1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Alles over speciaal onderwijs voor je kind

  Gepubliceerd op: 8-4-2023Bewerkt op: 9-28-2023
  ZP® - Magazine Gepubliceerd op: 8-4-2023Bewerkt op: 9-28-2023
  Auteur: Maartje Scheffer
  Sommige kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig vanwege specifieke leer- of gedragsproblemen. Voor deze kinderen is er speciaal onderwijs, een aangepast onderwijssysteem dat is ontworpen om hen te helpen hun potentieel te bereiken en zich te ontwikkelen. Hier lees je alles wat je moet weten over speciaal onderwijs: wat het is, de verschillen tussen normaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, welke kinderen behoefte hebben aan speciaal basisonderwijs, hoeveel scholen voor speciaal onderwijs er zijn in Nederland, hoe je kind kan worden toegelaten en waar je op moet letten als je overweegt je kind naar speciaal onderwijs te sturen.

  Wat is speciaal onderwijs?

  Speciaal onderwijs is een onderwijssysteem dat is ontworpen voor kinderen met specifieke leerbehoeften, ontwikkelingsproblemen of gedragsstoornissen. In dit type onderwijs staat maatwerk centraal, waarbij de lessen en ondersteuning worden aangepast aan de individuele behoeften van elk kind. Het doel is om kinderen te voorzien van de juiste middelen en methoden om hun leer- en ontwikkelingsmogelijkheden te maximaliseren.

  Verschillen tussen normaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

  Het belangrijkste verschil tussen normaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is de aanpak en de mate van individuele aandacht. In het reguliere basisonderwijs volgen kinderen een gestandaardiseerd leerplan in klassen met relatief grote groepen leerlingen. Het lesmateriaal wordt op een algemene manier gepresenteerd, met minder mogelijkheid voor individuele ondersteuning.

  Aan de andere kant biedt speciaal onderwijs een persoonlijkere benadering, met aangepaste lesplannen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke leerling. De klassen zijn vaak kleiner, waardoor er meer tijd en aandacht is voor individuele begeleiding. Speciaal onderwijs is gericht op het helpen van kinderen om hun specifieke uitdagingen te overwinnen en hun potentieel te realiseren.

  Speciaal basisonderwijs: welke kinderen hebben daar behoefte aan?

  Speciaal basisonderwijs is bedoeld voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben op verschillende gebieden. Enkele voorbeelden van kinderen die baat kunnen hebben bij speciaal basisonderwijs zijn:

  • Kinderen met leerproblemen of hoogbegaafdheid: Dit omvat kinderen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of het begrijpen van lesstof. Of juist voor kinderen met hoofdbegaafdheid.
  • Kinderen met gedragsproblemen: Sommige kinderen vertonen gedragsproblemen die hun leerproces en sociale interactie belemmeren.
  • Kinderen met ontwikkelingsstoornissen: Dit omvat kinderen met autisme, ADHD of andere ontwikkelingsstoornissen die specifieke ondersteuning nodig hebben.
  • Kinderen met fysieke beperkingen: Kinderen met fysieke beperkingen of chronische gezondheidsproblemen hebben mogelijk een aangepaste omgeving nodig om te leren en te groeien.

  Scholen voor speciaal onderwijs in Nederland

  In Nederland zijn er verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs verspreid over het hele land. Het exacte aantal kan variëren, afhankelijk van de regio en de behoefte aan speciale scholen. De toelating tot speciaal onderwijs verloopt doorgaans via een zorgvuldig proces. Het begint meestal met een verwijzing vanuit het reguliere basisonderwijs of via een jeugdgezondheidszorgorganisatie. Een team van professionals, waaronder de ouders, leerkrachten, psychologen en eventueel andere specialisten, zal de situatie van het kind beoordelen om te bepalen of speciaal onderwijs de beste optie is. Het doel is om ervoor te zorgen dat het kind de juiste zorg en ondersteuning krijgt om te gedijen in de schoolomgeving.

  Waar moet je op letten als je overweegt je kind naar speciaal onderwijs te sturen?

  Het nemen van de beslissing om je kind naar speciaal onderwijs te sturen, is een belangrijke stap. Hier zijn enkele nuttige tips om rekening mee te houden:

  • Professionele evaluatie: Zorg ervoor dat je kind een grondige evaluatie krijgt van professionals die bekend zijn met de specifieke behoeften van je kind. Dit zal helpen om de juiste ondersteuning en begeleiding te bieden.
  • Ouderbetrokkenheid: Kies een school waar ouders worden aangemoedigd om betrokken te zijn bij het onderwijsproces en de vooruitgang van hun kind.
  • Onderwijsaanpak: Leer meer over de onderwijsaanpak en methoden van de speciale school. Sluiten deze aan bij de behoeften van je kind?
  • Sociale omgeving: Let op de sociale omgeving van de school. Een positieve en ondersteunende omgeving is essentieel voor het welzijn van je kind.
  • Individuele aandacht: Een laag docent-leerling ratio in het speciaal onderwijs zorgt voor meer individuele aandacht voor elk kind.
  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard