1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

  Gepubliceerd op: 5-29-2020Bewerkt op: 5-29-2020
  ZP® - Magazine Gepubliceerd op: 5-29-2020Bewerkt op: 5-29-2020
  Geschreven door: ZP® - Magazine
  We regelen steeds meer dingen online. Je hoeft bijvoorbeeld niet meer naar de huisartsenpraktijk te lopen voor een afspraak, maar regelt dat met een klik op de knop online. Het is een stuk makkelijker, want je hebt alle informatie bij de hand. Toch kan het ook vragen opwekken. Hoe zit het met die medische gegevens die op deze manier uitgewisseld worden? Hoe wordt dat beschermd en hoe gaat het in zijn werk?

  Hoe heeft dit betrekking op zwangerenportaal.nl?

  Bij zwangerenportaal.nl kun je jouw eigen dossier inzien op jouw account. Dit dossier kan worden gedeeld met andere zorgverleners. Zo kan bijvoorbeeld het ziekenhuis sneller en accurater handelen, want ze hebben jouw complete dossier altijd bij de hand. Doordat de betreffende zorgverleners het vervolgens aanvullen, is het dossier altijd up-to-date. Dit wordt allemaal gedaan in het belang van de gezondheid van jou en de baby. De lijnen tussen het ziekenhuis, de zorgverleners en de verloskundige worden hiermee een stuk korter. Waar er eerst sprake was van meerdere dossiers, wordt er nu één integraal dossier gebruikt.

  Wat gebeurt er bij de gegevensuitwisseling?

  Je kunt je wel voorstellen dat deze gegevens goed beschermd moeten worden. Hoe deze elektronische uitwisseling van gegevens gaat en hoe dit beschermd moet worden, is nu vastgelegd in een wet. Sinds 2017 is het verplicht om geïnformeerd te worden over elektronische gegevensuitwisseling. Jouw zorgverlener kan deze gegevens in een uitwisselingssysteem zetten, zodat andere behandelende zorgverleners deze gegevens kunnen inzien. Hiervoor moet je wel toestemming hebben gegeven. Sinds 2020 mag je ook zelf aangegeven welke gegevens door welke zorgverleners mogen worden ingezien. Ook goed om te weten: je hebt het recht om je dossier in te zien en je mag hiervan een elektronisch afschrift opvragen.

  De wet over gegevensuitwisseling

  Dat er voorzichtig om moet worden gegaan met deze gegevens, spreekt voor zich. Hiervoor zijn al twee wetten van sprake: de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze twee wetten verplichten zorgverleners om voorzichtig en zorgvuldig om te gaan met medische gegevens.

  De Wet Cliëntenrechten gaat nog iets verder. Deze wet richt zich namelijk specifiek op het elektronisch uitwisselen van gegevens en houdt zich bezig met de rechten die jij hierbij hebt. In de Wet Cliëntenrechten staan de randvoorwaarden voor het inzien of uitwisselen van medische gegevens.

  Wanneer gaat deze wet in?

  De Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is al sinds juli 2017 van kracht. Echter zijn er een paar bepalingen die hier niet onder vallen. Dit is onder andere het recht op gespecificeerd toestemming geven voor het delen van gegevens. Deze wettelijke bepaling gaat in vanaf 1 juli 2020. Ook de bepaling die patiënten het recht geeft op elektrische inzage en elektronisch afschrift treedt dan in werking.

  Jouw rechten bij elektronische gegevensuitwisseling

  Heel prettig natuurlijk, die wet, maar wat houdt dat in voor jou? Natuurlijk heb je zelf ook rechten wanneer het gaat om (elektronische) gegevensuitwisseling. Er wordt altijd scherp gemonitord om de omgang met deze gegevens zo veilig en verantwoord mogelijk te houden. Vanaf 1 juli worden er dan ook enkele veranderingen ingevoerd.

  1. Je kunt toestemming geven voor het uitwisselen van gegevens. Vanaf 1 juli 2020: je kunt toestemming geven om specifieke of alle gegevens beschikbaar te stellen voor inzage aan alle of bepaalde behandelende zorgverleners.
  2. Het krijgen van een afschrift van een eigen medisch dossier verandert nu in het krijgen van een elektronisch afschrift.
  3. Het krijgen van inzicht in je eigen medisch dossier verandert in het krijgen van elektronisch inzicht in je dossier.
  4. Je hebt recht op een overzicht van gegevens die zijn verwerkt, wie dit heeft ontvangen en de herkomst van deze gegevens. Vanaf 1 juli 2020: als je wilt, kun je een elektronisch overzicht krijgen waarin staat wie welke informatie beschikbaar heeft gesteld. Hierin staat ook wie de informatie heeft opgevraagd en/of ingezien en wanneer dit was.
  5. Het toevoegen, verwijderen, vernietigen of afschermen van je medische gegevens blijft hetzelfde.

  Betekent dit dat mijn zorgverzekeraar mijn dossier in kan zien? Nee, dat is niet zo. Zowel zorgverzekeraars als keuringsartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen hebben geen toegang tot jouw medische gegevens.

  Zorgverleners en gegevensuitwisseling

  Het is belangrijk dat jouw zorgverlener de meest recente informatie van jou heeft. Hij heeft daardoor meer inzicht in wat je nodig hebt, wat kan helpen bij de behandeling, en is altijd up-to-date van de stand van zaken. Bij elektronische gegevensuitwisseling zijn er enkele plichten van sprake. Dit zijn de plichten die gelden; enkele hiervan worden dit jaar aangepast.

  1. De zorgverlener moet de cliënt informeren over diens rechten bij elektronische gegevensuitwisseling. Daarnaast moet hij aangeven hoe dit in zijn werk gaat, welke zorgaanbieders zijn aangesloten en hoe de cliënt zijn rechten kan uitoefenen.
  2. De zorgverlener moet toestemming vragen aan de patiënt om medische gegevens beschikbaar te stellen voor andere zorgverleners. Vanaf 1 juli 2020: de zorgverlener moet vragen welke gegevens de cliënt aan welke zorgverlener voor inzage beschikbaar wil laten stellen.
  3. De zorgverlener moet een medisch dossier bijhouden en actueel houden. Hij moet het laten weten aan de cliënt wanneer nieuwe zorgverleners hier gebruik van maken. Vanaf 1 juli 2020: de zorgverlener moet een registratie bijhouden van de toestemmingen die de cliënt heeft gegeven.
  4. Medische gegevens moeten aangepast, verwijderd, afgeschermd of vernietigd worden als de cliënt hierom vraagt.
  5. Acties met betrekking op het medisch dossier moeten worden vastgelegd.
  6. Er moet worden voldaan aan de richtlijnen die zorgverleners samen hebben vastgesteld.
  7. Er moet worden voldaan aan de wettelijke eisen met betrekking tot de veiligheid van elektronische gegevensuitwisseling.
  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard