1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Belangrijk: hoe beweegt jouw baby? How does your baby move?

  Gepubliceerd op: 4-23-2021Bewerkt op: 4-23-2021
  Verloskundigenpraktijk Mijnvroedvrouw Gepubliceerd op: 4-23-2021Bewerkt op: 4-23-2021
  Geschreven door: Verloskundigenpraktijk Mijnvroedvrouw
  Het voelen bewegen van je baby in de buik begint meestal met af en toe een beweginkje rond 20 weken, soms al iets eerder maar het kan ook wat later dan 20 weken zijn. Vaak voel je de baby dan nog niet dagelijks.

  Feeling your baby move in the tummy usually starts with an occasional movement around 20 weeks, sometimes a little earlier, but it can also be a little later than 20 weeks. You often do not feel the baby every day.

  De baby groeit en wordt groter en sterker. Vanaf de 26e week is het belangrijk dat je de baby dagelijks voelt bewegen. Heb je een drukke dag gehad, dan kan het zijn dat je de bewegingen niet voelt. Het is dus van belang dagelijks door de dag al even contact te maken met je kindje. Voel je je baby niet bewegen, ga dan 2 uur op de linkerzijde liggen en tel het aantal bewegingen dat je dan voelt. Is je kindje gelij al heel beweeglijk, dan hoef je geen 2 uur te blijven liggen, maar soms is een baby net even een dutje aan het doen, dit kan zo'n 45 min tot 1 uur duren, het kan dus zijn dat de baby pas in het tweede uur gaat bewegen.

  Beweegt je baby na 2 uur contact maken liggend op de linkerzijde minder dan 10 keer bel dan de dienstdoende verloskundige op het spoednummer 06 52520112 voor advies.

  Meer over kindsbewegingen kun je lezen in de folder te vinden via:

  https://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/224/je-baby-voelen-bewegen/

  The baby grows and gets bigger and stronger. From the 26th week it is important that you feel the baby move daily. If you had a busy day, you may not feel the movements. It is therefore important to make contact with your child every day throughout the day. If you don't feel your baby move, lie on the left side for 2 hours and count the number of movements you feel. If your child is already very mobile, then you do not have to lie down for 2 hours, but sometimes a baby is just taking a nap, this can take 45 minutes to 1 hour, so the baby may start moving in the second hour.

  If your baby moves less than 10 times after making contact while lying on the left side less than 10 times, call the midwife on duty on the emergency number 06 52520112 for advice.

  You can read more about child movements in the folder available at:

  https://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/224/je-baby-voelen-bewegen/

  Groetjes, Kind regards,

  Team Mijnvroedvrouw.

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard