1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

  Blijf op de hoogte!

  Ontvang nieuws speciaal voor jou!

  Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK)

  ZP® - Magazine

  , 23 februari 2021 03:55Laatste update op: 9 juni 2021 18:59

  De NVFK maakt als erkende beroepsinhoudelijke vereniging deel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle kinderfysiotherapeuten staan ingeschreven in het Specialistenregister Kinderfysiotherapie, nadat zij een erkende/verplichte opleiding hebben gevolgd. Verder zijn er studentleden, aspirantleden, ereleden en buitengewone leden.

  Wat doet de NVFK?

  De NVFK voert een beleid dat gericht is op de toekomst van het vak kinderfysiotherapie. Met betrekking tot fysiotherapie voor kinderen is dit beleid gericht op het bevorderen van kennis en wetenschap, het behartigen van belangen van leden, het adviseren van het KNGF, het organiseren/initiëren van na- en bijscholing en het bevorderen van nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

  De NVFK geeft de specifieke kwaliteitscriteria aan voor registratie en herregistratie als kinderfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

  Bezoek voor meer informatie www.nvfk.nl

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursussen

  • Community

  • Dashboard