Wil je persoonlijk nieuws ontvangen en op de hoogte zijn van alle kanalen die je volgt?

Blijf op de hoogte!

Ontvang nieuws speciaal voor jou!

Deze informatie is geverifieerd door onze deskundige: Ingrid le Conge - orthopedagoog

BabyPraktische zakenKinderopvang zaken om op te letten

Kinderopvang: zaken om op te letten

ZP® - Magazine

, 14 juli 2017 14:01Laatste update op: 16 maart 2022 17:36

Maar als er dan zoveel keus is hoe weten we dan waarvoor we moeten kiezen? De opvangmogelijkheid die uiteindelijk jouw voorkeur heeft moet er vooral een zijn waarbij jij je goed voelt op het moment dat je weer gaat werken en waar je langere tijd een stabiele basis voor je kind mee verkrijgt. Wij richten ons hier kort op de eerste twee mogelijkheden en zullen de kinderopvang uitgebreider belichten.

Opvang bij familie

De mogelijkheid voor opvang bij familie wordt vaak al voor de zwangerschap besproken en lijkt voor het kind misschien de meest ideale situatie, zeker als het familielid ook in je eigen huis voor het kind komt zorgen. Realiseer je wel dat dit familielid ook regelmatig afwezig kan zijn vanwege vakantie of ziekte. Voor die dagen moet je dan zelf wel weer een oplossing regelen.

Gastouder

Voor de gastouder die het kind in haar eigen huis opvangt geldt eigenlijk hetzelfde. Ook zij zal vakantie willen en kan ziek worden. In sommige gevallen kan het bureau waarbij de gastouder is aangesloten voor vervanging zorgen.

Als je de keuze maakt voor opvang door een gastouder, dan is het raadzaam om vooraf vrijblijvend een gesprek aan te vragen en te gaan kijken waar je kind wordt opgevangen. Vraag ook naar het dagprogramma van het gezin waarin je kind wordt opgevangen. Is het er druk? Of is er voldoende ruimte voor rust gedurende de slaapmomenten van de dag. Wat vinden zij belangrijk in de opvoeding van een kind? Welke regels zijn er van toepassing?

Kinderdagverblijf

Kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen in een kinderdagverblijf wordt waarschijnlijk geboden bij meerdere organisaties in je omgeving. Het is raadzaam na te vragen bij familie of buren of zij ervaring hebben met deze organisaties. Ook kan een kijkje op de website al veel informatie geven.

Een afspraak maken voor een rondleiding kan bij meerdere kinderdagverblijven, waardoor je kunt vergelijken en uiteindelijk de juiste keuze kunt maken.

Waarop letten?

Aandachtspunten waar je op kunt letten bij de rondleiding zijn:

 • regelmaat en structuur; hoe ziet het dagprogramma eruit? Kan je baby volgens zijn/haar eigen ritme slapen en eten, totdat het de leeftijd heeft om langer wakker te zijn en met de anderen mee te eten, te spelen, etc.
 • zijn er voldoende vaste medewerkers op de groepen, zodat steeds dezelfde personen voor je kind zorgen tijdens de opvang? De meest stabiele groepen hebben meerdere vaste medewerkers, waardoor dit makkelijker kan worden geborgd. Ook bij vakanties of ziekte van één van de medewerkers.
 • veiligheid; wat zijn de regels bijvoorbeeld bij binnenkomst/ontvangst, tijdens het slapen, tijdens het buiten spelen, wie let er als leidinggevende op de pedagogisch medewerkers, etc.
 • welke contractvormen worden er aangeboden? Is er opvang op maat?
 • flexibiliteit; is het mogelijk om opvangdagen te ruilen en/of kan er extra opvang worden ingekocht?
 • op welke dagen in het jaar zijn ze gesloten. Sommige kinderdagverblijven zijn alleen gesloten tijdens de landelijke feestdagen, waarop je zelf meestal ook vrij bent.
 • het pedagogisch beleid; dit voor hen verplichte document geeft veel informatie over hoe er wordt gewerkt en op welke wijze wordt geprobeerd het welbevinden van de kinderen te borgen. Het is in de meeste gevallen in te zien via de website.
 • is er sprake van een wachtlijst? En zo ja hoe lang is deze gemiddeld?
 • is er een oudercommissie? En zo ja, kan deze worden benaderd voor ervaringen en/of vragen?

De kinderopvang in een kinderdagverblijf wordt uitgevoerd en onderbouwd met beleid. Medewerkers hebben richtlijnen gekregen hoe er moet worden gewerkt en gehandeld en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht, zodat zij weten wat hun kind gedurende een dag beleeft.

De eerste kennismaking zal veel vragen reeds beantwoorden en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen die nog niet beantwoord zijn. Een vergelijking met een ander kinderdagverblijf kan de keuze versterken.

Plaats een reactie

(0)
user-image
  • Feed

  • Mijn week

  • Cursussen

  • Community

  • Dashboard