Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Nader bericht tav de bevalling in coronatijd

Verloskundigenpraktijk Mijnvroedvrouw

, 12 mei 2020 10:09Laatste update op: 12 mei 2020 10:13

Update t.a.v. de maatregelen rondom corona en de bevalling

(English below)

Voor de zorg rondom de bevalling konden wij afgelopen zondag nog geen verder informatie geven omdat hierover nog overleg moest plaatsvinden met de ziekenhuizen in de regio Amsterdam. Het advies vanuit de beroepsgroepen is dat er 1 iemand extra mee kan naar de bevalling, naast de partner, indien dit gewenst is door de zwangere. Na beraad van het OLVG west en het Bevalcentrum West is helaas besloten dat bij de bevallen enkel de partner aanwezig mag zijn en dus géén extra persoon. Van de andere ziekenhuizen uit de regio Amsterdam is nog geen verdere berichtgeving hierover. Wij hopen dat deze maatregel ook binnenkort opgeheven wordt maar wanneer dit zal zijn is momenteel nog onduidelijk. Indien je thuis bevalt is het wel mogelijk dat er naast je partner nog een andere persoon aanwezig is die je bijstaat bij de bevalling. Kijk voor het volledige overzicht van de (versoepelde) maatregelen op https://www.mijnvroedvrouw.nl/corona/

Update regarding the corona measures and delivery

Last Sunday we were unable to provide any further information about the care during the delivery. This was because consultations with the hospitals in the Amsterdam region had yet to take place. The advice from the Dutch midwife organisation (KNOV) is that in addition to the partner, 1 extra person can be present at the delivery if this is desired by the pregnant woman. After deliberation of the OLVG west and the Bevalcentrum West, it has unfortunately been decided that only the partner may be present at the birth and therefore no extra person. There is no further report on this topic yet from the other hospitals in the Amsterdam region. We hope that this measure will also be lifted soon, but it is currently unclear when this will be. If you give birth at home, it is possible that there is another person present besides your partner who will assist and support you during the delivery.

For more information about the measures regarding corona go to https://www.mijnvroedvrouw.nl/corona/corona-engels/

Plaats een reactie

(0)
user-image
    • Feed

    • Mijn week

    • Cursussen

    • Community

    • Dashboard