Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Voetreflex en acupunctuur plekjes

Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam

, 21 September 2021 11:11Laatste update op: 21 September 2021 11:35

Lieve Clienten, Dear clients,

Lieve clienten, (for English see text below)

Er zijn deze week en volgende week nog wat plekjes voor acupunctuur beschikbaar!

Morgen (op woensdagen) is er ook voetreflex therapie mogelijk voor clienten vanaf 39 weken.

Waar kan acupunctuur je mee helpen:

Vanaf begin zwangerschap

 • Verlichting voor veelvoorkomende problemen (vermoeidheid, misselijkheid en braken, spijsverteringsproblemen, hoofdpijn, migraine, huidproblemen, slaapproblemen, angst enz.)
 • Ontspanning
 • Verhoog het energieniveau Er zijn over het algemeen minimaal 3-4 reguliere behandelingen nodig om te profiteren van de effecten van acupunctuur.

Voorbereiding op de geboorte (idealiter vanaf 34-35 weken):

 • Verlichting voor veelvoorkomende problemen (angst, slapeloosheid, vermoeidheid, rugpijn, ischias, krampen, carpale tunnel, oedeem, brandend maagzuur, misselijkheid, constipatie enz.)
 • Ontspanning
 • Verhoog het energie niveau
 • Een stuitligging naar hoofdligging helpen draaien
 • Verzacht de baarmoederhals om de bevalling en de bevalling te voorspoedigen
 • Kan pijn verminderen die geassocieerd is met bevalling
 • Kan de duur verkorten van de bevalling
 • Kan vertraagde baring (verlengde latente fase) helpen voorkomen
 • Kan voor inleiding zorgen indien nodig en gewenst

Er zijn minimaal 4 reguliere behandelingen nodig om maximaal te profiteren van de effecten van acupunctuur.

Voetreflex therapie Een voetreflex behandeling kan helpen om je lichaam meer te ontspannen en klaar te maken voor de bevalling. Doormiddel van het masseren van drukpunten op je voet kan een toename van oxytocine ervoor zorgen dat het bevallingsproces geactiveerd wordt. Deze behandeling wordt gewoonlijk vanaf 39 weken uitgevoerd.

Ook na de bevalling kan acupunctuur je helpen.

Postnatale behandeling:

Acupunctuur kan je genezingsproces versnellen en je helpen om je kracht en vitaliteit terug te krijgen. Je kunt je energie in balans brengen, versterken van je afweersysteem van je lichaam.

Kortom kan het je helpen problemen aan te pakken zoals:

 • Pijn
 • Hoofdpijn
 • Postnatale depressie
 • Zwak immuunsysteem
 • Vermoeidheid
 • Slapeloosheid
 • Borstvoedingsproblemen (gebrek aan of te weinig moedermelk)
 • Obstipatie of diarree
 • Opvliegers
 • Bloedarmoede (mogelijk na te veel bloeden tijdens de geboorte; moxibustie kan ook helpen bij het stoppen van het bloeden)
 • Frequent urineren
 • Behoud van lochia
 • Hormonale disbalans
 • Oedeem
 • Littekens (C-sectie)
 • Huidproblemen Acupunctuur vereist regelmatige sessies om positieve effecten te bereiken. Het is standaard om de eerste weken (afhankelijk van de conditie) één of twee keer per week te komen.

Voor vragen en boekingen mail direct naar info@jolantaskiba.nl of bel/sms in het Engels naar 0685564967 (Jolanta)


Dear clients,

There are still some spots available for acupuncture this week and next week!

Tomorrow (on Wednesdays) there is also foot reflexology possible for clients from of 39 weeks and further pregnant.

Where can acupuncture help with:

EARLY STAGE OF PREGNANCY

 • Relief for common concerns ( fatigue, nausea and vomiting, digestive issues, headache, migraine, skin issues, sleep problems, anxiety etc.)
 • Relaxation
 • Increase energy level At least 3- 4 regular treatments are required to benefit from the effects of acupuncture.

PREPARATION FOR BIRTH (ideally from 34-35 weeks):

 • Relief for common concerns (anxiety, insomnia, fatigue, back pain,sciatica, cramps,carpal tunnel, oedema, heartburn, nausea, constipation etc.)
 • Relaxation
 • Increase energy level
 • Breech baby
 • Soften the cervix to assist labour and giving birth
 • Reduce pain associated with labour
 • Decrease the duration of labour
 • Prevent delayed labour
 • Induction when necessary At least 4 regular treatments are required to benefit from the effects of acupuncture.

Foot reflexology Foot reflexology can help to relax your body and prepare it for childbirth. By massaging pressure points on your foot, an increase in oxytocin can activate the labor process. It's usually preformed from of 39 weeks.

Acupuncture can also help you after childbirth.

POST-NATAL CARE Acupuncture can help you heal and regain your strength and vitality, rebalance your energy, boost your body’s defenses. In short it can help concerns such as:

 • Pain
 • Headaches
 • Postpartum depression
 • Weak immune system
 • Fatigue
 • Insomnia
 • Breastfeeding problems (lack of breast milk or not enough)
 • Constipation or diarrhea
 • Hot flashes
 • Anemia (possibly after too much bleeding during birth; moxibustion can also help with stopping the bleeding)
 • Frequent urination
 • Retention of lochia
 • Hormonal imbalance
 • Oedema
 • Scars ( C- section)
 • Skin issues

For questions and bookings mail directly to info@jolantaskiba.nl or call/text to 0685564967 (Jolanta)

 • Magazine

 • Mijn week

 • Zoeken

 • Dashboard