1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Corona update n.a.v nieuwe regionale maatregelen (for english see below)

  Gepubliceerd op: 2-11-2021Bewerkt op: 2-11-2021
  Verloskundig Centrum DelVi Gepubliceerd op: 2-11-2021Bewerkt op: 2-11-2021
  Geschreven door: Verloskundig Centrum DelVi
  Vanuit het Crisis Team van het Reinier de Graaf Gasthuis is besloten om preventief meer patiënten te gaan testen op covid-19 vooraf aan de opname. Dit is ook voor jou van toepassing als je wilt bevallen in het Reinier de Graaf Gasthuis.

  Beste zwangeren,

  Per 12 februari 2021 zullen alle zwangeren op de afdeling verloskunde in het Reinier de Graaf Gasthuis getest gaan worden op Corona.

  Dit besluit komt mede voort uit diverse infectiehaarden op een aantal afdelingen waarbij patiënten tijdens opname toch positief besmet blijken, met grote gevolgen voor de continuïteit van de afdeling. Dit is ook in lijn met landelijk en regionaal beleid.

  Dus alle barenden zonder covid klachten zullen preventief worden getest.

  Van alle zwangeren zal daarom bij binnenkomst op de afdeling, door de verpleegkundige in beschermende kleding, een antigeen sneltest worden afgenomen en een definitieve PCR test. De antigeen sneltest is na 15 min bekend. De uitslag van de PCR test volgt later.

  Als de antigeen sneltest positief is, worden patiënte en partner beiden als positief beschouwd en dus geïsoleerd verpleegd (verplegend personeel draagt dan FFP2 mond-neus masker, spatbril en handschoenen).

  Is de antigeen sneltest negatief, dan zal in afwachting van de uitslag van de definitieve PCR test FFP2 mondmasker, spatbril en handschoenen niet nodig zijn en volstaat een chirurgisch mondmasker bij verplegend personeel en partner (zoals huidig beleid).

  Besloten is de partners van patiënte als een eenheid met patiënte te zien. Deze worden dus niet apart getest, wel worden er screeningsvragen gesteld. Reden waarom hiervoor gekozen is, is omdat de partner niet in het Reinier de Graaf op de verloskamers geregistreerd staat. Als partner aangeeft klachten te hebben, wordt gevraagd of hij/zij al is getest of dat er een afspraak gepland staat om te testen. Patiënt en partner worden dan beide als positief beschouwd.

  Wij hopen jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld, indien je nog vragen hebt kunt je altijd terecht bij team DelVi.

  The Crisis Team of the Reinier de Graaf Hospital has decided to preventively test more patients for covid-19 prior to admission. This also applies to you if you want to give birth in the Reinier de Graaf Gasthuis.


  Dear pregnant women,

  As of February 12, 2021, all pregnant women in the obstetrics department in the Reinier de Graaf Gasthuis will be tested for Corona.

  This decision is partly the result of various outbreaks of infection in a number of wards where patients nevertheless prove positively infected during admission, with major consequences for the continuity of the ward. This is also in line with national and regional policy.

  This concerns all clients without covid complaints who are tested preventively.

  The nurse wearing protective clothing will therefore take an antigen rapid test and a definitive PCR test from all pregnant women on arrival at the ward. The antigen rapid test is known after 15 minutes. The result of the PCR test will follow later.

  If the antigen rapid test is positive, the patient and partner are both considered positive and thus nursed in isolation (nurses then wear FFP2 mouth-nose mask, splash goggles and gloves).

  If the antigen rapid test is negative, FFP2 mouth mask, splash goggles and gloves will not be necessary pending the result of the definitive PCR test, and a surgical mouth mask will suffice for nursing staff and partner (according to current policy).

  It was decided to see the patient's partners as a unit with the patient. These are therefore not tested separately, but screening questions are asked. The reason why this was chosen is because the partner is not registered in the Reinier de Graaf in the delivery rooms. If the partner indicates that he / she has complaints, he / she is asked whether he / she has already been tested or whether an appointment is scheduled to test. Patient and partner are then both considered positive.

  We hope to have informed you sufficiently, if you have any questions you can always contact the DelVi team

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard