1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Hoe kies je een kinderdagverblijf?

  Gepubliceerd op: 7-14-2017Bewerkt op: 5-22-2023
  ZP® - Magazine Gepubliceerd op: 7-14-2017Bewerkt op: 5-22-2023
  Geschreven door: ZP® - Magazine(Medisch) gereviewd door: Ellen Buschman – De Ouderacademie
  Een speciale babygroep of alle leeftijden bij elkaar? Wel of geen warme lunch? Uitstapjes of juist niet? Alles inclusief of moet je veel zelf meebrengen? Jij wilt het beste voor je kind en dat maakt het kiezen van een kinderopvang lastig. Wat is nou echt belangrijk?

  Je kunt letten op het pedagogisch beleid, de sfeer, de pedagogisch medewerkers, de prijs/kwaliteit verhouding, het voedingsbeleid, de openingstijden, het wen- en plaatsingsbeleid en de aanwezigheid van een oudercommissie. Uit onderzoek blijkt echter dat de kwaliteit van de interactie tussen kind en medewerker de grootste invloed heeft op de ontwikkeling van het kind.

  Wanneer is de kwaliteit van een kinderopvang goed?

  Bij goede kwaliteit gaat het er allereerst om of de medewerker de signalen van kinderen opmerkt en daar vervolgens ook op reageert. Worden huilende kinderen getroost? Hoe praten ze met de kinderen? Worden ze genoeg uitgedaagd op het gebied van cognitieve, motorische en creatieve vaardigheden? Laten ze de kinderen zelf dingen bedenken en doen? Uiteindelijk draait het erom hoe de pedagogisch medewerkers van de opvang met de kinderen omgaan.

  Hoe gaan de medewerkers met de kinderen om?

  Je hoeft niet uren mee te kijken op de groep, maar kunt wel een wat uitgebreider kijkje nemen op de groep om te observeren. Laat je dus niet beperken tot een korte rondleiding. Als je niet mag meekijken, is dat geen goed teken. Vooral tijdens de lunch of het fruit eten kun je een goed beeld krijgen van de interactie tussen de medewerkers en kinderen. Is er bij die routinemomenten échte aandacht voor het kind, in de vorm van praten en vragen stellen, dan is dat waardevoller dan één keer per week een leuke muziekles of kinderyoga. Bestudeer ook wat gebeurt als de kinderen spelen. Gaan de medewerkers opruimen of kletsen met elkaar? Zit er bijvoorbeeld iemand bij de kinderen op de grond mee te spelen?

  Horizontale groep of verticale groep?

  Bekijk hoe de groepen zijn ingedeeld. In een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar, waardoor je dus een aparte babygroep hebt. In een verticale groep is dit niet het geval: daar zitten kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar. Onderzoek laat zien dat horizontale groepen een hogere kwaliteit hebben dan verticale groepen. In horizontale groepen worden er meer activiteiten bedacht speciaal voor baby’s. Ben je van plan om je baby naar een verticale groep te brengen? Vraag dan hoe een dag eruitziet. Wat doen ze met de baby’s als de peuters ’s middags slapen? En is er een aparte ruimte waar de kleintjes vrijuit kunnen spelen?

  Oriënteren op kinderopvang

  Kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen in een kinderdagverblijf wordt vaak aangeboden bij meerdere organisaties in je omgeving. Het is ook raadzaam na te vragen bij familie, kennissen of buren of zij ervaring hebben met deze organisaties. Ook kan een kijkje op de website al veel informatie geven. Een afspraak maken voor een rondleiding kan bij meerdere kinderdagverblijven, waardoor je kunt vergelijken en uiteindelijk de juiste keuze kunt maken. Ga bij meerdere organisaties kijken en neem zelf de tijd voor een rondleiding en stel dan veel vragen waar jij graag een antwoord op wilt krijgen. Hieronder staan enkele aandachtspunten die van belang zijn tijdens een rondleiding op een kinderdagverblijf.

  Aandachtspunten bij een rondleiding

  • Is er een leidinggevende of medewerker die de tijd heeft/neemt voor een rondleiding? In sommige organisaties doen de medewerkers van de groep een rondleiding en dit kan ten koste gaan van de kwaliteit. Vraag dus of de persoon de tijd heeft om een rondleiding te geven.
  • Hoe ziet het dagprogramma eruit? Kan je baby volgens zijn/haar eigen ritme slapen en eten, totdat het de leeftijd heeft om langer wakker te zijn en met de anderen mee te eten, te spelen, etc.
  • Hoe is de stabiliteit van het personeel? Zijn er voldoende vaste medewerkers op de groepen, zodat steeds dezelfde personen voor je kind zorgen tijdens de opvang? Hoe is het verloop? Stabiele groepen en teams hebben meerdere vaste medewerkers, ook bij vakanties of ziekte van één van de medewerkers. Werkt de organisatie met ZZP’ers of uitzendkrachten? Of hebben ze vaste medewerkers in dienst die flexibel ingezet kunnen worden?
  • Hoe borgen ze de veiligheid van de kinderen? Wat zijn de regels bijvoorbeeld bij binnenkomst/ontvangst? Is de deur beveiligd met een code? Of zit deze op slot op bepaalde tijden? Hoe voldoen ze aan het 4-ogen principe? Zijn er ramen in deuren of naar de groepsruimtes en werken ze met babyfoons?
  • Welke contractvormen worden er aangeboden? Zijn er bijvoorbeeld 40-weken pakketten of betaal je voor 52 weken? Is er verlengde opvang waarbij je meer uren kan inkopen dan de standaard openingstijden?
  • Wat zijn de algemene voorwaarden die bij het contract horen? Deze bevatten de randvoorwaarden voor het afnemen van opvang. Het is altijd belangrijk de algemene voorwaarden goed door te lezen. Bij ondertekening van het contract ga je namelijk ook akkoord met deze voorwaarden
  • Hoe flexibel is de organisatie met ruildagen en extra dagen? Is het mogelijk om opvangdagen te ruilen als je kind ziek is of als je op vakantie bent) en kan er extra opvang worden ingekocht als je een dag meer nodig hebt in de week?
  • Op welke dagen in het jaar is de kinderopvang gesloten? Sommige kinderdagverblijven zijn alleen gesloten tijdens de landelijke feestdagen, waarop je zelf meestal ook vrij bent. Sommigen zijn dicht tussen Kerst en Oud&Nieuw of hebben kortere openingstijden in deze periode.
  • Wat staat er in het pedagogisch beleid? Dit document geeft veel informatie over hoe er wordt gewerkt en op welke wijze wordt geprobeerd het welbevinden van de kinderen te borgen. Dit beleid is in de meeste gevallen ook in te zien via de website.
  • Naast het pedagogisch beleid is ook het voedingsbeleid van belang. Het voedingsbeleid geeft aan hoe de opvang omgaat met voeding. Krijgen kinderen snoepjes, is er een traktatiebeleid of krijgen kinderen biologische producten? Soms is het mogelijk dat moeders borstvoeding komen geven gedurende de opvang.
  • Is er sprake van een wachtlijst? En zo jam hoe lang is deze gemiddeld?
  • Is er een oudercommissie? De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van de betreffende locatie en heeft adviesrecht op diverse onderdelen van de opvang, waaronder de veiligheid en kwaliteit.

  Ingeschreven, en dan?

  Na de rondleiding en de definitieve plaatsing zal er contact worden opgenomen voordat je kind gaat starten op het kinderdagverblijf. Er wordt een afspraak gemaakt voor een nadere kennismaking waarbij er meer specifieke informatie-uitwisseling zal plaatsvinden tussen jullie als ouders en de pedagogisch medewerkers. Dit gesprek wordt vaak vlak voor het begin van de start van de opvang gepland in combinatie met wat uurtjes wennen voor je kind. Tijdens het intakegesprek gaat het over jouw kind en jouw wensen, voor zover deze binnen de opvang gerealiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan: Wat eet/drinkt je kind, wanneer en hoe slaapt je kind het best, etc. En ook de medewerkers stellen zich voor en kunnen praktische zaken toelichten zoals het ziektebeleid, regels voor ruilen/afwezigheid en overige protocollen die de organisatie hanteert.

  Wat mag je verwachten van een kinderdagverblijf?

  • Het is belangrijk dat je weet wat je mag verwachten en dat je deze verwachtingen ook hebt uitgesproken tijdens een kennismakingsgesprek. Waar moet je dan aan denken?
  • Je krijgt inzage in beleidsdocumenten en inspectierapporten.
  • De medewerkers bieden de kinderen regelmaat en structuur met een juiste balans tussen activiteiten en rust.
  • De organisatie staat open voor wensen en feedback van ouders.
  • De medewerkers nemen in de ochtend een overdracht van de ouders aan over het kind en geven aan het einde van de opvang dag informatie over het verloop van de dag en bespreken de praktische zaken als het eten en slapen. Dit gaat vaak ook via een digitaal programma waar je als ouder een app voor kan downloaden.
  • De ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd en vastgelegd in een kind-volgsysteem. Jaarlijks wordt er een observatieverslag gemaakt, dat ter bespreking aan de ouders wordt aangeboden.
  • Als er zorgen zouden zijn over je kind, dan wordt dit met jullie als ouders besproken en kan er eventueel worden doorverwezen naar een deskundige (bijvoorbeeld een logopedist of fysiotherapeut, etc.)
  • Het welbevinden van je kind wordt heel belangrijk gevonden. De emotionele veiligheid en geborgenheid zullen door de dag heen leidraad zijn bij de benadering van je kind.

  BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. BOinK behartigt de belangen van ouders in de branche, landelijk en lokale politiek, media en bij andere organisaties. Op de website van BOink is ook veel informatie te vinden als je de keuze wilt maken voor een kinderdagverblijf.

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard