1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  COVID19 - AVONDKLOK / CURFEW -

  Gepubliceerd op: 2-1-2021Bewerkt op: 2-1-2021
  Verloskundigenpraktijk Bolwerk Gepubliceerd op: 2-1-2021Bewerkt op: 2-1-2021
  Geschreven door: Verloskundigenpraktijk Bolwerk
  Update AVONDKLOK / CURFEW

  Lieve aanstaande moeders & vaders,

  zoals jullie weten is onlangs de avondklok ingegaan. Hierin mag je van 21:00u - 4:30u niet zonder geldige reden op straat zijn.

  Nu hebben wij als verloskundige een goede verklaring en blijven wij ook tijdens de avondklok beschikbaar voor 24/7 zorg. Hiervoor dragen wij een speciale verklaring bij ons.

  Het is goed te weten dat jullie ook een verklaring nodig hebben als jullie onverwacht of misschien wel verwacht tussen 21:00u - 4:30u naar het ziekenhuis mogen voor een controle of de bevalling. Het is belangrijk te weten dat jullie dan ook een verklaring en je identiteitsbewijs moeten kunnen tonen. Ook als je al hevig weeen wegpuffend in de auto zit. (sommige agenten knijpen dan een oogje toe, maar nog niet allemaal)

  Zorg dat je alvast twee verklaringen (jou & je partner) klaar hebt liggen in de maxicosi of ze online invult en klaar kan zetten in je telefoon. Dat scheelt een hoop gedoe middenin de nacht.

  Zo'n avondklokverklaring kan je downloaden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2021/01/21/formulier-eigen-verklaring-avondklok

  • Zorg dat je ook een identiteitsbewijs of paspoort bij je draagt

  • Zorg dat de oppas (voor mogelijk oudere broers of zusjes) ook een verklaring bij zich heeft

  • Zorg voor een warme wollen deken/muts/wikkeldoek/voetenzak voor de baby in de maxicosi, het is erg koud

  • Zorg dat de auto afgetankt is, de ruiten beschermd zijn om niet te hoeven krabben 's nachts

  • Bel ons op tijd, ook wij moeten onze autoruiten krabben bij koud weer.

  Laten we samen hopen dat het snel weer de goede kant op gaat en ons vooral bezig zijn met het aller-aller-aller-belangrijkste, JULLIE!

  Tot snel en vergeet niet dat wij nog altijd naar jullie toe kunnen komen, avondklok of niet.

  NB wij delen de belangrijkste updates ook op onze instagram: @verloskundigenbolwerk


  Dear expectant mothers & fathers,

  as you know, the curfew has recently started. You are not allowed to be on the street from 9:00 pm - 4:30 am without a valid reason.

  Now, as a midwife, we have a good explanation and we remain available for 24/7 care during curfew. For this we carry a special declaration with us.

  It is good to know that you also need a statement if you are unexpectedly or perhaps expected to go to the hospital between 9:00 pm - 4:30 am for a check-up or the delivery. It is important to know that you must also be able to show a statement and your proof of identity. Even if you are already in the car huffing&puffing heavily. (some agents turn a blind eye, but not all yet)

  Make sure you have two statements (you & your partner) ready in the maxicosi or fill them in online and put them ready in your phone. That saves a lot of hassle in the middle of the night.

  You can download such a curfew statement at: https://www.government.nl/documents/forms/2021/01/25/form-self-declaration-curfew

  • Make sure you also carry an ID or passport with you

  • Make sure the babysitter (for possibly older brothers or sisters) also has a statement with him

  • Provide a warm woolen blanket/hat/wrap/footmuff for the baby in the maxicosi, it is very cold

  • Make sure the car is refueled, the windows are protected to avoid ice-scratching at night

  • Call us on time, we also have to scratch our car windows in cold weather.

  Let's hope together that things will soon go in the right direction and that we are mainly busy with the most-of-the-most important, YOU!

  See you soon and don't forget that we can still come to you, curfew or not.

  PS most important updates are also shared on our instagram @verloskundigenbolwerk

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard