Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Avondklok / Curfew

Verloskundigen Praktijk Mundo Vroedvrouwen

, 24 January 2021 11:16Laatste update op: 24 January 2021 12:01

Belangrijke informatie omtrent het ingaan van de avondklok! Important information regarding the curfew!

See English below.

Beste cliënten en (geboorte)partners van Mundo Vroedvrouwen,

De maatregelen omtrent het corona virus worden aangescherpt, daarom sturen we jullie een update over de op dit moment geldende maatregelen op de praktijk.

Wij veranderen momenteel niets aan de geldende maatregelen. Alle afspraken kunnen doorgang vinden.

Avondklok

Er wordt door de regering een avondklok ingesteld van 21:00 tot 04:30. De afspraken die binnen deze tijd vallen, kunnen doorgaan.

Als je in de avond een afspraak hebt of de bevalling is begonnen, dan moet je misschien na 21:00 over straat. Je moet dan meenemen:

 • Een uitdraai/print screen van zwangerenportaal, waarop je afspraak te zien is.
 • Een zwangerschapsverklaring of je dossier van Mundo Vroedvrouwen.
 • Je ID bewijs.

Hiermee kan je als je aangehouden wordt aantonen dat je een afspraak hebt die medisch noodzakelijk is.

De maatregelen die gelden op de praktijk op dit moment (deze zijn onveranderd):

LET OP

 • Bij klachten die op corona kunnen wijzen (koorts, benauwdheid, verkoudheidsklachten of je ziek voelen) vragen we je om telefonisch contact op te nemen. Ook als huisgenoten deze klachten hebben, is het belangrijk met ons te overleggen.
 • Bij klachten laat je je z.s.m. testen. Je belt hiervoor 0800-1351, elke dag bereikbaar tussen 08:00 en 20:00 uur.
 • Zolang je klachten hebt kom je (tenzij wij anders adviseren), niet naar de praktijk. Ook niet als je negatief getest bent. Bel ons altijd voor overleg.

Zwangerschapscontroles

 • Overleg altijd telefonisch met ons als je klachten hebt.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Partners zijn op de meest belangrijke afspraken (echo onderzoeken, geboorteplan bespreking) welkom. Je kan zelf beslissen wanneer je iemand mee wil nemen. Neem maximaal 1 persoon mee. Tijdens de verloskundige consulten is het mogelijk via telefoon/FaceTime je partner het consult te laten bijwonen. Tijdens de echo’s kan dit niet.
 • Kinderen mag je niet meenemen naar de praktijk, behalve je pasgeboren baby.
 • Kom niet te vroeg. We proberen de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden. Ben je te vroeg, wacht nog even buiten. We hebben daar een bankje neergezet.
 • Kom je voor een echo? Wacht dan op de stoelen in de hal.
 • Kom je voor een consult met de verloskundige? Wacht dan in de wachtkamer.
 • Er is een desinfecteer zuil bij binnenkomst. Deze kan je gebruiken.

Wanneer is een mondkapje gewenst?

 • In de wachtkamer en op de gang vragen we je een mondkapje te dragen.
 • Tijdens de consulten met de verloskundige is een mondkapje alleen nodig tijdens het lichamelijk onderzoek. Wij houden afstand. Alleen tijdens het onderzoek van de bloeddruk en buik komen wij binnen de 1.5 meter: dan vragen we je om een mondkapje te dragen. Wij zullen dat ook doen.
 • Als je (geboorte)partner mee komt willen we hem/haar vragen de gehele tijd een mondkapje te dragen en 1,5 m afstand te houden van de verloskundige.
 • Tijdens echo afspraken vragen we je een mondkapje te dragen. De echoscopiste is langer op korte afstand. Tijdens de echo onderzoeken is het dus van belang dat de echoscopiste en de cliënt(en) mondkapjes dragen. We vragen je om deze zelf mee te nemen. De echoscopiste werkt achter een scherm.

Bevallen

Tijdens de bevalling gelden er in de ziekenhuizen de volgende regels:

 • Je mag maximaal 1 persoon meenemen tijdens je bevalling (per 26-10-2020).
 • Op de gangen in het ziekenhuis moet je een mondkapje op. Neem deze dus mee van huis als je naar het ziekenhuis gaat.
 • Er wordt er door de zorgverleners op de verloskamers mondkapjes gebruikt. Dit geldt ook voor de verloskundige en de kraamzorg tijdens een thuisbevalling.
 • De (geboorte)partner moet in de ziekenhuizen een mondkapje op als er andere mensen (zorgverleners) op de kamer zijn. Als die weg zijn mag het kapje af. Dit geldt thuis niet.
 • Je mag, buiten de persoon die bij de bevalling zijn, geen bezoek ontvangen in het ziekenhuis.

Kraamvisites

Tijdens het kraambed doen wij de meerderheid van de visites aan huis. De afsluitende visite doen wij (indien mogelijk) telefonisch. Ook hier geldt dat je altijd met ons overlegt als jij of je huisgenoten klachten hebben of er bezoek is geweest die ziek is geworden.

 • Tijdens de kraamvisites houden wij afstand. Bij lichamelijk onderzoek, gebruiken we een mondkapje. We vragen je dan er ook een te dragen.
 • Bij klachten in het kraambed kunnen controles telefonisch worden gedaan.
 • Wij gebruiken persoons beschermende middelen indien er een huisbezoek bij klachten noodzakelijk is.
 • Overleg altijd bij klachten (of twijfel hierover).

We danken jullie voor je flexibiliteit in deze lastige tijden. Mocht je ideeën hebben over hoe we onze zorg anders of beter kunnen maken, horen we dat graag!

Lieve groet,

Team Mundo Vroedvrouwen

ENGLISH

Dear clients and (birth)partners of Mundo Vroedvrouwen,

Hereby we send you an update regarding the corona virus measures that are in place at our practice and in the hospitals in The Hague at the moment.

We are not taking any additional measures at the moment. All appointments can take place.

Curfew

The government has set a curfew from 21:00 to 04:30. Appointments that pass that curfew can take place.

If you have an appointment in the evening or if you go into labour, you might have to go outside after 21:00. In this situation you must bring with you:

 • A print/printscreen of your appointment from zwangerenportaal.
 • A pregnancy statement or your Mundo file.
 • Your ID.

If the police stops you, you can show that you have a medical appointment.

The measures in place at the practice remain the same:

ATTENTION!

 • If you have any symptoms that might suggest corona (fever, shortness of breath, a cold or if you feel sick), please contact us by phone. If people living in the same house have these symptoms, please also let us know.
 • If you have symptoms, get tested as soon as possible. You can call 0800-1351 between 08:00h and 20:00h.
 • As long as you have symptoms, don’t come to the practice (unless we advise otherwise). Always call us to confirm.

Prenatal check-ups

 • Please come to the appointments alone.
 • Partners are welcome to join for the most important appointments. You can decide when to bring someone. Please only bring 1 person. During the consultations with the midwife you are welcome to use facetime/telephone to have your partner join the consultation. During ultrasounds this is not possible.
 • You cannot bring children to the practice, except your newborn.
 • Don’t come too early. We try to keep our waiting room as empty as possible. If you are early, please wait outside for a moment.
 • Do you have an appointment for an ultrasound? Please wait in the hallway.
 • Do you have an appointment with the midwife? Please wait in the waiting room.
 • There is disinfectant when you come in, feel free to use it.

When should you wear a mask?

 • We ask you to wear a mask in the hallway and in the waiting room.
 • During the consultations with the midwife we ask you to wear a mask during the close contact moments with the midwife. Only during the examination of your belly and measuring your bloodpressure we will be within 1.5 m distance.
 • If your partner attends a consultation, we ask him/her to wear a mask and keep distance all the time.
 • During the ultrasound appointment we ask you to wear a mask. The ultrasound specialist will be close to you for a longer period of time. Therefore, we ask the specialist and our clients to wear a mask. Please bring one yourself.

Delivery

During deliveries in the hospital the following rules apply:

 • You can bring 1 person to your delivery.
 • In the hallway of the hospital you should wear a mask. Please bring one when going to the hospital.
 • Staff will use masks during the delivery. Midwives and kraamzorg will also wear one during homebirths.
 • Your (birth)partner(s) should wear a mask when people (doctors, midwife, nurse)are in the room.
 • You cannot receive visitors when in the hospital, except the person you bring to the deliver

Postnatal visits

The week after birth we will visit you at home. Most of these consultations will be at home, the last consultation will be (if possible) by phone. In this period please also call us if you, or people you live with have any symptoms. Also, if you had visitors that later fell ill, please call us.

 • During the visits we will keep distance. Is we have to be close for examinations, we will use a mask and will ask you to do so as well.
 • If you have symptoms, we can do consultations by phone.
 • If you have symptoms but need a visit (for medical reasons), we will use more protective gear.
 • Always call us if you have symptoms or are in doubt about what symptoms you have.

If you have ideas or suggestions about how we can make our care better and safer, feel free to let us know!

See you soon,

Team Mundo Vroedvrouwen

Gerelateerde artikelen

Gerelateerde artikelen

Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Groeikalender
Magazine