Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

ZwangerFinancienHoe lang is mijn zwangerschapsverlof en hoe bereken ik dat

Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof

ZP® - Magazine

, 28 juli 2016 14:13Laatste update op: 3 juni 2022 17:49
In samenwerking met: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wanneer je zwanger bent heb je recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Je kunt je tijdens je zwangerschapsverlof in alle rust voorbereiden op je bevalling en tijdens je ouderschapsverlof genieten van de kraamperiode. Maar hoe lang is zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en bevallingsverlof precies? En wanneer gaat het in?

Wat is zwangerschapsverlof?

Wanneer je zwanger bent heb je recht op zwangerschapsverlof. Dit geldt voor elke zwangere vrouw in Nederland. Het maakt niet uit of je in loondienst werkt, ZZP’er bent of een uitkering krijgt. We spreken vaak van zwangerschapsverlof, maar na de bevalling wordt het officieel bevallingsverlof genoemd.

Duur zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Tijdens je zwangerschap heb je recht op zes weken zwangerschapsverlof en minstens tien weken bevallingsverlof. Dit kun je op diverse manieren indelen. Start je verlof eerder? Dan eindigt het ook eerder. Hoe langer je zwangerschapsverlof, hoe korter je bevallingsverlof. Je kunt kiezen om 4, 5 of 6 weken voor je bevalling je verlof in te laten gaan. Op basis daarvan krijg je 10, 11 of 12 weken bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof berekenen

Zwangerschapsverlof berekenen:

Je kunt gemakkelijk zelf je zwangerschapsverlof berekenen. Het uitgangspunt is de eerste dag na de uitgerekende datum. Tel dan 4, 5 of 6 weken terug en je weet de start van je zwangerschapsverlof.

Bevallingsverlof berekenen:

Wil je weten wanneer je weer gaat werken of wanneer je bevallingsuitkering stopt? Tel dan 10, 11 of 12 weken door vanaf de dag dat je bevallen bent. Ben je bijvoorbeeld op een dinsdag bevallen? Dan zal je bevallingsverlof op een woensdag stoppen.

Partnerverlof

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof of vaderschapsverlof. Werkt jouw partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend partnerverlof vanaf 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon. UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.

9 weken betaald ouderschapsverlof in 2022

Per 2 augustus 2022 krijgen hebben werknemers recht op 9 weken ouderschapsverlof met een UWV-uitkering van 50% van het dagloon. Deze 9 weken moet de werknemer dan in het eerste levensjaar van de baby opnemen. Hier lees je alles over deze nieuwe regeling over het betaald ouderschapsverlof in 2022.

Te vroeg of te laat geboren baby en zwangerschapsverlof

Te vroeg geboren baby

De uitgerekende datum zegt natuurlijk niet alles, je baby kan ook eerder geboren worden. Voor 37 weken spreken we van vroeggeboorte. Dit heeft geen invloed op de totale duur van je verlof. Is je baby bijvoorbeeld een week te vroeg geboren? Dan wordt deze week bij je bevallingsverlof opgeteld. Je zult dan uiteindelijk nog steeds hetzelfde aantal weken verlof hebben.

Voorbeeld: je zwangerschapsverlof start 6 weken voor de uitgerekende datum. Je baby wordt 2 weken voor de uitgerekende datum geboren. Je krijgt dan 4 weken zwangerschapsverlof en 12 weken bevallingsverlof.

Te laat geboren baby

Soms blijft een baby wat langer zitten dan de reguliere 40 weken. Soms zelfs langer dan 41 weken, dan spreken we van een overdragen zwangerschap. Dit heeft dan ook invloed op de duur van je zwangerschapsverlof. Je bent immers nog steeds zwanger, dus je zwangerschapsverlof wordt verlengd en je bevallingsverlof wordt nog even uitgesteld. Elke dag na 40 weken zwangerschap wordt opgeteld bij je zwangerschapsverlof. Je hebt na de bevalling nog steeds recht op 10, 11 of 12 weken bevallingsverlof. In dit geval heb je in totaal dus langer dan 16 weken verlof.

Voorbeeld: je zwangerschapsverlof start 6 weken voor de uitgerekende datum. Je baby wordt 2 weken na de uitgerekende datum geboren. Je krijgt dan 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof tweeling of meerling

Wanneer je zwanger bent van een tweeling of meerling, heeft dit invloed op de duur van je zwangerschaps- en bevallingsverlof. Je hebt in totaal dan recht op 20 weken verlof. Dit wordt opgedeeld in 8 of 10 weken zwangerschapsverlof en 10 of 12 weken bevallingsverlof.

Zwangerschapsverlof aanvragen

Het aanvragen van zwangerschapsverlof is afhankelijk van je situatie.

Werknemer in loondienst

Allereerst is het belangrijk om je werkgever op tijd op de hoogte te brengen van je zwangerschap, zodat zowel hij als jij daar rekening mee kunnen houden qua planning, overdracht, etc. De meeste zwangere vrouwen bespreken dit na het eerste trimester van de zwangerschap. Officieel moet dit uiterlijk 3 weken voor de start van je verlof worden aangevraagd. Vraag je verloskundige om een zwangerschapsverklaring, deze kan je aan je werkgever geven. Je werkgever mag het zwangerschapsverlof niet weigeren.

Zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer heb je ook recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. De duur van het verlof is minimaal 16 weken. Hiervoor neem je contact op met het UWV of de verzekeringsmaatschappij van je AOV.

Zelfstandige en in loondienst

Heb je een eigen onderneming maar werk je daarnaast ook in loondienst? Dan kun je aanspraak doen op meerdere zwangerschapsuitkeringen. Je krijgt dan een ZEZ-uitkering als zelfstandige en een WAZO-uitkering via je werkgever.

Een uitkering

Ben je zwanger en krijg je een uitkering? Dan heb je ook recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van minimaal 16 weken. Deze kun je aanvragen bij het UWV.

Zwangerschapsuitkering

Tijdens je zwangerschaps- en bevallingsverlof heb je recht op een uitkering. Het aanvragen en de hoogte van de uitkering is afhankelijk van je situatie.

Werknemer in loondienst

Je krijgt voor de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof gewoon een uitkering ter hoogte van je normale salaris. Je werkgever vraagt een zwangerschapsuitkering aan bij het UWV en betaalt je salaris tijdens je verlof door. Hierbij geldt wel: het maximum dagloon is €219,28. Verdien je normaal gesproken meer dan dit per dag? Wellicht vult je werkgever dit aan, maar zij is dit niet verplicht.

Zelfstandig ondernemer

Als zelfstandig ondernemer kun je beroep doen op de Zelfstandige en Zwanger (ZEZ) uitkering. De ZEZ-uitkering duurt minimaal 16 weken. Deze kun je aanvragen bij het UWV of bij de verzekeringsmaatschappij van je AOV. Je kunt de ZEZ-uitkering vanaf 24 weken zwangerschap aanvragen. Dit kan uiterlijk tot twee weken voor de start van je zwangerschapsverlof. De hoogte van de ZEZ-uitkering wordt gebaseerd op je inkomsten van vorig jaar. De ZEZ-uitkering is nooit hoger dan het wettelijk bruto minimumloon en is inclusief 8% vakantiegeld.

Een uitkering

Wanneer je een uitkering krijgt en zwanger wordt, heb je tijdens je zwangerschaps- en bevallingsverlof recht op een WAZO-uitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het dagloon voordat je met verlof ging. De WAZO-uitkering is 100% van je dagloon.

Bevallingsverlof verspreiden

Je bent niet verplicht om het gehele bevallingsverlof in één keer op te nemen. Zes weken na je bevalling mag je weer gaan werken. De resterende weken kun je dan later opnemen. Dit mag worden verspreid over maximaal 30 weken. Je bent wel verplicht om dit op tijd aan te geven bij je werkgever (uiterlijk 3 weken na de bevalling).

Dit artikel is geschreven in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer over dit onderwerp:

  • Vaderschapsverlof
  • Zwanger en nu?
  • Feed

  • Mijn week

  • Cursussen

  • Community

  • Dashboard