Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

UPDATE Zorgverzekering in 2022 / Health insurance in 2022 UPDATE

Verloskundigenpraktijk Mijnvroedvrouw

, 11 december 2021 21:35Laatste update op: 17 december 2021 21:13

Graag informeren wij jullie over de zorgverzekering van 2022 en vergoeding van verloskundige zorg. In deze update meer duidelijkheid over de betaling en hoogte van vergoeding / We would like to inform you about the health insurance of 2022 and the cover of obstetric care costs. In this update more clarity about the payment and amount of compensation.

(English below)

Als praktijk hebben wij ons verenigd met 32 andere verloskundigenpraktijken onder de Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam. Hierin streven wij met elkaar naar de hoogste kwaliteit van zorg.

Als zorggroep zijn wij gecontracteerd bij 7 zorgverzekeraars en de aan hen gelieerde verzekeringen. Als je wil weten of onze praktijk een contract heeft met jouw zorgverzekeraar, dan kun je ons niet onder ‘Mijnvroedvrouw’ vinden maar onder de naam van de Verloskundige Zorggroep.

Met onderstaande zorgverzekeraars hebben wij dan ook via de Zorggroep een overeenkomst afgesloten en wordt verloskundige zorg bij ons volledig vergoed. Deze verzekeraars zien de grote meerwaarde van het gezamenlijk werken aan kwaliteit:

 • Achmera Zilveren Kruis

 • Menzis

 • ONVZ

 • DSW

 • Eno

 • Ditzo

 • Caresq

CZ en VGZ * (inclusief hun labels) zien deze meerwaarde vooralsnog niet in. Dit houdt in dat zij geen zorgovereenkomst met de Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam hebben afgesloten.

Als je verzekerd blijft bij CZ of VGZ, heb je uiteraard nog steeds recht op de volledige verloskundige zorg van ons, echter is het nog onzeker of de zorg die wij leveren ook in 2022 volledig vergoed wordt. In ieder geval is dit 70%. Ook zal het zo zijn dat wij de zorg in 2022 niet rechtstreeks bij CZ / VGZ kunnen factureren, maar dat dit via jou als zwangere gaat lopen. Dit betekent dat jij zelf eerst de rekening betaald en deze daarna indient bij CZ / VGZ. Zij zullen dan 70 tot 100% van het bedrag aan jou vergoeden.

Het staat je vrij om bij CZ / VGZ verzekerd te blijven. Tot 1 januari 2022 wel de mogelijkheid voor een andere zorgverzekeraar te kiezen.

Wij hopen je hiermee goed te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Mijnvroedvrouw

 • CZ labels: OHRA, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, Juist.
 • VGZ labels: Univé, Bewust+, IZZ, IZA, UMZ, ZEKUR, United Consumers

ENGLISH

As a practice we have united with 32 other midwifery practices under the Verloskundige Zorgroep Groot Amsterdam (Midwifery Care Group Amsterdam). Together we strive for the highest quality of care.

In this co-operation as Zorggroep, we are contracted with 7 health insurers and their affiliated insurance companies. We have therefore concluded an agreement with the health insurers below through the Zorggroep, and obstetric care is covererd by them.

These insurers see the great added value of working together on quality:

 • Achmera Zilveren Kruis

 • Menzis

 • ONVZ

 • DSW

 • Eno

 • Ditzo

 • Caresq

CZ and VGZ * (and their affiliated insurance companies) do not see this added value for the time being. This means that they have not concluded a care agreement with the Midwifery Care Group Groot Amsterdam. If you remain insured with CZ or VGZ, you are of course still entitled to full obstetric care from us, but it is uncertain whether the care we provide will also be fully reimbursed in 2022. In any case, this is 70%. Also we will not be able to invoice CZ/VGZ directly for the care in 2022, but that this will go through you. This means that you first pay the bill yourself and then submit it to CZ / VGZ. They will then reimburse you 70 to 100% of the total amount.

You are free to remain insured with CZ / VGZ. Until 1 January 2022 it is possible to choose another health insurer.

We hope to have informed you sufficiently, With kind regards,

Mijnvroedvrouw

 • CZ labels: OHRA, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, Juist.
 • VGZ labels: Univé, Bewust+, IZZ, IZA, UMZ, ZEKUR, United Consumers
 • Feed

 • Mijn week

 • Cursussen

 • Community

 • Dashboard