1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  AVG

  Gepubliceerd op: 5-29-2020Bewerkt op: 2-7-2106
  ZP® - Magazine Gepubliceerd op: 5-29-2020Bewerkt op: 2-7-2106
  Geschreven door: ZP® - Magazine
  Het is al enkele jaren geleden sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking werd gesteld. Sinds 2018 geldt deze wet voor de hele Europese Unie. Ook zwangerenportaal.nl handelt volgens de AVG. Grote namen en begrippen die je overal hoort, maar wat houdt het nu eigenlijk precies in? Wat gebeurt er met je gegevens en waar is deze verordening goed voor?

  De AVG

  Of je nu een bestelling plaatst op een website of een boeking maakt voor een reis: steeds vaker worden er persoonsgegevens van je gevraagd en verzameld. Er zijn dan ook veel organisaties die hier gebruik van maken. Onder persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld je naam, adres, telefoonnummer en woonplaats.

  Bij het plaatsen van bijvoorbeeld een bestelling vul je deze gegevens in en leg je ze als het ware in handen van de organisatie. Wat de organisatie hier vervolgens mee mag doen, is opgenomen in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Deze gegevens mogen alleen worden verwerkt met een bepaald gerechtvaardigd doel in het oog. Hierbij geldt: hoe minder gegevens worden gedeeld, hoe beter. De gegevensverwerking moet dus passen bij het doel van de organisatie.

  Overeenkomen met het doel

  Van tevoren moet ook duidelijk zijn omschreven wat dit doel is. De gegevens die mogen worden verzameld, hangen hier dan ook van af. Ze moeten wel overeenkomen met de reden waarom ze worden verwerkt. Zo mag een website waar jij een bestelling plaatst, niet zomaar vragen om je nationaliteit, ras of godsdienst. Dit zijn ook nog eens gevoelige persoonsgegevens die niet zomaar mogen worden opgevraagd en extra worden beschermd.

  Omdat deze gegevens op een verantwoorde en veilige manier moeten worden verwerkt, is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgenomen hoe hiermee om moet worden gegaan. Zo mag de gevraagde informatie alleen worden gegeven in overeenstemming met de wet en moet het voor jou duidelijk zijn waarvoor de gegevens worden gebruikt.

  Het verwerken van de persoonsgegevens

  Met het verwerken van persoonsgegevens wordt niet alleen bedoeld dat de gegevens gebruikt worden. Ook het verzamelen, beveiligen, vastleggen, verspreiden of afschermen vallen onder de verwerking van deze gegevens. Is dit het geval? Dan heb je het recht om te weten wie dit verwerkt, wie hier verantwoordelijk voor is en waarom jouw gegevens verzameld worden. Bij het plaatsen van een bestelling is dit vrij duidelijk en waarschijnlijk ook wel logisch, maar dit is niet bij iedere organisatie zo. Juist daarom is het goed dat er een wet is ontwikkeld waarin staat wat er precies met jouw gegevens mag worden gedaan.

  Wat is de autoriteit persoonsgegevens?

  De autoriteit persoonsgegevens, oftewel AP, is een toezichthoudend orgaan. De AP houdt dus toezicht op de betreffende wet. Wat de AP doet en mag doen, wordt dan weer geregeld door de AVG en de UAVG.

  De AVG en UAVG

  Naast de AVG is er ook de UAVG: de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de UAVG staan echter ook regels die gelden voor nationale keuzes.

  Eigen toezichthouder aanstellen

  In sommige gevallen zijn organisaties verplicht om een functionaris gegevensbescherming in dienst te nemen. Dit is iemand in de organisatie die controleert of de AVG op de juiste manier wordt toegepast binnen het bedrijf. Deze persoon mag ook door de organisatie zelf worden aangewezen. Dit is verplicht bij bijvoorbeeld overheidsinstanties of organisaties die vaak bijzondere persoonsgegevens (zoals ras of nationaliteit) verwerken.

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard