1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

  Blijf op de hoogte!

  Ontvang nieuws speciaal voor jou!

  Reminder: We hebben jouw mening nodig - We need your opinion

  Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam

  , 18 januari 2022 21:12Laatste update op: 1 februari 2022 19:30

  We onderzoeken op dit moment de mogelijkheid van het oprichten van een geboortecentrum en hebben jou mening nodig! We are currently investigating the possibility of setting up a birth center outside the hospital. We need your opinion in this idea.

  Lieve zwangeren en evtentuele partner,

  Een kleine reminder voor de onderstaande enquete. Als je de enquete al hebt ingevuld; heel veel dank voor het invullen, en beschouw deze mail als niet verstuurd

  Wij, als Amsterdamse verloskundigen onderzoeken op dit moment de mogelijkheid van een geboortecentrum buiten het ziekenhuis als oplossing voor het tekort aan bevalplekken in Amsterdam en om alle zwangeren dezelfde faciliteiten tijdens hun bevalling aan te kunnen bieden.

  Als gezonde zwangere vrouw mag je zelf kiezen waar en hoe je wilt bevallen, of dat nu thuis is of in een ziekenhuis. Er is dit op moment echter een heel groot tekort aan bevalplekken in de Amsterdamse ziekenhuizen, met name door het gebrek aan verpleegkundig personeel. Hierdoor komt die keuzevrijheid erg onder druk te staan en worden we regelmatig gedwongen om uit te wijken naar de ziekenhuizen buiten Amsterdam. Dit tekort is niet zomaar opgelost, onder andere omdat de verpleegkundigen er domweg niet zijn en opleiden heel veel tijd kost.

  Wij denken een heel goed alternatief te kunnen bieden in de vorm van een “Amsterdams Geboortecentrum”, buiten maar in de buurt van het ziekenhuis, waar iedere vrouw welkom is die geen medische indicatie voor haar bevalling heeft, maar niet thuis wil bevallen. In dit centrum krijg je de continue begeleiding die je nodig hebt van je eigen verloskundige die specialist is op het gebied van de normale bevalling. We bieden in het centrum alle faciliteiten voor een zo optimaal mogelijk verloop van je bevalling. Je kunt gebruik maken van lachgas als pijnbestrijding en je hebt altijd de mogelijkheid om in een bad te bevallen. Bijkomend voordeel: zo blijft er in de ziekenhuizen voldoende plek voor de vrouwen die extra medische zorg nodig hebben.

  Om te weten of dit plan aansluit bij jouw wensen en ideeën over je bevalling hebben we jouw mening hard nodig! We vragen 10 minuten van je tijd om onderstaande enquête in te vullen zodat we met jullie input weer verder kunnen.

  Klik hier voor deelname aan de enquête. De enquête sluit aanstaande vrijdag 4 februari.

  Alvast dank voor je medewerking!

  Lieve groet,

  Je verloskundigen van Femme-Amsterdam, welke ook onderdeel zijn van de EVAA, Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam-Amstelland (EVAA)


  A little reminder for the survey as mentioned below. If you have already completed the survey; Thank you very much for filling in, and consider this email as not sent.

  Dear client and partner,

  As Amsterdam midwives, we are currently investigating the possibility of setting up a birth center outside the hospital as a solution to the shortage of birth places in Amsterdam and to be able to offer all pregnant women the same facilities during their birth.

  Healthy pregnant (low-risk) women have a choice of birthplace and how they want to give birth.. However, in the past years the increasing shortage of (nursing) staff in hospital causes more frequent temporary closing of delivery room. This puts great pressure on that freedom of choice and we are regularly forced to move to hospitals outside Amsterdam. This shortage is not easily solved, partly because the nurses are simply not there and training takes a lot of time.

  We think we can offer a very good alternative in the form of an “Amsterdam Birth Center” outside but near the hospital, where every low-risk woman is welcome (who has no medical indication for her delivery), but does not want to give birth at home. In this center you will receive the continuous support of labour you need from your own midwife, who is a specialist in the field of normal childbirth. We offer a variety of facilities in the birthing center to contribute to a positive birth experience, i.e. in every room there will be nitrous oxide (gas & air/laughing gas) as pain relief and furthermore a birthing pool will be available 24/7. The birthing center will also help lower the workload in hospitals so they can focus on women who need extra medical care.

  We believe this birthing center can contribute to improve the Dutch midwifery care. However, we need your opinion to find out whether this plan is in line with your wishes and ideas about your birth! We would like to ask 10 minutes of your time to complete the survey below so that we can continue our plans with your input.

  Click here for the survey. The survey will be closed upcoming Friday the 4th of February.

  Thank you very much for your cooperation!

  Warm regards, Your Femme-Amsterdam midwifes,

  Participating in the group EVAA, Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam-Amstelland (Primary midwives Amsterdam Amstelland)

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursussen

  • Community

  • Dashboard