1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)

  Gepubliceerd op: 2-23-2021Bewerkt op: 6-9-2021
  ZP® - Magazine Gepubliceerd op: 2-23-2021Bewerkt op: 6-9-2021
  Geschreven door: ZP® - Magazine
  De NVFK maakt als erkende beroepsinhoudelijke vereniging deel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle kinderfysiotherapeuten staan ingeschreven in het Specialistenregister Kinderfysiotherapie, nadat zij een erkende/verplichte opleiding hebben gevolgd. Verder zijn er studentleden, aspirantleden, ereleden en buitengewone leden.

  Wat doet de NVFK?

  De NVFK voert een beleid dat gericht is op de toekomst van het vak kinderfysiotherapie. Met betrekking tot fysiotherapie voor kinderen is dit beleid gericht op het bevorderen van kennis en wetenschap, het behartigen van belangen van leden, het adviseren van het KNGF, het organiseren/initiëren van na- en bijscholing en het bevorderen van nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

  De NVFK geeft de specifieke kwaliteitscriteria aan voor registratie en herregistratie als kinderfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

  Bezoek voor meer informatie www.nvfk.nl

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard