1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Wens tot nacontrole bij de verloskundige?

  Gepubliceerd op: 6-5-2023Bewerkt op: 1-22-2024
  Nuvola Verloskunde & echoscopie Gepubliceerd op: 6-5-2023Bewerkt op: 1-22-2024
  Geschreven door: Nuvola Verloskunde & echoscopie
  Ongeveer een maand geleden ben je moeder geworden. Hopelijk gaat alles naar omstandigheden goed met jullie! De intentie van deze mail is om polsen of je behoefte hebt aan een nacontrole bij ons als verloskundigen.

  Scroll down for English

  Lieve moeder,

  De nacontrole is een gesprek met ons als verloskundige 6 weken na de bevalling. Hierin bespreken we hoe je je voelt, zowel mentaal als fysiek. De nacontrole is niet verplicht, maar is in enkele situaties zeker te adviseren. Het is sowieso ons advies om de nacontrole in te plannen als je JA antwoord op één/meerdere van onderstaande vragen:

  Ik heb klachten, vragen of onzekerheden die gerelateerd zijn aan…

  Natuurlijk ben je ook welkom als het allemaal goed gaat en je behoefte hebt aan een afsluitend gesprek. Laat het ons weten als je een nacontrole wilt. Geef daarbij ook aan als je een voorkeur hebt voor een verloskundige en dag/tijdstip. Dan sturen wij jou een afspraak toe.

  ✉ mail@praktijknuvola.nl ☏ 0416 341 220 (ma 9-12u, elke werkdag 13-15u)

  Met zorgzame groet, Team Nuvola

  ♡ ♡ ♡

  Dear mother,

  About a month ago you became a mother. Hopefully everything is going well with you under the circumstances! The intention of this email is to check whether you need a follow-up check with us as midwives. The follow-up check is a meeting with us as a midwife 6 weeks after giving birth. In this we discuss how you feel, both mentally and physically. The follow-up check is not mandatory, but is certainly advisable in some situations. In any case, it is our advice to schedule the follow-up check if you answer YES to one/several of the following questions:

  I have complaints, questions or uncertainties related to…

  Of course you are also welcome if all goes well and you need a closing conversation. Let us know if you want a follow-up check. Also indicate if you have a preference for a midwife and day/time. Then we will send you an appointment.

  ✉ mail@praktijknuvola.nl ☏ 0416 341 220 (Mon 9am-12pm, every working day 1pm-3pm)

  With caring regards, Team Nuvola

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard