Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Corona Update

Verloskundigen Praktijk Mundo Vroedvrouwen

, 7 December 2020 19:05Laatste update op: 7 December 2020 19:53

Hierbij sturen we een update van de maatregelen die momenteel gelden op de praktijk en de ziekenhuizen rondom het Corona virus - Bezuidenhout is weer open! (behalve 23-12-2020)

For english, see below.

Beste cliënten en (geboorte)partners van Mundo Vroedvrouwen,

Hierbij sturen we een update aan de maatregelen die momenteel gelden op de praktijk en de ziekenhuizen rondom het Corona virus.

Bezuidenhout weer open! We zijn blij te kunnen vertellen dat de locatie Bezuidenhout aan de Carpentierstraat weer open gaat. Dit betekent dat onze cliënten weer in bezuidenhout, dichtbij huis gezien kunnen worden op de woensdag middag. Op de Carpentierstraat geldt dat er een speciale wachtruimte is ingericht, je wacht dus niet op de gang. Omdat de locatie minder ruimte biedt, zullen we het gehele consult vragen een mondkapje te dragen. Dit zullen wij ook doen. Neem dus je mondkapje mee!

LET OP! 23-12 is een uitzondering, er zijn teveel combinatieconsulten gepland met echo. Om deze niet allemaal te hoeven verzetten in jullie en onze drukke kersttijd, hebben we besloten deze middag de spreekuren op de Scheveningseweg doorgang te laten vinden.

Op het gebied van de Corona gelden vooralsnog dezelfde regels.

We danken jullie voor jullie flexibiliteit en meedenken in deze lastige periode. Het valt niet mee als zoiets belangrijks als jouw zwangerschap valt in een tijd waarin er zoveel anders moet dan we gewend zijn. We zien gelukkig ook voordelen van de Corona periode. Zo is het aantal vroeggeboortes landelijk met 20% afgenomen! Meer rust en minder reistijd naar werk lijken een enorm positieve invloed te hebben op zwangerschappen.

LET OP:

 • Bij klachten die op corona kunnen wijzen (koorts, benauwdheid, verkoudheidsklachten of je ziek voelen) vragen we je om telefonisch contact op te nemen. Ook als huisgenoten deze klachten hebben, is het belangrijk met ons te overleggen.
 • Bij klachten laat je je zsm testen. Je belt hiervoor 0800-1351, elke dag bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur.
 • Zolang je klachten hebt kom je (tenzij wij anders adviseren), niet naar de praktijk. Ook niet als je negatief getest bent. Bel ons altijd voor overleg.

Een eenvoudige verkoudheid heeft voor de verloskundige grote gevolgen: wij kunnen geen zorg leveren zolang de uitslag van onze test niet bekend is. Dit betekent dat als wij ziek zijn, er een vervangende (soms onbekende) verloskundige ingezet moet worden. Dit maakt dat we soms last minute de spreekuren en diensten anders moeten indelen, wat vraagt om flexibiliteit van ons team verloskundigen en hun gezinnen. Het kan dus voorkomen dat afspraken op het laatste moment verzet moeten worden. Onze assistentes zijn drukker en de telefonische wachttijden zijn langer dan je van ons gewend bent. We willen jullie alvast danken voor je begrip en flexibiliteit hierin.

Zwangerschapscontroles

 • Overleg altijd telefonisch met ons als je klachten hebt.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Partners zijn op de meest belangrijke afspraken (echo onderzoeken, geboorteplan bespreking) welkom. Je kan zelf beslissen wanneer je iemand mee wil nemen. Neem maximaal 1 persoon mee. Tijdens de verloskundige consulten is het mogelijk via telefoon/FaceTime je partner het consult te laten bijwonen. Tijdens de echo’s kan dit niet.
 • Kinderen mag je niet meenemen naar de praktijk, behalve je pasgeboren baby.
 • Kom niet te vroeg. We proberen de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden. Ben je te vroeg, wacht nog even buiten. We hebben daar een bankje neergezet.
 • Kom je voor een echo? Wacht dan op de stoelen in de hal.
 • Kom je voor een consult met de verloskundige? Wacht dan in de wachtkamer.
 • Er is een desinfecteer zuil bij binnenkomst. Deze kan je gebruiken.

Wanneer is een mondkapje gewenst?

 • In de wachtkamer en op de gang vragen we je een mondkapje te dragen.
 • Tijdens de consulten met de verloskundige is een mondkapje alleen nodig tijdens het lichamelijk onderzoek. Wij houden afstand. Alleen tijdens het onderzoek van de bloeddruk en buik komen wij binnen de 1.5 meter: dan vragen we je om een mondkapje te dragen. Wij zullen dat ook doen.
 • Als je (geboorte)partner mee komt willen we hem/haar vragen de gehele tijd een mondkapje te dragen en 1,5 m afstand te houden van de verloskundige.
 • Tijdens echo afspraken vragen we je een mondkapje te dragen. De echoscopiste is langer op korte afstand. Tijdens de echo onderzoeken is het dus van belang dat de echoscopiste en de cliënt(en) mondkapjes dragen. We vragen je om deze zelf mee te nemen. De echoscopiste werkt achter een scherm.

Bevallen Tijdens de bevalling gelden er in de ziekenhuizen de volgende regels:

 • Je mag maximaal 1 persoon meenemen tijdens je bevalling (per 26-10-2020).
 • Op de gangen in het ziekenhuis moet je een mondkapje op. Neem deze dus mee van huis als je naar het ziekenhuis gaat.
 • Er wordt er door de zorgverleners op de verloskamers mondkapjes gebruikt. Dit geldt ook voor de verloskundige en de kraamzorg tijdens een thuisbevalling.
 • De (geboorte)partner moet in de ziekenhuizen een mondkapje op als er andere mensen (zorgverleners) op de kamer zijn. Als die weg zijn mag het kapje af. Dit geldt thuis niet.
 • Je mag, buiten de persoon die bij de bevalling zijn, geen bezoek ontvangen in het ziekenhuis.

Kraamvisites Tijdens het kraambed doen wij de meerderheid van de visites aan huis. De afsluitende visite doen wij (indien mogelijk) telefonisch. Ook hier geldt dat je altijd met ons overlegt als jij of je huisgenoten klachten hebben of er bezoek is geweest die ziek is geworden.

 • Tijdens de kraamvisites houden wij afstand. Bij lichamelijk onderzoek, gebruiken we een mondkapje. We vragen je dan er ook een te dragen.
 • Bij klachten in het kraambed kunnen controles telefonisch worden gedaan.
 • Wij gebruiken persoons beschermende middelen indien er een huisbezoek bij klachten noodzakelijk is.
 • Overleg altijd bij klachten (of twijfel hierover).

Mochten jullie ideeën hebben over hoe we onze zorg beter of veiliger kunnen maken, horen we dit graag! We wensen jullie allemaal, ondanks de maatregelen, een hele fijne en gezonde feestmaand toe!

Lieve groet,

Team Mundo Vroedvrouwen

Dear clients and (birth)partners of Mundo Vroedvrouwen,

Hereby we send you an update regarding the corona virus measures that are in place at our practice and in the hospitals in The Hague at the moment.

Location Bezuidenhout (Carpentierstraat) reopens! We are happy to tell you that our location in Bezuidenhout, at the Carpentierstraat will reopen this month. This means that our clients in that area can be seen for consultations close to home. Consultations at this location will be, as before, on Wednesday afternoons. There will be a special waiting area for us, so you don’t have to wait in the hallway. Because there is less room at this location, we ask you to wear a mask during the entire consultation. We will do this as well. Please bring your own mask.

ATTENTION: December 23rd is the exception. There were many combined consultations (midwife check + scan) already planned, so on this day the consultations will be at the Scheveningseweg location.

The Corona measures are still the same, as you can read below.

We thank you for your flexibility in these difficult times. It is not easy to be pregnant in a time that asks so much of us. In this very important time for you it’s hard do have to so many ajustments. We fortunately see that the pandemic has a few advantages. The premature births have gone down by 20%. More rest and less traveling time to work seem to have a very positive effect on pregnancies.

ATTENTION!

 • If you have any symptoms that might suggest corona (fever, shortness of breath, a cold or if you feel sick), please contact us by phone. If people living in the same house have these symptoms, please also let us know.
 • If you have symptoms, get tested as soon as possible. You can call 0800-1351 between 08:00h and 20:00h.
 • As long as you have symptoms, don’t come to the practice (unless we advise otherwise). Always call us to confirm.

A simple cold can have big consequences for us midwives: we cannot work until we know the result of our test. This means that when we get sick, we have to find replacement (that might be someone you don’t know). Sometimes we have to change the consultations and shifts last minute, this asks for flexibility of our team of midwives and their families. This means we might change your appointment last minute. Our assistants are busier and the waiting time when you call could be longer than you are used to. We want to thank you in advance for your flexibility and understanding.

Prenatal check-ups From the 20th of October, all consultations will take place at our main location at the Scheveningseweg. For now, by order of the municipality, we cannot have consultations at the Paviljoensgracht, Ruychrocklaan or de Carpentierstraat. At our practice at the Scheveningseweg 72, we make sure our clients can keep distance.

 • Always consult us by phone if you have any symptoms.
 • Please come to the appointments alone.
 • Partners are welcome to join for the most important appointments. You can decide when to bring someone. Please only bring 1 person. During the consultations with the midwife you are welcome to use facetime/telephone to have your partner join the consultation. During ultrasounds this is not possible.
 • You cannot bring children to the practice, except your newborn.
 • Don’t come too early. We try to keep our waiting room as empty as possible. If you are early, please wait outside for a moment.
 • Do you have an appointment for an ultrasound? Please wait in the hallway.
 • Do you have an appointment with the midwife? Please wait in the waiting room.
 • There is disinfectant when you come in, feel free to use it.

When should you wear a mask?

 • We ask you to wear a mask in the hallway and in the waiting room.
 • During the consultations with the midwife we ask you to wear a mask during the close contact moments with the midwife. Only during the examination of your belly and measuring your bloodpressure we will be within 1.5 m distance.
 • If your partner attends a consultation, we ask him/her to wear a mask and keep distance all the time.
 • During the ultrasound appointment we ask you to wear a mask. The ultrasound specialist will be close to you for a longer period of time. Therefore, we ask the specialist and our clients to wear a mask. Please bring one yourself.

Delivery During deliveries in the hospital the following rules apply:

 • You can bring 1 person to your delivery.
 • In the hallway of the hospital you should wear a mask. Please bring one when going to the hospital.
 • Staff will use masks during the delivery. Midwives and kraamzorg will also wear one during homebirths.
 • Your (birth)partner(s) should wear a mask when people (doctors, midwife, nurse)are in the room.
 • You cannot receive visitors when in the hospital, except the person you bring to the delivery.

Postnatal visits The week after birth we will visit you at home. Most of these consultations will be at home, the last consultation will be (if possible) by phone. In this period please also call us if you, or people you live with have any symptoms. Also, if you had visitors that later fell ill, please call us.

 • During the visits we will keep distance. Is we have to be close for examinations, we will use a mask and will ask you to do so as well.
 • If you have symptoms, we can do consultations by phone.
 • If you have symptoms but need a visit (for medical reasons), we will use more protective gear.
 • Always call us if you have symptoms or are in doubt about what symptoms you have.

If you have ideas or suggestions about how we can make our care better and safer, feel free to let us know! We wish you very happy holidays!

See you soon,

Team Mundo Vroedvrouwen

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde artikelen

Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Groeikalender
Magazine