Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Partner + 1 mag weer mee naar spreekuur

Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam

, 1 June 2021 22:55Laatste update op: 1 June 2021 23:07

Goed nieuws! Het huidige risiconiveau op de KNOV-routekaart van ‘zeer ernstig’ naar het niveau ‘ernstig’. Gezien het snelle aantal dalingen in de besmettingen en ziekenhuisopnames is de verwachting dat er op korte termijn nog meer versoepelingen volgen.

Lieve clienten,

Goed nieuws! Het huidige risiconiveau op de KNOV-routekaart is van ‘zeer ernstig’ naar het niveau ‘ernstig’. Gezien het snelle aantal dalingen in de besmettingen en ziekenhuisopnames is de verwachting dat er op korte termijn nog meer versoepelingen volgen.

De versoepeling die nu ingevoerd is:

Twee huisgenoten zijn welkom (waaronder ook kinderen) in de wachtkamer, echokamer en in de verloskundige kamer. Wanneer er geen (betrokken) partner is, mag een externe ‘partner’ mee genomen worden voor ondersteuning.
Gezien we wel kwetsbaar blijven als verloskundigen en we uitval van het team echt proberen te verkomen vragen we jullie wel om de 1,5 meter regel in acht te blijven houden, wat ook inhoudt jullie kinderen op de stoel/schoot houden en niet rond laten lopen bij andere clienten in de wachtkamer, en niet bij de echoscopisten en verloskundigen. Ook bij hoesten, verkoudheid of andersinds niet lekker voelen van jezelf of je huisgenoten graag niet (met hen) naar je afspraak komen maar eerst bellen naar 0207231757 voor overleg en het maken van een plan.

Lieve groet,

Het gehele Femme-Amsterdam Team


Dear clients,

Good news! The current risk level on the KNOV roadmap is from 'very serious' to 'severe'. Given the rapid number of decreases in infections and hospital admissions, it is expected that more easing will follow in the short term.

The relaxation that has now been introduced:

Two housemates are welcome (including children) in the waiting room, ultrasound room and in the midwifery room. If there is no (involved) partner, an external 'partner' may be brought along for support. Since we do remain vulnerable as midwives and we really try to avoid failure of the team due to Covid-19, we do ask you to continue to observe the 1,5 meter rule, which also means keep your children on the seat / lap and not let them walk around with other clients in the waiting room, and not with the ultrasound technicians and midwives.

Also in case of a cough, cold or otherwise not feeling well from yourself or your housemates, please do not come to your appointment (with them), but first call 0207231757 for consultation an making a plan.

With kind regards,

The entire Femme-Amsterdam Team

  • Magazine

  • Mijn week

  • Zoeken

  • Dashboard