1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

  Blijf op de hoogte!

  Ontvang nieuws speciaal voor jou!

  Algemene Voorwaarden

  ZP® - Magazine

  , 5 september 2017 15:02Laatste update op: 4 augustus 2022 20:06

  Onze algemene voorwaarden zijn gewijzigd. Hieronder vind je onze nieuwe voorwaarden. Mocht je het hier niet mee eens zijn, dan kan je binnen 30 dagen bezwaar maken door de overeenkomst op te zeggen en je gebruik te stoppen. Doe je dat niet, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op zorgverleners.

  Algemene voorwaarden

  Op zwangerenportaal.nl heb je eenvoudig toegang tot informatie rondom jouw zwangerschap. Je kan een koppeling maken met de zwangerschapsdossiers van de zorgverleners waar je mee te maken krijgt tijdens je zwangerschap, zoals maar niet beperkt tot, verloskundige(n), gynaecologen, echoscopisten en de kraamverzorgster. Daarnaast vind je er tips, informatie en aanbiedingen. Er is ook de mogelijkheid om je zwangerschapsdossier of onderdelen daarvan te delen met anderen. Een voorbeeld hiervan is het delen van je echofoto’s met familie en/of vrienden of het (medisch) dossier met je partner.

  Ook zorgverleners kunnen gebruik maken van zwangerenportaal.nl. Bijvoorbeeld om jouw medische gegevens te koppelen aan zwangerenportaal.nl, zodat die medische gegevens kunnen worden ingezien, maar ook om afspraken met jou en de zorgverlener in te plannen en bij te houden en om informatie over de zorgverlener te geven. Al deze algemene voorwaarden gelden ook voor zorgverleners, met daarbij een extra hoofdstuk speciaal voor zorgverleners.

  In deze voorwaarden lees je wat je van zwangerenportaal.nl kunt verwachten en welke regels we hanteren. Lees deze voorwaarden dan ook goed door. Heb je er vragen over? Stel ze dan via het formulier onderaan deze pagina.

  1. Wie is wie?

  Als je in deze verklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we jou als gebruiker van zwangerenportaal.nl. Dus jijzelf maar ook de personen met wie je (onderdelen van je) dossier deelt en je/de zorgverlener. Lees je ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we zwangerenportaal.nl B.V. Wij zijn gevestigd aan de Leeuwenhoekstraat 1, 2652 XL te Berkel en Rodenrijs en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 66476844.

  2. Onze overeenkomst

  Hoe komt die tot stand en wanneer gelden deze voorwaarden? Je kunt je eenvoudig online aanmelden voor zwangerenportaal.nl. Dit doe je door een account aan te maken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Zo komt onze overeenkomst tot stand. Om je (medische) gegevens omtrent jouw zwangerschap, bevalling en kraamtijd te kunnen bekijken en te kunnen delen op zwangerenportaal.nl, moet je eerst je zorgverlener uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming hebben gegeven om

  i) een koppeling te maken met de perinatologie.nl HUB van MicroWare Automatisering B.V.. Door deze toestemming kunnen jouw zorgverleners elkaars ingevoerde informatie over jouw zwangerschap, bevalling en kraamtijd inzien. En

  ii) een koppeling te maken vanuit de perinatologie.nl HUB van MicroWare Automatisering B.V. met zwangerenportaal.nl. Zo kunnen jouw gegevens aan zwangerenportaal.nl worden doorgegeven zodat jij ze op zwangerenportaal.nl in kunt zien en desgewenst kunt delen. Wij voeren namelijk geen gegevens in. Wij fungeren enkel als doorgeefluik van jouw (medische) gegevens tussen jou en jouw zorgverlener(s). We zijn dan ook niet verantwoordelijke noch aansprakelijk voor (de juistheid van) die gegevens.

  Deze voorwaarden gelden als je zwangerenportaal.nl gebruikt. Door zwangerenportaal.nl te gebruiken geef je aan dat je de inhoud van deze voorwaarden kent en ermee akkoord gaat. Je geeft dan ook toestemming aan zwangerenportaal.nl om jouw (medische) gegevens te koppelen en door te geven aan jezelf en iedereen met wie jij ze wilt delen op zwangerenportaal.nl.

  Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd of doordat dit onderdeel is vernietigd? Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig.

  3. Opzeggen

  Hoe en wanneer kan je dat doen en wat gebeurt er dan met je gegevens? Je kan deze overeenkomst altijd opzeggen. Zorgverleners moeten wel een opzegtermijn aanhouden. Dit kan je doen door in te loggen op zwangerenportaal.nl en daar jouw account te beëindigen. Je kan ons ook een bericht sturen met het verzoek om je account op te heffen. Mogelijk vragen we je dan eerst om je te identificeren.

  Als we jouw account beëindigen, bewaren we je gegevens niet. Ook zijn je gegevens niet meer zichtbaar voor eventuele andere accounts met wie je je dossier hebt gedeeld. Houd hier rekening mee als je opzegt en waarschuw zonodig de betreffende mensen.

  Je kan ook aan jouw zorgverlener doorgeven dat je niet meer wenst dat jouw (medische) gegevens nog langer worden gekoppeld en doorgegeven aan zwangerenportaal.nl. Dan blijft je account bestaan, maar zal je er geen gegevens meer in terug vinden over je zwangerschap. Het gebruik van de diensten van zwangerenportaal.nl is dan nog wel beperkt mogelijk omdat je dan niet meer je (medisch) dossier in kunt kijken of van andere functionaliteiten gebruik kunt maken.

  4. Jouw account

  Welke regels gelden voor het gebruik hiervan? Je krijgt toegang tot zwangerenportaal.nl door in te loggen op je account. We hebben dan de volgende persoonsgegevens van je nodig: naam, e-mailadres, telefoonnummer, de getallen van je postcode, naam van je zorgverlener aan wie je toestemming hebt gegeven voor de doorgifte van je medische gegevens, lengte van je zwangerschap en een unieke gebruikersnaam. Voor het inloggen op je account maken we gebruik van een tweestapsverificatie. Dat betekent dat je allereerst je gebruikersnaam en wachtwoord intypt. Vervolgens ontvang je van ons een code per sms. Alleen met die code, die elke keer anders is, kan je inloggen. En alleen met jouw telefoon kan je die code ontvangen.

  zwangerenportaal.nl bepaalt of je wel of niet een account aan kan maken en of je hiervan gebruik kan blijven maken. Jij bent verantwoordelijk voor het gebruik van zwangerenportaal.nl en de handelingen die door jouw account op het portaal worden verricht. Dit betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor misbruik van het portaal door jouw account. Is dit misbruik bijvoorbeeld veroorzaakt doordat iemand anders jouw wachtwoord heeft gebruikt? Dan aanvaarden we daar geen aansprakelijkheid voor. Om dit misbruik te voorkomen adviseren wij om een uniek en sterk wachtwoord te kiezen en dit regelmatig te wijzigen. En om dit wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk te houden en dus niet met anderen te delen. Pas ook goed op je telefoon. Mocht er toch iemand toegang tot jouw account hebben gekregen of is je telefoon kwijt of gestolen? Meld ons dit dan direct.

  Je mag op het portaal geen handelingen verrichten die in strijd zijn met deze voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of de geldende normen en waarden (‘goede zeden’). Je mag zwangerenportaal.nl niet zo gebruiken dat er zich beschadigingen kunnen voordoen in onze systemen of in die van anderen of die het gebruik van zwangerenportaal.nl verstoort. Als je dit wel doet, dan mogen we de overeenkomst met jou per direct stop zetten.

  Ook mag je geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ons of van anderen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je informatie van onze website niet zonder toestemming mag publiceren op een andere website. Als je dit wel doet, dan ben je zelf aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat. Als we voor die schade worden aangesproken, dan betaal je ons deze schade. (met andere woorden: je vrijwaart ons hiervoor).

  Als je langer dan 12 maanden geen gebruik maakt van je account, dan mogen we de overeenkomst met je opzeggen en je account verwijderen. We sturen je wel voordat we dat doen een bericht met een termijn om nog te kunnen reageren. Ontvangen we geen reactie van je? Dan zullen we jouw account verwijderen.

  zwangerenportaal.nl behoudt zich het recht voor om jouw account te blokkeren indien jij of een andere gebruiker met wie jij je dossier (gedeeltelijk) hebt gedeeld zich niet houdt aan deze voorwaarden of wij het vermoeden hiervan hebben.

  5. Onze diensten

  Wat kan je wel en niet van ons verwachten? Wij doen ons best om zwangerenportaal.nl aan jou ter beschikking te stellen, relevante informatie te bieden en je de mogelijkheid te geven om je zwangerschapsdossier online in te zien en te delen met anderen. We kunnen echter niet garanderen dat het portaal altijd en volledig beschikbaar is en zonder storingen werkt. Treden er storingen op waar we zelf invloed op hebben, dan proberen we die zo snel mogelijk binnen normale werkdagen te herstellen. Daarnaast kunnen we zwangerenportaal.nl soms blokkeren of tijdelijk buiten gebruik stellen om onderhoud te plegen, aanpassingen te doen of het portaal te verbeteren.

  We zijn vrij om onderdelen van zwangerenportaal.nl aan te passen, uit te breiden, te schrappen of te wijzigen. We doen ons best om ervoor te zorgen dat zwangerenportaal.nl en de inhoud ervan actueel, accuraat en foutloos zijn, maar we kunnen dit niet garanderen. Zo kan het gebeuren dat de informatie in het portaal, ondanks onze zorgvuldigheid, toch fouten bevat.

  Het is jouw zorgverlener die de gegevens invoert. Daarom raden we je aan om belangrijke onderwerpen altijd te bespreken met je verloskundige of andere zorgverlener. De informatie in het portaal is niet bedoeld als advies of vervanging van een medisch consult. Als je wilt, kan je in het portaal een koppeling maken met je zwangerschapsdossier bij je zorgverleners. We doen ons best om deze koppeling tot stand te brengen. Dit zwangerschapsdossier bieden we niet zelf aan. Hiervoor is jouw verloskundige of andere zorgverlener verantwoordelijk. Net zoals je zorgverlener verantwoordelijk is voor de inhoud van jouw zwangerschapsdossier. Het kan daarom zijn dat we geen koppeling kunnen maken, omdat het systeem van je verloskundige of andere zorgverlener daar niet geschikt voor is. Of omdat je verloskundige of ander zorgverlener jouw zwangerschapsdossier niet meer online heeft staan of omdat je geen toestemming (meer) hebt gegeven aan je zorgverlener om je dossier te koppelen en de gegevens aan ons door te geven.

  Als er informatie met je gedeeld is, dan kunnen we niet garanderen dat je altijd toegang houdt tot die informatie. Degene die de informatie met je deelt, kan namelijk bijvoorbeeld het delen uitzetten in zijn of haar account. Dat betekent dat deze informatie niet meer zichtbaar voor je is.

  6. Kosten

  Welke vergoeding moet je betalen? We bieden je het recht op gebruik van zwangerenportaal.nl aan zonder dat je hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. In plaats daarvan tonen we advertenties, waarvoor we gebruik maken van je gegevens. In onze privacyverklaring lees je welke gegevens we gebruiken en hoe deze advertenties werken.

  Het kan zijn dat we in de toekomst wel een vergoeding gaan vragen voor het gebruik van zwangerenportaal.nl of van bepaalde onderdelen daarvan. We zullen je daar altijd tijdig van op de hoogte brengen en deze vergoeding op de website publiceren.

  7. Het delen van je zwangerschapsdossier

  In het portaal kan je aangeven of je je zwangerschapsdossier geheel of gedeeltelijk met anderen wilt delen. Zo kan je bijvoorbeeld je echofoto’s delen met je partner, die hiervoor een eigen account kan aanmaken. Of je kan de foto’s op externe websites delen, zoals op Facebook. Het staat je volledig vrij om je dossier al dan niet te delen. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan. Wij adviseren je om voorzichtig te zijn met het delen van (stukken van) je dossier, op andere websites of met derden, zeker als het gaat om gevoelige informatie. We kunnen namelijk niet gegevens op andere websites of die je met anderen hebt gedeeld laten verdwijnen als jij je toestemming bij ons hebt ingetrokken. Je leest hier meer over in onze privacyverklaring.

  8. Aansprakelijkheid: hoe zit het met schade en kosten?

  Ontstaat er door het gebruik van zwangerenportaal.nl directe of indirecte schade? Of leidt dit gebruik tot (ongewenste) kosten voor jou of voor anderen? Of andere schade uit welke hoofde dan ook? Dan is deze schade beperkt tot de directe schade en tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. Dat geldt ook voor schade als die het gevolg is van fouten in het portaal.

  We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, smartengeld of schade door bedrijfsstagnatie.

  Wat als jouw gebruik schade veroorzaakt bij ons of bij derden? Als we voor die schade worden aangesproken, dan betaal je ons deze schade. (met andere woorden: je vrijwaart ons hiervoor).

  Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ons.

  9. Overmacht

  Is er sprake van overmacht, waardoor wij onze diensten niet kunnen leveren? Dan zijn wij niet verplicht om je zwangerenportaal.nl aan te bieden of andere verplichtingen uit deze overeenkomst uit te voeren. Hieronder verstaan we ook overmacht die is ontstaan:

  • doordat een van onze leveranciers zijn verplichtingen niet is nagekomen; of
  • doordat er storingen waren in de stroom en/of internetvoorzieningen bij ons, onze leveranciers of anderen.

  Als de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt, kan je de overeenkomst opzeggen door je account te beëindigen. We zijn dan niet verplicht om je een schadevergoeding te betalen.

  10. Privacy

  Welke bescherming kan je van ons verwachten? Je hebt ons persoonsgegevens verstrekt voor het aanmaken van een account en het gebruik van zwangerenportaal.nl. We nemen je privacy serieus en voldoen aan de wettelijke bepalingen hiervoor. Ook nemen we maatregelen om jouw gegevens te beschermen. Als je wilt weten wat we met je gegevens doen, welke maatregelen we hebben genomen en welke rechten je hebt rond je privacy, lees dan de privacyverklaring op onze website.

  11. Geschillen

  Wat doen we als we er samen niet uitkomen? Als we een geschil hebben, doen we ons best om samen met jou tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de bevoegde rechter, bij de rechtbank in Rotterdam. Hiervoor geldt het Nederlandse recht.

  12. Deze voorwaarden

  Kunnen we ze wijzigen en wat dan? We kunnen deze voorwaarden wijzigen. We laten je dit altijd per e-mail of via onze website weten. Als je wilt, kan je dan binnen 30 dagen bezwaar maken door de overeenkomst op te zeggen. Doe je dat niet, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de gewijzigde voorwaarden.

  Hoofdstuk speciaal voor zorgverleners

  13. Aanvullende voorwaarden

  Bovenstaande algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op het gebruik van zwangenerenportaal.nl door Zorgverleners. Voor Zorgverleners hanteren we echter nog extra voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden hierboven en deze aanvullende algemene voorwaarden in dit hoofdstuk, prevaleren de aanvullende voorwaarden in dit hoofdstuk.

  14. Zorgverlener

  Zorgverlener is de aanbieder van zorg aan een Zwangere in het kader van haar zwangerschap, bevalling en/of kraamtijd zoals, in eerste lijn: een verloskundige, kraamzorg, echobureau, of in tweede lijn en/of derde lijn: ziekenhuis.

  Zwangere is een zwangere vrouw die onder (medische) behandeling staat bij Zorgverlener in het kader van haar zwangerschap, bevalling en/of kraamtijd.

  15. Gebruik zwangerenportaal.nl door zorgverlener

  Zorgverlener kan ook gebruik maken van zwangerenportaal.nl. Dit doe je door een account aan te maken. Bij het aangaan van een account van zwangerenportaal.nl ga je ook akkoord met het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden. Zo komt onze overeenkomst tot stand.

  Je hebt uitdrukkelijke toestemming gekregen van een Zwangere om haar medische gegevens te koppelen aan zwangerenportaal.nl om zo haar (medische) gegevens te koppelen en door te geven aan haar en iedereen met wie zij ze wilt delen op zwangerenportaal.nl. Indien Zwangere haar toestemming voor het delen en/of koppelen van haar (medische) gegevens met zwangerenportaal.nl heeft ingetrokken, zal Zorgverlener direct zorg dragen voor ontkoppeling van die (medische) gegevens en ons hier direct van op de hoogte stellen.

  Zorgverlener neemt privacy meer dan serieus en zal zich houden aan haar verplichtingen voortvloeiende uit o.a. de AVG. Zorgverlener vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden hieromtrent. Wij voeren geen gegevens in. Wij fungeren enkel als doorgeefluik van (medische) gegevens die door Zorgverlener(s) zijn ingevoerd en door Zwangere en door haar aangewezen derden, kunnen worden ingezien. Wij zetten een bron bij die informatie, maar zijn nooit verantwoordelijk voor de informatie die hier geplaatst is, noch voor de juistheid hiervan. Ook niet dat ingevoerde afspraken correct worden weergegeven, of andere informatie of communicatie.

  Als Zorgverlener kun je een eigen gedeelte op zwangerenportaal.nl aanmaken. Hier kan informatie over bijvoorbeeld de verloskundigenpraktijk worden geplaatst. Zoals onder anderen artikelen, foto's of andere afbeeldingen. Ook kunnen hier de (medische) gegevens van Zwangeren gekoppeld aan Zorgverlener worden geplaatst en de agenda per Zwangere. We zijn ook niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor (de juistheid van) die gegevens of de herkomst hiervan. Ook niet dat ingevoerde afspraken correct worden weergegeven, of andere informatie of communicatie. Zorgverlener vrijwaart ons tegen (eventuele) inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht.

  Zorgverlener krijgt de mogelijkheid om aan te geven, naar aanreiking van een lijst van ons, met welke adverteerders/ welke advertenties worden geplaatst op het eigen gedeelte van Zorgverlener op zwangerenportaal.nl. Zorgverlener kan dus de kans worden geboden om zelf de adverteerder/ advertenties te selecteren voor haar eigen gedeelte van zwangerenportaal.nl. Indien Zorgverlener een dergelijke voorkeur uitspreekt zullen wij trachten met die adverteerder tot een overeenkomst tot plaatsing van een advertentie te komen.

  16. Opzeggen

  Zorgverlener kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Let wel; indien er nog een advertentieovereenkomst loopt tussen ons en een adverteerder/advertentie, dient Zorgverlener de schade die wij door die opzegging zullen lijden, aan ons te vergoeden. Die schade is gelijk aan onze gederfde advertentie inkomsten door die opzegging. Uiteraard kan er dan ook voor kiezen om onze overeenkomst dan nog voort te zetten zolang als die overeenkomst met de adverteerder nog doorloopt. Je dient dan uiteraard de cliënten te blijven koppelen aan zwangerenportaal.nl en volledig gebruik te maken van onze diensten.

  17. Kosten

  We bieden Zorgverleners het recht op gebruik van zwangerenportaal.nl aan zonder dat de Zorgverlener hiervoor een vergoeding voor deze diensten hoeft te betalen. Het kan zijn dat we in de toekomst wel een vergoeding gaan vragen voor het gebruik van zwangerenportaal.nl of van bepaalde onderdelen daarvan. We zullen je daar altijd tijdig van op de hoogte brengen en deze vergoeding op de website publiceren.

  Zorgverlener dient wel onze schade te vergoeden indien zij onze overeenkomst opzegt, terwijl er nog een overeenkomst loopt tussen ons en geselecteerde adverteerder/ advertentie.

  18. Afsluiting

  We hopen dat deze algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk zijn. Heb je nog vragen? Stel ze gerust via onderstaand formulier.

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursussen

  • Community

  • Dashboard