1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Bezoekregeling moeder en kindafdeling RdGg

  Gepubliceerd op: 9-29-2021Bewerkt op: 9-29-2021
  Verloskundigenpraktijk Avea Gepubliceerd op: 9-29-2021Bewerkt op: 9-29-2021
  Geschreven door: Verloskundigenpraktijk Avea
  De maatregelen betreft de bezoekregeling op de moeder en kindafdeling van het RdGg rondom Covid-19 is per 28-09-2021 aangepast. Wat dit voor jullie betekent, lezen jullie in onderstaande tekst.

  Beste clieënten en partners,

  Het RdGg heeft hun nieuwe beleid rondom Covid-19 en de bezoekregeling op het moeder en kindcentrum aan ons gedeeld. We willen jullie hiervan op de hoogte stellen.

  Met vriendelijke groet,

  Tean Avea

  Bezoekregeling Moeder en Kindcentrum (v. 28-9-2021)

  Het management van het Moeder en Kindcentrum heeft, in overleg met de afdeling Infectiepreventie en het Outbreak Management Team, besloten de bezoekregeling voor het Moeder en Kindcentrum aan te passen.

  Daarom is vanaf maandag 28-9-2021 de bezoekregeling als volgt aangepast. Uitgangspunt van het beleid is dat het aantal verschillende bezoekers in het RdGG zo laag mogelijk wordt gehouden. Ook mogen bezoekers geen Corona-gerelateerde klachten hebben zoals koorts, hoesten en/of snotterig zijn en/of luchtwegklachten hebben of in afwachting zijn van een Coronatest.

  De algemene voorwaarden voor alle afdelingen binnen het Moeder en Kind centrum zijn:

  • Er mogen per dag twee bezoekers (naar keuze van de ouders) uit één huishouden tegelijkertijd op bezoek. • Broertjes en zusjes van de pasgeborene mogen als gezin onder begeleiding van de ouders op bezoek komen. (Gezinsgerichte zorg) • Alle bezoekers vanaf 13 jaar moeten gedurende het hele bezoek (vanaf de entree van het ziekenhuis tot het verlaten van het ziekenhuis) een mondmasker dragen en op de patiëntenkamer blijven, niet op de gang en/of de pantry; de verantwoording hiervoor ligt bij de ouder(s)/verzorger(s) • Los van de bezoekregeling worden ouders dringend verzocht een mondkapje te dragen als er een zorgverlener op de kamer is.

  Per afdeling gelden de volgende specifieke aanvullende voorwaarden:

  Afdeling zwangeren/kraam/verloskunde: • Partner is welkom • Broertje/zusje wordt door partner meegenomen op de afdeling, eventueel oppas waar het kind verblijft, draagt broertje/zusje over aan partner bij de ingang van ziekenhuis • Er mogen desgewenst twee personen aanwezig zijn bij de bevalling. Deze dragen een masker.

  Afdeling neonatologie (tussen 14.00 en 20.00 uur): • Partner is welkom • Ouders/verzorgers doen mondmasker op bij binnentreden van zorgpersoneel • Broertje/zusje worden door ouder of verzorger meegenomen op de afdeling; eventueel oppas van het kind, draagt broertje/zusje over aan ouder of verzorger bij de ingang van ziekenhuis • Alle bezoek wordt vooraf op een intekenlijst ingeschreven; deze lijst hangt op het aanwezigheidsbord achter de centraalpost

  Kinder- en jeugdafdeling (tussen 14.00 en 20.00 uur): • Broertjes/zusjes worden door ouder of verzorger meegenomen op de afdeling of opgehaald bij de ingang van de afdeling • Als er een positief Covid getest kind opgenomen wordt of opgenomen ligt mag er gedurende de opname 1 ouder bij het kind blijven en blijft bij het kind op de kamer in quarantaine. Er mag niet tijdens het verblijf gewisseld worden van ouder. Zolang het kind Covid positief is, is bezoek niet toegestaan (alleen ouders).

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard