1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

  Blijf op de hoogte!

  Ontvang nieuws speciaal voor jou!

  Babyfee

  Verloskundigenpraktijk Femme-Amsterdam

  , 10 maart 2021 15:30Laatste update op: 7 april 2021 12:39

  Omdat Femme niet stop na 9 maanden - Because Femme doesn't stop after 9 months (for English see text below) Informatie avond voor ouders met een baby van 0 tm 12 weken

  Wat gebeurde er allemaal toen je je baby voor het eerst vasthield?! Zeer waarschijnlijk liep je over van liefde, en daarnaast kreeg je ook direct te maken met natuurlijke onzekerheden. Hoe ga je daar mee om en hoe maak je het jezelf makkelijker?

  Ouder worden is hard werken. Het is een continu proces van vallen en opstaan. Er is niet één basishandboek. Ieder kind is anders. Iedere ouder is anders. Hoe groei je naar elkaar toe? En hoe leg je de beste basis voor al die kleine uitdagingen die jullie samen moeten overwinnen?

  Ookal heb je je goed voorbereid, de eerste periode is overall een intense periode. Zit je hier midden in en vind je het fijn om wat handvatten te krijgen lees dan verder.. Femme houdt namelijk niet op na 9 maanden :)

  Deze voorlichting is vooral bedoeld om jullie nuttige informatie te geven, inspiratie en de beste tips & tricks. Door je bewust te zijn van het belang van een goede start kun je slechte (slaap) gewoontes en onrustig baby gedrag vaak voorkomen. Want happy parents = happy baby.

  Melanie von Muhlen van de BabyFee bespreekt in haar voorlichtingen hoe je de eerste weken met je baby, zo prettig mogelijk kunt maken. We geven deze voorlichting al in de zwangerschap ter voorbereiding maar ook in je kraamtijd van 0 t/m 12 weken na de bevalling, kan je deze voorlichting samen met andere newborn mommies nogmaals volgen voor gerichtere vragen, want zoals we al zeiden; Femme houdt niet op na 9 maanden.

  Deze voorlichtingen zullen je helpen om:

  • Vertrouwen als ouder(s) te hebben
  • Signalen en behoeften van je baby te herkennen
  • Een onrustige baby te kalmeren
  • Een goede flow te krijgen in de dag en de nacht

  Heb je een baby van 0-12 weken? Dan wil je deze voorlichting niet missen ;) Kijk hier voor de data. Schrijf je in onderaan deze pagina over de de voorlichtingsavonden. Je krijgt dan voorafgaand aan de ZOOM meeting de link opgestuurd.

  Indien je deze mail al eerder hebt gehad en/of je de voorlichting al hebt bijgewoond, kun je deze mail als niet verzonden beschouwen :)


  What happened when you first held your baby ?! Most likely you were overflowing with love, and you also had to deal with natural insecurities. How do you deal with that and how can you make it yourself easy?

  Getting older is hard work. It is a continuous process of trial and error. There is not one basic manual. Every child is different. Every parent is different. How do you grow towards each other? And how do you lay the best foundation for all those small challenges that you have to overcome together?

  Even though you have prepared well, the first period is an intense period overall. Are you in the middle of this and do you like to get some handles then read on .. Femme does not stop after 9 months :)

  This information is mainly intended to provide you with useful information, inspiration and the best tips & tricks. By being aware of the importance of a good start, you can often prevent bad (sleeping) habits and restless baby behavior. Because happy parents = happy baby.

  Melanie von Muhlen of the BabyFee discusses in her information sessions how you can make the first weeks with your baby as pleasant as possible. We already provide this information during pregnancy in preparation, but also during your maternity period from 0 to 12 weeks after delivery, you can follow this information again together with other newborn mommies for more specific questions, because as we said; Femme does not stop after 9 months.

  These information sessions will help you to:

  • Have confidence as a parent (s)
  • Recognize your baby's signals and needs
  • Soothe a restless baby
  • Get a good flow in the day and night

  Do you have a baby of 0-12 weeks? Then you don't want to miss out on this information;) Look [here] (https://femme-amsterdam.com/voorlichtingsavond-1) for the data. Register at the bottom of this page about the information evenings. You will then receive the link prior to the ZOOM meeting.

  If you have received this e-mail before and / or you have already attended the information session, you can consider this e-mail as not sent :)

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard