Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Deze informatie is geverifieerd door onze deskundige: Ingrid le Conge - orthopedagoog

BabyPraktische zakenWat mag je als ouder verwachten van een kinderdagverblijf

Wat mag je als ouder verwachten van een kinderdagverblijf?

ZP® - Magazine

, 14 juli 2017 14:18Laatste update op: 16 maart 2022 17:35

Tijdens een rondleiding en na het lezen van eventuele informatie op de websites van de verschillende kinderdagverblijven heb je waarschijnlijk een goed beeld van wat je zoekt in een kinderdagverblijf. In dit artikel kijken we wat verder: wat mag je als ouder verwachten van een kinderdagverblijf?

Een opsomming van wat je mag verwachten van een kinderdagverblijf:

 • Zij zullen je vrijblijvend rondleiden en je vragen beantwoorden.
 • Je krijgt inzage in beleidsdocumenten en inspectierapporten.
 • Zij bieden de kinderen regelmaat en structuur met een juiste balans tussen activiteiten en rust.
 • Ze staan open voor wensen van ouders.
 • Zij zullen in de ochtend overdracht van de ouders aannemen over het kind en aan het einde van de opvangdag informatie geven over het verloop van de dag en de praktische zaken als het eten en slapen bespreken.
 • De ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd en vastgelegd in een kind-volgsysteem. Jaarlijks wordt er een observatieverslag gemaakt, dat ter bespreking aan de ouders wordt aangeboden.
 • Als er zorgen zouden zijn over je kind, dan wordt dit met jullie als ouders besproken en kan er eventueel worden doorverwezen naar een deskundige (bijvoorbeeld een logopedist of fysiotherapeut, etc.).
 • Het welbevinden van je kind wordt heel belangrijk gevonden. De emotionele veiligheid en geborgenheid zullen door de dag heen leidraad zijn bij de benadering van je kind.

Pedagogische basisdoelen

De pedagogische basisdoelen zijn het uitgangspunt.

 • Basisdoel 1: De Pedagogisch medewerker biedt emotionele en fysieke veiligheid aan het kind
 • Basisdoel 2: Ontwikkelen van persoonlijke competentie
 • Basisdoel 3: Ontwikkelen van sociale competentie
 • Basisdoel 4: De kans geven om waarden en normen eigen te maken

Emotionele veiligheid

Hieronder verstaan we: een veilige basis creëren, een thuis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. Door deze geborgenheid zal het kind zich meer kunnen ontwikkelen. Het gevoel van veiligheid in de kinderopvang wordt bepaald door de pedagogisch medewerker, de ruimte/omgeving en het contact met andere kinderen.

Ontwikkeling persoonlijke competenties

Met het begrip persoonlijke competentie wordt gedoeld op brede persoonskenmerken zoals veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt een kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden, ofwel het zinvol bezig zijn. Daarnaast wil het zeggen dat kinderen de mogelijkheid hebben om vaardigheden onder de knie te krijgen en zelfvertrouwen op te bouwen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leren van taal, de motorische ontwikkeling en cognitieve vaardigheden.

Ontwikkeling van sociale competenties

Hieronder valt een scala aan sociale vaardigheden, zoals het medeleven met andere kinderen, zich kunnen uiten, samen delen met andere kinderen, andere kinderen helpen, het opbouwen van vriendschap en het oplossen van conflicten met andere kinderen.

Overdracht normen en waarden

Kinderen moeten de kans krijgen om waarden en normen te leren, zich de ´cultuur´ eigen te maken van de samenleving waar ze deel van zijn.

Het is belangrijk dat je weet wat je mag verwachten en dat je deze verwachtingen ook hebt uitgesproken.

Na de rondleiding en de definitieve plaatsing zal er een nadere kennismaking en intake plaatsvinden voor de meer specifieke informatie-uitwisseling tussen jullie als ouders en de pedagogisch medewerkers. Hier gaat het dan vooral over jouw kind en jouw wensen, voor zover deze binnen de opvang gerealiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan: Wat eet/drinkt je kind, wanneer en hoe slaapt je kind het best, etc.

Plaats een reactie

(1)
user-image
 • user-image

  mahaalmuzain

  Feb 5, 2021

  De kinder opvang is ie gratis of moet geld betalen ?

  user-image
 • Feed

 • Mijn week

 • Cursussen

 • Community

 • Dashboard