1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Wat is positief opvoeden en Triple-P? De voor- en nadelen

  Gepubliceerd op: 3-2-2023Bewerkt op: 10-23-2023
  ZP® - Magazine Gepubliceerd op: 3-2-2023Bewerkt op: 10-23-2023
  Auteur: Maartje Scheffer
  Als ouder wil je natuurlijk het beste voor je kind en daar hoort ook een goede opvoeding bij. Er zijn verschillende opvoedstijlen waar je uit kunt kiezen, maar steeds meer ouders kiezen voor positief opvoeden. Maar wat is positief opvoeden eigenlijk en waarom wordt het steeds populairder? En zitten er ook nadelen aan een positieve opvoeding?

  Wat is positief opvoeden?

  Positief opvoeden is een opvoedstijl waarbij de nadruk ligt op het belonen van goed gedrag in plaats van het bestraffen van slecht gedrag. Het gaat hierbij om het creëren van een positieve omgeving en een positieve manier van omgang waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. Het houdt in dat je als ouder actief betrokken bent bij de ontwikkeling van je kind, dat je openstaat voor communicatie en dat je je kinderen stimuleert om zelfstandiger te zijn.

  Waar komt het positief opvoeden vandaan?

  Het positieve opvoeden komt voort uit de zogenoemde Triple P-methode. Triple P staat voor 'Positive Parenting Program', en is ontwikkeld door de Australische psycholoog Matthew Sanders. De methode is gebaseerd op de gedachte dat ouders met positieve en effectieve opvoedvaardigheden beter in staat zijn om problemen te voorkomen en op te lossen. De Triple P-methode richt zich op het versterken van de ouder-kindrelatie door middel van praktische en wetenschappelijk onderbouwde strategieën. Het doel van Triple P is om ouders te helpen bij het ontwikkelen van positieve opvoedvaardigheden, zodat ze zich competent voelen in het opvoeden van hun kinderen en problemen effectief kunnen aanpakken. Triple P is inmiddels wereldwijd bekend en wordt gebruikt door ouders, opvoeders en professionals om kinderen op een positieve manier op te voeden.

  De opvoedstijl is ook gebaseerd op de theorie van de positieve psychologie, een stroming binnen de psychologie die zich richt op de positieve aspecten van het menselijk leven, zoals geluk en zelfstandigheid, welzijn en positieve emoties. In de jaren '60 van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog en onderzoeker Martin Seligman deze stroming, die inmiddels wereldwijd wordt toegepast.

  Wat zijn de voordelen?

  Er zijn veel voordelen verbonden aan deze manier van opvoeden. Zoals eerder genoemd, ontwikkelen kinderen meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld door positieve bevestiging en positieve aandacht voor gewenst gedrag. Daarnaast kan positief opvoeden leiden tot betere communicatie tussen ouders en kinderen, waardoor er meer begrip en respect ontstaat in de relatie. Het kan ook bijdragen aan een betere sfeer in huis en een meer ontspannen en stimulerende omgeving. Ouders die positief opvoeden, zijn vaak meer gericht op het belonen van gewenst gedrag dan op het bestraffen van ongewenst gedrag. Dit kan leiden tot minder stress en conflicten in het gezin.

  Wat zijn de valkuilen?

  Hoewel positief opvoeden veel voordelen biedt, zijn er ook valkuilen waar ouders rekening mee moeten houden. Een valkuil is bijvoorbeeld dat ouders te veel gericht zijn op het belonen van gewenst gedrag en te weinig op het corrigeren van ongewenst gedrag. Hierdoor kan het zijn dat kinderen niet leren omgaan met teleurstelling en kritiek, en niet leren hoe ze moeten omgaan met de gevolgen van hun gedrag. Een andere valkuil is dat ouders te weinig grenzen stellen en te toegeeflijk zijn. Hierdoor kan het zijn dat kinderen geen duidelijke structuur en regels ervaren, wat kan leiden tot onzekerheid, druk gedrag en gedragsproblemen.

  Tips voor een positieve ondersteuning

  Hieronder volgen nog een aantal tips als je je kind positief wilt opvoeden:

  • Geef het goede voorbeeld: kinderen leren veel van het gedrag van hun ouders. Als je zelf positief gedrag laat zien, is de kans groter dat je kind dit gedrag ook overneemt.
  • Geef complimenten: door je kind complimenten te geven, geef je hem of haar zelfvertrouwen en zelfwaardering. Moedig je kind ook aan om nieuwe dingen te proberen. Positieve aandacht motiveert je kind hetzelfde gedrag te vertonen in de toekomst.
  • Blijf rustig: als je kind een driftbui heeft of ander ongewenst gedrag vertoont, blijf dan rustig en blijf in gesprek met je kind. Door op een rustige manier te reageren, voorkom je dat de situatie escaleert.
  • Geef keuzes: door je kind keuzes te geven, geef je hem of haar een gevoel van controle en autonomie. Dit kan ervoor zorgen dat je kind beter luistert en meer verantwoordelijkheid neemt.
  • Praat met je kind: communiceer open en eerlijk met je kind en vraag hoe hij of zij zich voelt. Door open te staan voor de gevoelens van je kind, creëer je een veilige en positieve sfeer in huis.
  • Geef kind oprechte aandacht: Als je kind om je aandacht vraagt, stop dan even met wat je aan het doen bent en probeer je kind ook echte aandacht te geven.
  • Zorg voor duidelijke regels: deze manier van opvoeden houdt niet in dat de regels verdwijnen. Het is voor je kind juist fijn om op een positieve manier duidelijke grenzen en regels te krijgen in huis zodat je kind weet hoe hij zich moet gedragen. Kinderen hebben voorspelbaarheid nodig, en dat is ook voor jullie als ouders wel zo fijn.

  Straffen binnen een positieve opvoeding

  Bij deze opvoedstijl ligt de nadruk op het belonen van gewenst gedrag in plaats van het straffen van slecht gedrag. Toch kan het voorkomen dat je als ouder soms toch moet ingrijpen en een grens moet stellen. Het is dan belangrijk om te weten dat je ook binnen het kader van positief opvoeden kunt straffen, maar dat dit wel op een constructieve manier moet gebeuren. In plaats van het uitdelen van straffen, kun je bijvoorbeeld werken met consequenties. Het gevolg van een bepaald gedrag kan dan zijn dat je kind een bepaalde activiteit niet meer mag doen of dat er iets anders vervelends gebeurt. Op deze manier leert je kind dat er consequenties zijn aan zijn of haar gedrag, zonder dat het gevoel krijgt dat er enkel gestraft wordt. Zo leert je kind ook verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar acties. Het is daarbij wel belangrijk om te blijven focussen op het belonen van goed gedrag en het aanleren van positieve vaardigheden.

  Echter, het is belangrijk om te beseffen dat er niet één juiste opvoedstijl is die voor ieder kind werkt, dus het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en te onthouden dat deze opvoedstijl niet voor iedereen werkt. Het is een kwestie van uitproberen en ontdekken wat het beste werkt voor jou en je kind.

  Deel jouw ervaringen en vind steun in onze communities

  We geloven sterk in de kracht van gemeenschap en het delen van ervaringen. Hier moedigen we je aan om je eigen ervaringen en tips te delen en deel te nemen aan onze actieve community van zwangere vrouwen en ouders. Samen kunnen jullie elkaar ondersteunen en vragen beantwoorden met betrekking tot de opvoeding.

  • group-image

   Opvoeden

   18 leden

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard