1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  NEN 7510

  Gepubliceerd op: 5-29-2020Bewerkt op: 5-29-2020
  ZP® - Magazine Gepubliceerd op: 5-29-2020Bewerkt op: 5-29-2020
  Geschreven door: ZP® - Magazine
  Zwangerenportaal.nl is NEN-7510:2017 gecertificeerd. Hierdoor zijn jouw gegevens veilig bij ons, maar wat houdt dit precies in?

  Wat is NEN 7510?

  De NEN 7510 is een Nederlandse norm welke richtlijnen en maatregelen omschrijft die nageleefd moeten worden om patiëntgegevens te beschermen. In de zorg is het van groot belang dat alle informatie over jou correct en up-to-date is. Deze persoonlijke, medische gegevens worden natuurlijk opgeslagen, zodat jij en jouw zorgverlener er altijd bij kunnen. Het is heel erg belangrijk om veilig om te gaan met persoonlijke informatie, maar in de zorgsector gaat dit nog net iets verder. Voor de zorg- en welzijnssector is daarom een bepaalde norm ingezet: NEN 7510. Deze norm richt zich specifiek op informatiebeveiliging in de Nederlandse zorg.

  Bij de norm NEN 7510 gaat het er vooral om dat medische informatie goed beveiligd wordt. Dit is niet alleen belangrijk vanwege de aard van de gegevens, maar ook vanwege jouw privacy. Hierbij wordt erop gelet dat de vertrouwelijkheid, oprechtheid en beschikbaarheid van deze informatie altijd wordt nageleefd. Je wilt immers niet dat iedereen jouw zorgdossier in kan zien, of dat bepaalde informatie (bijvoorbeeld allergieën) niet goed wordt vermeld.

  Waarom is dit belangrijk?

  Het beschikbaar hebben van deze informatie is heel belangrijk binnen de zorg. Omdat tijd vaak een groot punt speelt, is het noodzakelijk dat de informatie beschikbaar is wanneer nodig. Hoe nauwkeurig er moet worden gelet op de vertrouwelijkheid, oprechtheid en beschikbaarheid, is afhankelijk van meerdere dingen. Zo ligt het er maar net aan wat de aard van de informatie is, aan welke risico’s deze informatie wordt onderworpen en hoe deze informatie wordt gebruikt. Dit wordt allemaal continu beheerd en bijgehouden.

  Wat houdt de norm NEN 7510 dan precies in?

  Bij NEN 7510 wordt er gebruikgemaakt van twee delen. Het eerste deel, NEN 7510-1, is een managementsysteem: ook wel het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS). Dit systeem wordt gebruikt voor informatiebeveiliging van gegevens binnen de zorg, en wordt continu verbeterd en bijgehouden. Dit deel van de norm geeft bij de medische informatie aan welke risico’s er zijn en maakt hierbij gebruik van een risicobeheerproces. Het is wel afhankelijk van de betreffende organisatie in welke mate zij met dit systeem werken. Dat ligt dan vooral aan de behoeften en doelen, de beveiligingseisen, procedures en structuur van de organisatie. Het systeem wordt daarop afgestemd.

  Het tweede deel van de norm, NEN 7510-2, gaat over ‘beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging’. Er wordt vooral gefocust op de manier waarop deze persoonlijke informatie wordt beschermd. De NEN 7510-2 geeft hierbij richtlijnen waar zorginstellingen zich aan moeten houden.

  Wat betekent het dat zwangerenportaal.nl NEN 7510 gecertificeerd is?

  Bij zwangerenportaal.nl heb je direct toegang tot jouw dossier. Omdat hier persoonlijke gezondheidsgegevens in zijn verwerkt, is het heel belangrijk dat dit dossier en deze gegevens goed beveiligd zijn. Dat zwangerenportaal.nl NEN 7510 gecertificeerd is, houdt dus in dat jouw persoonlijke gegevens beschikbaar zijn wanneer nodig, dat ze naar waarheid zijn ingevuld en dat hier op een verantwoorde wijze mee om wordt gegaan. De manier waarop deze informatie wordt beschermd, gaat via de norm. Zwangerenportaal.nl houdt zich hierbij aan de richtlijnen van NEN 7510-2 en zet zich ervoor in om jouw gegevens te allen tijde te beschermen.

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard