar het nummer als je ons onverwacht nodig hebt.

Jouw vrouw ontvangt wekelijks een e-mail met daarin waardevolle informatie over haar zwangerschapsweek. Hier vind je de informatie die zij deze week ontvangt

Auteur van dit artikel:
David Borman - aanstaande-vaderdeskundige
Ik studeerde in 1999 af als verloskundige en heb als waarnemer in de thuispraktijk gewerkt en als klinisch verloskundige in twee regionale ziekenhuizen en sinds 2006 in het UMC Utrecht. Daar werkte ik ook als research-verloskundige, stagebegeleider, onderwijsverloskundige, verloskundig opleider en als implementatiemedewerker en regiovoorzitter van de PAN. Sinds 2009 ben ik na een opleiding ook werkzaam als trainer, waarbij ik me richt op het helpen van aanstaande vaders (partners).

Auteur:
zwangerenportaal.nl
zwangerenportaal.nl heeft tot doel om zwangeren optimaal te informeren over hun eigen zwangerschap.

Bewaren:
Laat van je horen! Was dit waardevol voor jou?

Dagelijks handige info over jouw zwangerschap? Volg ons!