1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Sneeuw & code Rood

  Gepubliceerd op: 2-6-2021Bewerkt op: 2-6-2021
  Verloskundigenpraktijk Bolwerk Gepubliceerd op: 2-6-2021Bewerkt op: 2-6-2021
  Geschreven door: Verloskundigenpraktijk Bolwerk
  Sneeuw & code Rood verwacht voor 7-2-21

  Lieve zwangere dames & (aanstaande) vaders & moeders,

  Zoals jullie al gemerkt hebben is morgen "code rood" afgekondigd, omdat er een flink pak sneeuw wordt verwacht.

  Naast dat we jullie veel sneeuwplezier toewensen, hopen we ook dat jullie goed voorbereid op pad gaan.

  Ben je (bijna) uitgerekend?

  • zorg dat de auto afgetankt & startklaar is
  • zitten de winterbanden al onder de auto?
  • zorg voor voldoende anti-vries ruitenvloeistof in de ruitensproeier
  • leg de ijskrabber op een bekende of makkelijk vindbare plek of bij de voordeur
  • zorg voor anti-icing spray voor de ramen en/of slotontdooier (ouderwets zakje warm water tegen het slot werkt ook)
  • leg een hoes/deken of een groot stuk karton op de voorruit zodat je minder hoeft te krabben
  • leg een warme deken in de auto
  • zet de Maxicosi & ziekenhuistas binnen klaar ipv de koude auto
  • leg iets van 100% wol klaar voor de baby om de temperatuur vast te houden (dekentje, kleertjes, shawl, voetenzak)
  • zorg voor een sneeuwsschuiver bij de voordeur
  • partners: geef een arm als je gaat wandelen samen of je vrouw/vriendin naar de auto begeleid
  • Bel ons op tijd want ook wij moeten voorzichtig rijden en zullen er mogelijk iets langer over doen

  Nog iets anders; Juist met sneeuw of gladde straten krijgen wij veel belletjes van zwangere dames die op hun billen gevallen zijn. Dit kan gebeuren en is vaak niet erg als dit alleen op je billen was. Als je gevallen bent en willen we dat je het volgende controleert:

  1. Ben je op je buik of half op je buik gevallen?
  2. Voel je de baby niet bewegen?
  3. Heb je vaginaal bloedverlies of ineens vochtverlies?

  Kan je een van de bovenstaande vragen met een 'ja' beantwoorden bel ons dan altijd! Wij staan paraat. Twijfel je? Bel ons dan ook natuurlijk.

  Wij zijn helemaal klaar voor "code Rood" en zoals op onze instagram ook al te lezen was:

  Be like Elsa, Let it goooo!


  Dear pregnant ladies & (future) fathers & mothers,

  As you have already noticed, "code red" has been announced tomorrow, because a lot of snow is expected.

  In addition to wishing you lots of snow fun, we also hope that you are well prepared on the road.

  Are you (almost) due?

  • make sure the car is refueled & ready to go
  • are the winter tires already under the car?
  • make sure there is enough anti-freeze window fluid in the windshield washer
  • place the ice scraper in a known or easily findable place or at the front door
  • provide anti-icing spray for the windows and/or lock defroster (an old-fashioned bag of warm water against the lock also works)
  • put a cover/blanket or a big piece of cardboard over the windshield so you don't have to scratch as much
  • put a warm blanket in the car
  • put the Maxicosi & hospital bag inside your house instead of the cold car
  • put something of 100% wool ready for the baby to keep the temperature (blanket, clothes, scarf, footmuff)
  • provide a snow shovel at the front door
  • partners: give your arm when you go for a walk or accompany your wife to the car
  • Call us on time because we also have to drive carefully and it may take a little longer

  Something else; Especially with snow or slippery streets we get a lot of phonecalls from pregnant women who have fallen on their buttocks. This can happen and is often not a big problem if it was only on your buttocks/hands/knees. If you have a fall and we want you to check the following:

  1. Did you fall on your belly or half on your belly?
  2. Do you not feel the baby move since falling?
  3. Do you have vaginal bleeding or sudden fluid loss after falling?

  If you can answer any of the above questions with a 'yes', always call us! When in doubt? Call us of course!

  We are completely ready for "code Red" and as you could read on our instagram: @verloskundigenbolwerk

  Be like Elsa, Let it goooo!

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard