1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Ouderschapsverlof - Parental leave

  Gepubliceerd op: 8-1-2022Bewerkt op: 12-23-2022
  Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam Gepubliceerd op: 8-1-2022Bewerkt op: 12-23-2022
  Geschreven door: Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam
  Lieven (oud) Cliënten / Dear (former) clients,

  Lieve (oud) cliënten / Dear (former) clients (for english see text below the Dutch text)

  Ouderschapverlof

  Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen.

  De aanvraag kan met terugwerkende kracht gedaan worden door alle ouders met een arbeidsovereenkomst waarvan hun kindje geboren is vanaf 02 augustus 2021 (het verlof moet binnen het 1e levensjaar worden opgenomen)

  Wat is betaald ouderschapsverlof?

  Iedereen die in loondienst werkt en kinderen verzorgt, heeft wettelijk recht op ouderschapsverlof. Je mag 26 keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen. Als je 32 uur werkt, heb je dus recht op 832 uur ouderschapsverlof (26 keer 32 uur).

  Vanaf 2 augustus 2022 wordt ouderschapsverlof deels betaald door de overheid. De eerste negen (van de 26) weken van het ouderschapsverlof worden doorbetaald, mits deze opgenomen worden voordat het kind één jaar oud is. De aanvraag kan met terugwerkende kracht gedaan worden door alle ouders met een arbeidsovereenkomst waarvan hun kindje geboren is vanaf 02 augustus 2021 (het verlof moet binnen het 1e levensjaar worden opgenomen)

  Je krijgt tijdens deze negen weken zeventig procent van je dagloon uitgekeerd via het UWV. Dit betaalde verlof komt bovenop het geboorteverlof voor partners en het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ook nieuw is dat dit oa ook geldt voor ouders die werken als directeur grootaandeelhouders (DGA) vanaf 02 augustus.

  Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt u extra tijd om te wennen aan uw nieuwe gezinssituatie.

  Lees meer hierover op https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/regeling-betaald-ouderschapsverlof/index.aspx

  Voor vragen hierover kunnen jullie contact opnemen met UWV.

  Femme-Amsterdam App Heb je onze Femme-Amsterdam app al gedownload?! Vanaf 1 juli zijn we online met onze eigen Femme-Amsterdam App. Je kan hier oa informatie vinden, je zwangerschapsdosier inzien, onze voorlichtingsdata in de agenda inzien en onze Femme-Essentials -met speciiale kortingen voor alleen (oud) Femme-Amsterdam clienten- bekijken.

  Nieuwsgierig geworden? Hier kan je onze app downloaden: App store Google Play store

  Lieve groet,

  Team Femme-Amsterdam


  Parental leave

  From 2 August 2022, parents with an employment contract can take 9 weeks of paid parental leave and receive a benefit from UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen = Institute for Employee Insurance for this.

  The application can be made retroactively by all parents with an employment contract of which their child was born from 02 August 2021 (the leave must be taken within the first year of life)

  What is Paid Parental Leave?

  Anyone who is in paid employment and who takes care of children is legally entitled to parental leave. You can take 26 times the number of hours you work per week. If you work 32 hours, you are therefore entitled to 832 hours of parental leave (26 times 32 hours).

  From August 2, 2022, parental leave will be partly paid for by the government. The first nine (of the 26) weeks of parental leave are paid, provided they are taken before the child is one year old. The application can be made retroactively by all parents with an employment contract of which their child was born from 02 August 2021 (the leave must be taken within the first year of life)

  During these nine weeks, you will receive seventy percent of your daily wage through the UWV. This paid leave is in addition to maternity leave for partners and maternity leave. What is also new is that this also applies to parents who work as director of major shareholders (DGA) from 2 August.

  This is regulated in the Dutch Law Work and Care (WAZO). This gives you extra time to get used to your new family situation.

  Read more about this at https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/regeling-betaald-ouderschapsverlof/index.aspx

  For questions about this topic you can contact UWV via the website above.

  Femme-Amsterdam App

  Have you downloaded our Femme-Amsterdam app yet?! From 1 July we will be online with our own Femme-Amsterdam App. Here you can find information, view your pregnancy file, view our information dates in the agenda and view our Femme-Essentials -with special discounts for only Femme-Amsterdam clients-.

  Became curious? Here you can download our app: App store Google Play store

  Warm regards,

  Team Femme-Amsterdam

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard