1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Nieuw Bevalcentrum; hulp gevraagd - New birthcenter; help needed

  Gepubliceerd op: 5-24-2023Bewerkt op: 7-12-2023
  Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam Gepubliceerd op: 5-24-2023Bewerkt op: 7-12-2023
  Geschreven door: Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam
  We hebben jullie hulp nodig - we need your support

  Lieve (oud) cliënten en partners,

  Graag willen wij jullie aandacht vragen voor het volgende:

  Wij, jullie verloskundigen, nemen, samen met 140 collega’s van onze vereniging Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam/Amstelland (EVAA), het initiatief om een tweede bevalcentrum in onze regio op te zetten. We zijn hier al 2 jaar mee bezig en nu is het punt gekomen dat het gaat gebeuren; een nieuw Bevalcentrum voor de vrouwen die in Amsterdam willen bevallen, met een bad en lachgas. De krant Trouw had het ook als voorpagina nieuws vandaag.

  Sinds een aantal jaar komt het helaas met grote regelmaat voor, dat er voor onze cliënten geen plek in Amsterdam of Amstelveen is om te kunnen bevallen in een ziekenhuis. Wij moeten dan met regelmaat uitwijken naar ziekenhuizen in de omliggende regio’s, zoals in Haarlem, Zaandam, Alkmaar, Almere, Utrecht en zelfs Den Helder, om daar de bevalling te begeleiden van een gezonde zwangere uit onze regio. In 2023 zijn wij al vaker geweigerd door de ziekenhuizen binnen onze regio, dan dat in heel 2022 het geval was. Dit terwijl de drukke (zomer)maanden nu nog voor ons liggen. Wij hebben helaas geen invloed op de capaciteit binnen de ziekenhuizen. Het grote aantal weigeringen van barende vrouwen die in hun eigen stad Amsterdam willen bevallen, heeft ons doen besluiten de handen ineen te slaan en samen met alle verloskundigen van EVAA, na Bevalcentrum West, nu opnieuw een eerstelijns bevalcentrum op te zetten. Het nieuwe bevalcentrum wordt grotendeels door de verloskundigenpraktijken zelf gefinancierd. Dit biedt ons de mogelijkheid om te starten met de verbouwing, verplichtingen aan te gaan en hopelijk nog in juli - augustus van dit jaar open te gaan. Aangezien dit nieuwe centrum nog niet gecontracteerd wordt door de zorgverzekeraars, zullen deze in veel gevallen slechts 60-80 % van de kosten van een bevalling vergoeden. Om het centrum goed te starten voor alle cliënten, zijn er dan ook meer financiële middelen nodig.

  Daarom is het zo fijn dat jij dit leest, want wij hebben jullie hulp hard nodig!

  Volg deze link voor meer informatie en om een financiële donatie te doen.

  Dit delen met vrienden, familie, collega's en buren wordt natuurlijk enorm gewaardeerd!

  Onze dank -en dat van de toekomstige bevallende vrouwen- is groot,

  Liefs van ons hele team Femme-Amsterdam


  Dear clients and partners,

  We would like to draw your attention to the following:

  We, your midwives together with 140 colleagues from our association Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam/Amstelland (EVAA), set up the initiative for a second Birth Centre in our region. We have been working on this for 2 years and now the point has come that it is going to happen; a new Birth Center for women who want to give birth in Amsterdam, with a bath and laughing gas; Bevalcentrum Zuid. The Dutch newspaper Trouw also had it as front page news today.

  Unfortunately, it has been a regular occurrence for our clients for a number of years there is no place in Amsterdam or Amstelveen to give birth in a hospital. We must then regularly move to hospitals in the surrounding regions, such as in Haarlem, Zaandam, Alkmaar, Almere, Utrecht and even Den Helder, to guide the delivery of a healthy pregnant woman from our region. In 2023 we have already been refused more often by the hospitals in our region than was the case throughout whole 2022. This while the busy (summer) months are still ahead of us. Unfortunately, we have no influence on the capacity in hospitals. The large number of refusals from women in labor who want to give birth in their own city of Amsterdam, made us decide to join forces and together with all EVAA midwives, after Bevalcentrum West, to set up now again a first-line birth center; Bevalcentrum Zuid. The new birth center is largely operated and so far by the midwifes themselves financed. This offers us the opportunity to start with the renovation, obligations and hopefully open in July - August of this year. Since this new center is not yet contracted by the health insurers, they will in many cases only reimburse 60-80% of the cost of childbirth. To start the center well for all clients, more financial resources are therefore needed.

  That's why it's so nice that you're reading this, because we really need your help!

  Follow this link for more information and to make a financial donation.

  Sharing this with friends, family, colleagues and neighbors is of course greatly appreciated!

  Our gratitude - and that of the future women giving birth - is great,

  Love from our entire team Femme Amsterdam

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard