1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Algemene Voorwaarden

  Gepubliceerd op: 9-5-2017Bewerkt op: 1-27-2023
  ZP® - Magazine Gepubliceerd op: 9-5-2017Bewerkt op: 1-27-2023
  Geschreven door: ZP® - Magazine
  Onze algemene voorwaarden zijn gewijzigd. Hieronder vind je onze nieuwe algemene voorwaarden. Mocht je het hier niet mee eens zijn, dan kan je binnen 30 dagen bezwaar maken door de overeenkomst op te zeggen en je gebruik te stoppen. Doe je dat niet, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de nieuwe algemene voorwaarden. Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de introductie van digitaal cursusmateriaal op zwangerenportaal.nl B.V. en een aantal juridische verduidelijkingen. Je rechten zijn verder niet gewijzigd.

  Op zwangerenportaal.nl heb je eenvoudig toegang tot jouw Zwangerschapsdossier en informatie rondom jouw zwangerschap. Daarnaast vind je er tips, informatie en aanbiedingen. zwangerenportaal.nl biedt ook de mogelijkheid om je Zwangerschapsdossier of onderdelen daarvan te delen met anderen als jij dat wil. Een voorbeeld hiervan is het delen van je echofoto’s uit je Zwangerschapsdossier met familie en/of vrienden of je partner.

  Ook Zorgverleners kunnen gebruik maken van zwangerenportaal.nl. Bijvoorbeeld om jouw medische gegevens te koppelen aan zwangerenportaal.nl, zodat die medische gegevens kunnen worden ingezien, maar ook om afspraken met jou en de Zorgverlener in te plannen en bij te houden en om jou informatie over de behandeling te geven.

  Algemene voorwaarden

  In deze algemene voorwaarden lees je wat je van zwangerenportaal.nl kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Deze algemene voorwaarden bevatten de afspraken die zwangerenportaal.nl en jij met elkaar hanteren over jouw gebruik van zwangerenportaal.nl.

  Lees de algemene voorwaarden goed door. Heb je vragen over de algemene voorwaarden? Stel ze dan gerust via het contact formulier. Al deze algemene voorwaarden gelden ook voor Zorgverleners, met daarbij een extra hoofdstuk speciaal voor Zorgverleners.

  1. Wie is wie?

   1.1. Als je in deze verklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we de gebruiker van zwangerenportaal.nl. Dus jijzelf maar ook de personen met wie je (onderdelen van je) Zwangerschapsdossier deelt en je Zorgverlener. Lees je ‘zwangerenportaal.nl’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we zwangerenportaal.nl B.V. Wij zijn gevestigd aan de Leeuwenhoekstraat 1, 2652 XL te Berkel en Rodenrijs en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 66476844.

   1.2. Met ‘Zorgverlener’ bedoelen we de aanbieders van geneeskundige behandelingen aan een Zwangere in het kader van diens zwangerschap, bevalling en/of kraamtijd, zoals maar niet beperkt tot: ziekenhuizen, verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten en kraamverzorgsters.

   1.3. Met ‘Zwangere’ bedoelen we een zwanger persoon die onder (geneeskundige) behandeling staat bij een Zorgverlener in het kader van haar zwangerschap, bevalling en/of kraamtijd.

   1.4. Met ‘Zwangerschapsdossier’ bedoelen we jouw medisch dossier dat je Zorgverlener onder zich heeft.

  2. Je overeenkomst met zwangerenportaal.nl

   2.1. Hoe komt jouw overeenkomst met ons tot stand en wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing? Je kunt je eenvoudig online aanmelden voor zwangerenportaal.nl. Dit doe je door een account aan te maken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Zo komt onze overeenkomst tot stand.

   2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je overeenkomst als je een account aanmaakt bij zwangerenportaal.nl. Wanneer je een account aanmaakt bij zwangerenportaal.nl geef je aan dat je de inhoud van deze algemene voorwaarden kent en hiermee akkoord gaat.

   2.3. Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet of niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd of doordat de bepaling is vernietigd bij een rechter? Dan blijven de andere bepalingen van de algemene voorwaarden wel geldig. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldig onderdeel dat zoveel mogelijk hetzelfde is als de ongeldige bepaling van deze algemene voorwaarden.

  3. Opzeggen

   3.1. Hoe en wanneer kan je jouw overeenkomst met ons opzeggen? Je kan deze overeenkomst altijd opzeggen door in te loggen op zwangerenportaal.nl en daar jouw account te beëindigen. Je kan ons ook een bericht sturen met het verzoek om je account op te heffen. Mogelijk vragen we je dan eerst om je te identificeren.

   3.2. Zorgverleners moeten in afwijking van het bepaalde in 3.1 van deze algemene voorwaarden wel een opzegtermijn van één kalendermaand aanhouden.

  4. Je Zwangerschapsdossier via zwangerenportaal.nl (Elektronische Gegevensuitwisseling)

   4.1. Je kunt via zwangerenportaal.nl een koppeling maken met je Zwangerschapsdossier(s) die Zorgverleners met wie je te maken krijgt tijdens je zwangerschap onder zich hebben. Om je (medische) gegevens omtrent jouw zwangerschap, bevalling en kraamtijd te kunnen bekijken en te kunnen delen op zwangerenportaal.nl, moet je eerst aan jouw Zorgverlener uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming hebben gegeven om:

   • een koppeling te maken met de perinatologie.nl HUB van MicroWare Automatisering B.V. (onze zusteronderneming). Met deze toestemming mogen jouw Zorgverleners elkaars ingevoerde informatie over jouw zwangerschap, bevalling en kraamtijd inzien. En

   • een koppeling te maken vanuit de perinatologie.nl HUB van MicroWare Automatisering B.V. met zwangerenportaal.nl. Zo kunnen jouw gegevens aan zwangerenportaal.nl worden doorgegeven zodat jij ze op zwangerenportaal.nl in kunt zien en desgewenst kunt delen.

   Je geeft uitdrukkelijke toestemming aan je Zorgverlener om zwangerenportaal.nl jouw (medische) gegevens te laten koppelen en door te geven aan jezelf en iedereen met wie jij ze wilt delen op zwangerenportaal.nl wanneer je gebruik maakt van deze functies binnen zwangerenportaal.nl.

   4.2. Wij voeren geen gegevens in jouw Zwangerschapsdossier in. Wij fungeren enkel als doorgeefluik van jouw (medische) gegevens tussen jou en jouw Zorgverlener(s). Het is jouw Zorgverlener die de gegevens invoert. Bespreek eventuele vragen, correcties of andere belangrijke onderwerpen omtrent de inhoud van je Zwangerschapsdossier altijd met je Zorgverlener.

   4.3. Voor de duidelijkheid. Wij zijn niet de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) voor jouw (medische) persoonsgegevens, noch aansprakelijk voor (de juistheid van) die persoonsgegevens. Je Zorgverlener is Verwerkingsverantwoordelijke voor jouw (medische) dossier en aansprakelijk voor (de juistheid van) de persoonsgegevens in je dossier. Spreek om eventuele rechten over de inhoud van je Zwangerschapsdossier of omtrent je geneeskundige behandelingsovereenkomst met je Zorgverlener in te roepen dus altijd je Zorgverlener aan.

   4.4. Je geeft ons, voor zover noodzakelijk, uitdrukkelijke toestemming om bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals jouw gezondheidsgegevens, te koppelen en te tonen aan jou en iedereen met wie jij ze wilt delen op zwangerenportaal.nl, in ieder geval wanneer je gebruik maakt van dergelijke functies binnen zwangerenportaal.nl.

   4.5. We doen ons best om de koppeling met je Zwangerschapsdossier bij je Zorgverleners tot stand te brengen wanneer jij daarom vraagt, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Jouw Zorgverlener zal namelijk moeten toestaan dat koppelingen worden gemaakt, voordat wij een koppeling kunnen maken. Het kan daarom zijn dat zwangerenportaal.nl geen koppeling kan maken, omdat het systeem van je Zorgverlener daar niet geschikt voor is, of omdat je verloskundige of ander Zorgverlener jouw Zwangerschapsdossier niet meer online heeft staan, of omdat je geen toestemming (meer) hebt gegeven aan je Zorgverlener om je Zwangerschapsdossier te koppelen en de gegevens aan ons door te geven om aan jou te tonen op zwangerenportaal.nl.

  5. Een account bij zwangerenportaal.nl

   5.1. Je krijgt toegang tot zwangerenportaal.nl door in te loggen op je account.

   5.2. Alleen zwangerenportaal.nl bepaalt of je wel of niet een account aan kan maken en of je van een account gebruik kan blijven maken.

   5.3. Je zal zorgvuldig omgaan met je accountgegevens. Je zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. Pas goed op je telefoon en je laptop of andere computer. Mocht er toch iemand toegang tot jouw account hebben gekregen of is je telefoon kwijt of gestolen? Meld ons dit dan dus direct.

   5.4. Om misbruik van je account te voorkomen zul je een uniek en sterk wachtwoord te kiezen en je wachtwoord regelmatig wijzigen. Wij adviseren om je wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk te houden en niet met anderen te delen.

   5.5. Het is niet toegestaan om meerdere personen gebruik te laten maken van dezelfde accountgegevens.

   5.6. Indien wij redelijkerwijs vermoeden dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van je accountgegevens, dan kan zwangerenportaal.nl jou aanwijzingen geven, die je verplicht moet opvolgen. Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van je accountgegevens en jij geen gehoor hebt gegeven aan onze aanwijzingen dan ben je direct in verzuim.

  6. Misbruik van een account

   6.1. Wat verwachten wij van jou voor het gebruik van jouw account ? Je mag op zwangerenportaal.nl geen handelingen verrichten die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of de geldende normen en waarden (‘goede zeden’). Jij bent naar ons toe aansprakelijk voor jouw gebruik van zwangerenportaal.nl

   6.2. Je mag zwangerenportaal.nl niet zo gebruiken dat zich beschadigingen kunnen voordoen in onze systemen of in die van anderen of die het gebruik van zwangerenportaal.nl verstoort. Als je dit wel doet, dan mogen we de overeenkomst met jou per direct stop zetten.

   6.3. Je mag geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van ons of van anderen via zwangerenportaal.nl. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je informatie op onze website niet zonder toestemming mag publiceren op een andere website. Als je dit wel doet, dan ben je zelf aansprakelijk voor eventuele boetes of schade die hierdoor ontstaat. Als wij voor die boete of schade worden aangesproken, dan betaal je ons deze schade. (Met andere woorden: je vrijwaart ons hiervoor).

   6.4. zwangerenportaal.nl behoudt zich het recht voor om jouw account te blokkeren indien jij of een andere gebruiker met wie jij je Zwangerschapsdossier (gedeeltelijk) hebt gedeeld zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden , wettelijke bepalingen, de openbare orde of de geldende normen en waarden (‘goede zeden’), of wij het vermoeden hiervan hebben.

   6.5. Jij draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van je account. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor misbruik en/of onrechtmatig gebruik van accounts. Je bent aansprakelijk voor de handelingen die door jouw account op zwangerenportaal.nl worden verricht, dit betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor misbruik van zwangerenportaal.nl door jouw account. Is dit misbruik bijvoorbeeld veroorzaakt doordat iemand anders jouw wachtwoord heeft gebruikt? Ook dan zullen we eventuele schade die is veroorzaakt met jouw account bij jou verhalen.

  7. Gedragscode

   7.1. Jij bent verplicht op verantwoorde wijze gebruik te maken van Zwangerenportaal.nl en de aanverwante aangeboden faciliteiten.

   7.2. Het is verboden Zwangerenportaal.nl en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met jouw overeenkomst met ons te gebruiken. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:

   • het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;

   • het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;

   • spamming (het ongevraagd verspreiden (of voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen);

   • het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;

   • veroorzaken van gevaar voor het functioneren van computersystemen of netwerken van ons of derde partijen en/of voor de diensten via het netwerk, in het bijzonder veroorzaakt door het verzenden van excessieve e-mails of andere data, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, ransomware, Trojan horses of soortgelijke software.

   • seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;

   • verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;

   • dreigementen;

   • opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;

   • het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of van ons en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.

   Maakt jouw account zich schuldig aan bovenstaande gedragingen? Wij hebben het recht jouw gebruik van Zwangerenportaal.nl en de overige aangeboden faciliteiten op te schorten, de inbreukmakende informatie te verwijderen en onze eigen verplichtingen op te schorten, naar ons eigen oordeel, indien genoodzaakt krachtens de wet of een uitspraak van de rechter, of indien een derde ons op een inbreuk wijst, of wanneer het vermoeden bestaat dat door middel van Zwangerenportaal.nl inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, of indien in strijd wordt gehandeld met hetgeen in onze Algemene Voorwaarden/ de overeenkomst met jou is bepaald, jij jouw verplichtingen niet behoorlijk of niet volledig nakomt, totdat jij aan jouw verplichtingen voldoet. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die jij lijdt als gevolg van het opschorten van gebruik of genomen maatregelen op basis van deze bepaling.

   7.3. Indien de ernst van jouw gedraging dit rechtvaardigt en jij deze voortzet ondanks onze waarschuwingen en maatregelen, dan mogen wij de overeenkomst met jou ontbinden, zonder dat wij verplicht zijn jouw schade te vergoeden, ook zijn wij in dat geval niet verplicht jouw reeds betaalde bedragen terug te betalen.

  8. Beëindiging van een account

   8.1. Wat gebeurt er met je gegevens als je account is beëindigd? Als we jouw account beëindigen, bewaren we je gegevens niet. Ook zijn je gegevens niet meer zichtbaar voor eventuele andere accounts met wie je je Zwangerschapsdossier hebt gedeeld. Houd hier rekening mee als je opzegt en waarschuw zo nodig de mensen met wie je de inhoud van je Zwangerschapsdossier hebt gedeeld.

   8.2. Als je langer dan 12 maanden geen gebruik maakt van je account, dan mogen we de overeenkomst met je beëindigen en je account verwijderen. We sturen je wel voordat dat gebeurt een bericht met een termijn om nog te kunnen reageren. Ontvangen we geen reactie van je? Dan zullen we jouw account verwijderen.

   8.3. Je kan aan jouw Zorgverlener doorgeven dat je jouw toestemming intrekt en niet meer wenst dat jouw (medische) gegevens nog langer worden gekoppeld en doorgegeven via zwangerenportaal.nl., dan blijft je account bestaan, maar zal je er geen gegevens meer in terug vinden vanuit je Zwangerschapsdossier. Het gebruik van de diensten van zwangerenportaal.nl is dan nog maar beperkt mogelijk, omdat je dan niet meer je Zwangerschapsdossier in kunt kijken of van andere functionaliteiten gebruik kunt maken.

   8.4. In zwangerenportaal.nl kan je aangeven of je je Zwangerschapsdossier geheel of gedeeltelijk met anderen wilt delen. Zo kan je bijvoorbeeld je echofoto’s delen met je partner, die hiervoor een eigen account kan aanmaken.

  9. Beschikbaarheid

   9.1. Wat kan je wel en niet van ons verwachten? Wij doen ons best om zwangerenportaal.nl aan jou ter beschikking te stellen en je de mogelijkheid te geven om je Zwangerschapsdossier online in te zien en te delen met anderen. We garanderen niet dat zwangerenportaal.nl altijd en volledig beschikbaar is of zonder storingen werkt.

   9.2. Treden er storingen op waar we zelf invloed op hebben, dan proberen we die zo snel mogelijk binnen normale werkdagen te herstellen. Daarnaast kunnen we zwangerenportaal.nl soms blokkeren of tijdelijk buiten gebruik stellen om onderhoud te plegen, aanpassingen te doen of zwangerenportaal.nl te verbeteren.

  10. Tips en informatie op zwangerenportaal.nl

   10.1. Wat kan je wel en niet van ons verwachten? Wij doen ons best om jou op zwangerenportaal.nl aan jou relevante informatie te bieden.

   10.2. We zijn altijd vrij om onderdelen van zwangerenportaal.nl aan te passen, uit te breiden, te schrappen of te wijzigen.

   10.3. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de inhoud gepubliceerd op zwangerenportaal.nl en de informatie gepubliceerd op zwangerenportaal.nl actueel, accuraat en foutloos is, voor zover wij in staat zijn de juistheid van informatie te beoordelen, maar we garanderen niet dat informatie gepubliceerd op zwangerenportaal.nl actueel, accuraat of foutloos is. Het kan gebeuren dat informatie op zwangerenportaal.nl, ondanks onze zorgvuldigheid, toch onjuistheden bevat of verouderd is.

   10.4. Informatie gepubliceerd op zwangerenportaal.nl is niet bedoeld als advies of als vervanging van een medisch consult. Raadpleeg voor medisch advies altijd je Zorgverlener.

   10.5. Als er via zwangerenportaal.nl bepaalde informatie met je gedeeld is, dan garanderen we niet dat je altijd toegang houdt tot die informatie. Degene die de informatie met je deelt, kan namelijk bijvoorbeeld het delen uitzetten in zijn of haar account, dat betekent dat deze informatie niet meer zichtbaar voor je zal zijn.

  11. Kosten

   11.1. Welke vergoeding moet je betalen? We bieden je in beginsel het recht om zwangerenportaal.nl te gebruiken aan zonder dat je hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. In plaats daarvan tonen we advertenties, waarvoor we gebruik maken van je gegevens. In onze privacyverklaring lees je meer over welke gegevens we gebruiken en hoe deze advertenties werken.

   11.2. Het kan in de toekomst wel voorkomen dat we een vergoeding gaan vragen voor het gebruik van zwangerenportaal.nl.

   11.3. Het kan voorkomen dat we een vergoeding vragen voor het gebruik van bepaalde onderdelen van zwangerenportaal.nl, zoals voor digitaal cursusmateriaal.

   11.4. We zullen je wanneer sprake is van kosten altijd tijdig op de hoogte brengen en deze kosten op de website publiceren.

  12. Digitaal cursusmateriaal

   12.1. Op zwangerenportaal.nl kun je digitaal cursusmateriaal bestellen, meestal vergoedt je zorgverzekeraar de kosten voor deze cursus. Heb je nog minder dan 1 cursus bekeken, dan mag je binnen 14 dagen de bestelling zonder opgave van redenen nog annuleren. Dit zijn wij niet verplicht, maar doen wij graag voor je.

   12.2. De intellectuele, industriële en/of andere eigendomsrechten op digitaal cursusmateriaal komen in beginsel toe aan zwangerenportaal.nl.

   12.3. Digitaal cursusmateriaal gepubliceerd op zwangerenportaal.nl is niet bedoeld als advies of vervanging van een medisch consult. Raadpleeg voor medisch advies altijd de Zorgverlener.

  13. Aansprakelijkheid

   13.1. Ontstaat schade van welke aard dan ook of (ongewenste) kosten voor jou of voor anderen ook uit welke hoofde dan ook? Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade en onze schadeplichtigheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. Hetzelfde geldt voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van fouten in zwangerenportaal.nl.

   13.2. We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, immateriële schade, smartengeld, of schade door bedrijfsstagnatie.

   13.3. We zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met (medische) informatie die op zwangerenportaal.nl is gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer de informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn. Indien ons bekend wordt dat onjuiste of onvolledige (medische) informatie op zwangerenportaal.nl is gepubliceerd dan zullen wij die verwijderen. zwangerenportaal.nl geeft geen medisch advies. Wij zijn geen Zorgverleners en kunnen de kwaliteit en inhoud van informatie die door Zorgverleners en andere professionals op zwangerenportaal.nl wordt gepubliceerd niet beoordelen. Alle adviezen zijn voor risico en rekening van de Zorgverlener die het advies geeft.

   13.4. Het staat je volledig vrij om je Zwangerschapsdossier al dan niet te delen met derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het delen van je Zwangerschapsdossier.

   13.5. Wat als jij met jouw gebruik schade veroorzaakt bij derden? Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door misbruik van jouw account. Worden wij voor schade die is ontstaan als gevolg van misbruik van jouw account aangesproken, dan vergoedt je ons deze schade. (Met andere woorden: je vrijwaart ons hiervoor).

   13.6. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ons.

  14. Overmacht

   14.1. Is er sprake van een overmachtssituatie, dat wil zeggen een situatie waardoor wij onze diensten niet kúnnen leveren? Jij kunt dan niet van ons eisen om jou zwangerenportaal.nl aan te bieden of andere verplichtingen uit deze overeenkomst uit te voeren. Ook zijn we jou geen schadevergoeding verschuldigd in verband met de niet-nakoming. Onder overmacht verstaan we in ieder geval ook omstandigheden die buiten de macht van zwangerenportaal.nl liggen, zoals maar niet beperkt tot:

   • doordat een van onze leveranciers zijn verplichtingen niet is nagekomen; of

   • doordat er storingen waren in de stroom en/of internetvoorzieningen bij ons, onze leveranciers of anderen;

   • doordat noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties niet tijdig beschikbaar zijn;

   • doordat noodzakelijke verstrekte gegevens wijzigen;

   • doordat specificaties en/of functionele omschrijvingen van door derden geleverde producten niet geheel kloppen;

   • door slechte weersomstandigheden;

   • door brand;

   • door explosie;

   • door overmatige stofvorming;

   • door (D)Dos-aanvallen, ransomware aanvallen, hacking, cracking of enige onbeschikbaarheid door ander onrechtmatig handelen van derden;

   • door het door wie dan ook vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van een geautomatiseerd werk, zoals een computer of een server;

   • door het door wie dan ook stoornis in de gang of in de werking van een geautomatiseerd werk, zoals een computer of een server veroorzaken;

   • door het door wie dan ook verijdelen van een voor een geautomatiseerd werk, zoals een computer of een server, genomen veiligheidsmaatregel;

   • door overstroming;

   • door ziekte;

   • door gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten;

   • door ongelukken;

   • door daden van overheidswege;

   • door de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen;

   • door materiaalschaarste;

   • door diefstal;

   • door verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

   14.2. Als de overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt, kan je de overeenkomst opzeggen door je account te beëindigen. We zijn dan niet verplicht om je een schadevergoeding te betalen en jij bent niet verplicht ons een schadevergoeding te betalen.

  15. Privacy & Gegevensbescherming

   15.1. We verwerken de volgende persoonsgegevens om een account op zwangerenportaal.nl aan te maken: naam, e-mailadres, telefoonnummer, de getallen van je postcode, naam van je Zorgverlener aan wie je toestemming hebt gegeven voor de doorgifte van je medische gegevens, je zorgverzekeraar, de lengte van je zwangerschap en een unieke gebruikersnaam.

   15.2. Het is noodzakelijk om persoonsgegevens over jou te verwerken om de overeenkomst met jou om gebruik te maken van onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Je geeft ons, voor zover noodzakelijk, uitdrukkelijke toestemming om bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals jouw gezondheidsgegevens, te koppelen en te tonen aan jou en iedereen met wie jij ze wilt delen op zwangerenportaal.nl, in ieder geval wanneer je gebruik maakt van dergelijke functies binnen zwangerenportaal.nl.

   15.3. Welke bescherming voor je persoonsgegevens kan je van ons verwachten? Je hebt ons persoonsgegevens verstrekt voor het doel van aanmaken van een account en het gebruik van zwangerenportaal.nl. We nemen je privacy zeer serieus. Wij houden ons aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en aanverwante wet en regelgeving. Wij treffen strenge beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen. Als je wilt weten wat we met je gegevens doen, welke maatregelen we hebben genomen en welke rechten je hebt op grond van de AVG, lees dan de privacyverklaring op onze website.

   15.4. Je kan via zwangerenportaal.nl gegevens, zoals foto’s, uit je Zwangerschapsdossier op externe websites delen, zoals op Facebook. Wij adviseren je om voorzichtig te zijn met het delen van (stukken van) je Zwangerschapsdossier, op andere websites of met derden, zeker als het gaat om gevoelige informatie. We kunnen namelijk niet gegevens op andere websites of die je met anderen hebt gedeeld laten verdwijnen, ook niet als jij je de toestemming voor de koppeling met je Zwangerschapsdossier via ons weer hebt ingetrokken. Je leest hier meer over in onze privacyverklaring.

  16. Intellectuele eigendom

   16.1. zwangerenportaal.nl heeft het exclusieve recht onze producten en diensten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan door middel van licenties aan derden ter beschikking te stellen.

   16.2. In beginsel blijven voor elke activiteit die zwangerenportaal.nl uitvoert waar en wanneer dan ook, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij zwangerenportaal.nl berusten.

   16.3. Je erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan zwangerenportaal.nl zullen toekomen of zullen worden overgedragen.

   16.4. Het is jou niet toegestaan enige aanduiding omtrent onze intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

   16.5. zwangerenportaal.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot digitaal cursusmateriaal. Het is nadrukkelijk niet toegestaan cursusmateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of toegang hiertoe ( al dan niet in bruikleen) te geven.

  17. Geschillen

   17.1. Wat doen we als we er samen niet uitkomen? Als we een geschil hebben, doen we ons best om samen met jou tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de bevoegde Nederlandse rechter.

   17.2. Op onze overeenkomst met jou en eventuele geschillen die daaruit voorvloeien is het Nederlandse recht van toepassing.

  18. Wijzigingen

   18.1. Kunnen we de algemene voorwaarden wijzigen en wat dan? We kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. We laten je dit altijd per e-mail of via onze website weten. Als je wilt, kan je dan binnen 30 dagen bezwaar maken door de overeenkomst op te zeggen. Doe je dat niet, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de gewijzigde algemene voorwaarden.

  Hoofdstuk speciaal voor Zorgverleners

  1. Aanvullende voorwaarden voor Zorgverleners

   19.1. Bovenstaande algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op het gebruik van zwangerenportaal.nl door Zorgverleners. Voor Zorgverleners hanteren we echter nog extra algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden hierboven en deze aanvullende algemene voorwaarden in dit hoofdstuk, prevaleren de aanvullende voorwaarden in dit hoofdstuk.

  2. Gebruik zwangerenportaal.nl door Zorgverleners

   20.1. Een Zorgverlener kan ook gebruik maken van zwangerenportaal.nl. Dit doe je door een account aan te maken. Bij het aangaan van een account van zwangerenportaal.nl ga je ook akkoord met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden. Zo komt onze overeenkomst tot stand.

   20.2. Je garandeert ons dat je uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen van een Zwangere om haar medische gegevens te koppelen aan zwangerenportaal.nl om zo haar (medische) gegevens te koppelen en door te geven aan haar en iedereen met wie zij ze wilt delen op zwangerenportaal.nl. Indien Zwangere haar toestemming voor het delen en/of koppelen van haar (medische) gegevens met zwangerenportaal.nl heeft ingetrokken, zal Zorgverlener direct zorg dragen voor ontkoppeling van die (medische) gegevens en ons hier direct van op de hoogte stellen.

   20.3. Zorgverlener neemt de zorgvuldige elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg, het recht op privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van de Zwangere meer dan serieus. Zorgverlener zal zich houden aan haar verplichtingen voortvloeiende uit o.a. de AVG en aanverwante wet- en regelgeving. Zorgverlener vrijwaart ons voor eventuele aanspraken hieromtrent. Wij voeren geen gegevens in. Wij fungeren enkel als doorgeefluik van (medische) gegevens die door Zorgverlener(s) zijn ingevoerd en door Zwangere en door haar aangewezen derden, kunnen worden ingezien. Wij zetten een bron bij die informatie, maar zijn nooit verantwoordelijk in welke zin dan ook voor de informatie die hier geplaatst is, noch voor de juistheid hiervan. Ook niet dat ingevoerde afspraken correct worden weergegeven, of andere informatie of communicatie.

   20.4. Als Zorgverlener kun je een eigen omgeving op zwangerenportaal.nl aanmaken. Hier kan informatie over bijvoorbeeld de verloskundigenpraktijk worden geplaatst. Zoals onder anderen artikelen, foto's of andere afbeeldingen. Ook kunnen hier de (medische) gegevens van Zwangeren gekoppeld aan Zorgverlener worden geplaatst en de agenda per Zwangere. We zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (de juistheid van) die gegevens of de herkomst van gegevens. Wij zijn niet verplicht er zorg voor te dragen dat ingevoerde afspraken, of andere informatie of communicatie correct worden weergegeven. Zorgverlener staat ons toe handelsnamen, logo’s en merktekens van de verloskundigenpraktijk te publiceren op Zwangerenportaal.nl. Zorgverlener vrijwaart ons tegen (eventuele) inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht.

   20.5. Zorgverlener krijgt de mogelijkheid om aan te geven, naar aanrijking van een lijst van ons, met welke adverteerders/ welke advertenties kunnen worden geplaatst op de eigen omgeving van Zorgverlener op zwangerenportaal.nl. Zorgverlener kan dus de kans worden geboden om zelf de adverteerder/ advertenties te selecteren voor haar eigen omgeving binnen zwangerenportaal.nl. Indien Zorgverlener een dergelijke voorkeur uitspreekt zullen wij trachten met die adverteerder tot een overeenkomst tot plaatsing van een advertentie te komen.

  3. Opzeggen voor Zorgverleners

   21.1. Zorgverlener kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Let wel; indien er nog een advertentieovereenkomst loopt tussen ons en een adverteerder/advertentie, dient Zorgverlener de schade die wij door die opzegging zullen lijden, aan ons te vergoeden. Die schade is minimaal gelijk aan onze gederfde advertentie inkomsten door die opzegging. Uiteraard kan Zorgverlener dan ook voor kiezen om onze overeenkomst dan nog voort te zetten zolang als die overeenkomst met de adverteerder nog doorloopt. Zorgverlener dient dan de Zwangeren te blijven koppelen aan zwangerenportaal.nl en volledig gebruik te maken van onze diensten zo lang de overeenkomst voortduurt.

  4. Kosten voor Zorgverleners

   22.1. We bieden Zorgverleners in beginsel het gebruik van zwangerenportaal.nl aan zonder dat de Zorgverlener een vergoeding voor deze diensten hoeft te betalen. Het kan zijn dat we een vergoeding vragen voor het gebruik van zwangerenportaal.nl of van bepaalde onderdelen daarvan, bijvoorbeeld in de toekomst. We zullen je daar altijd tijdig van op de hoogte brengen en deze vergoeding op de website publiceren.

  5. Vragen?

   23.1. We hopen dat deze algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn. Heb je nog vragen? Stel ze gerust via het contact formulier.

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard