1
×

Inbox

 • Notificaties0
 • Taken0

Notificaties

  Terug

  Welkomstbericht Verloskundige Praktijk Draagkracht

  Gepubliceerd op: 2-9-2021Bewerkt op: 8-25-2023
  Verloskundige Praktijk Draagkracht Gepubliceerd op: 2-9-2021Bewerkt op: 8-25-2023
  Geschreven door: Verloskundige Praktijk Draagkracht
  Welkomstbericht Verloskundige Praktijk Draagkracht

  Gefeliciteerd, je bent zwanger! Voel je welkom bij Verloskundige Praktijk Draagkracht. Ik kijk er naar uit om jou en je eventuele partner te begeleiden in deze bijzondere periode. Bedankt voor je inschrijving bij zwangerenportaal. Via de website www.zwangerenportaal kun je op een veilige manier je dossier inzien. Je kunt zwangerenportaal ook gebruiken om je afspraken te bekijken, documenten te downloaden en je krijgt een aantal keren in de zwangerschap een mail met informatie over de zwangerschap, geschreven door mij.

  Kijk op zwangerenportaal.nl bij ‘mijn afspraken’ om de datum en het tijdstip van de eerste afspraak in te zien. De eerste afspraak/intake vindt plaats rond een zwangerschapsduur van 8 weken. Wij maken kennis met elkaar en je kunt al je vragen stellen. Indien je overstapt van een andere praktijk, kun je het beste contact opnemen met je huidige praktijk en vragen of zij je medisch dossier beveiligd naar info@draagkrachtleiden.nl willen opsturen. Wel ontvang ik graag het ingevulde toestemmingsformulier. Scrol voor uitleg naar kopje 1.1.

  Naast de kennismaking en het bespreken van je medische voorgeschiedenis kan ik je bloeddruk opmeten. Daarnaast is het advies om in het begin van de zwangerschap bloedonderzoek te laten verrichten. Je bloed wordt dan onderzocht op bloedgroep, rhesusfactor c en d, ongebruikelijke antistoffen, syfilis, ijzergehalte, hepatitis B en HIV. Als je dit inderdaad wil laten onderzoeken, zal ik een labformulier meegeven.  Verder kan ik informatie geven over leefstijl en voeding.

  Vitaminen Naast gezonde voeding is het, tijdens de zwangerschap, van belang extra vitaminen binnen te krijgen. Ik adviseer Het gebruik van een multivitaminepreparaat voor zwangeren. Let er wel op dat hier óók de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid foliumzuur in verwerkt zit (400 microgram). Al vanaf het moment van kinderwens wordt geadviseerd foliumzuur te slikken. Foliumzuur heeft een belangrijke taak bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel van de baby.  Een extra preparaat met omega 3 vetzuren (visolie) als je niet meerdere malen per week vette vis eet.  Moeders voor Moeders Ik wil je erop wijzen dat je vanaf een zwangerschapsduur van 6 weken mee kunt doen aan moeders voor moeders. Deze organisatie zamelt urine in van zwangere vrouwen waaruit het HCG hormoon wordt gewonnen.  Van dit hormoon worden geneesmiddelen gemaakt om andere vrouwen te helpen ook zwanger te worden. Tijdens de intake kun je aangeven of ik je mag aanmelden. Kijk op de website van moedersvoormoeders voor meer informatie!

  Indien jullie informatie wensen over prenatale screening (onderzoeken die je in de zwangerschap kunt verrichten), zal ik hier in een vervolgafspraak verder op ingaan.  Via deze link lees je hier meer over.

  1.1 Het downloaden en invullen van het toestemmingsformulier Login via https://id.zwangerenportaal.nl/login Klik op applicatie zwangerenportaal Klik daarna rechts bovenin op het rondje met je initialen Scrol naar beneden tot het kopje ‘mijn profiel’ en klik op ‘mijn profiel instellingen’ Ga naar jouw profiel en kies ’mijn zorgverlener’ Vul hier 7447 in bij ‘postcode’ en kies Verloskundige Praktijk Draagkracht Klik vervolgens rechts op het vinkje om op te slaan Klik rechts bovenin op het rondje met je initialen Scrol naar beneden tot het kopje ‘communicatie met jouw verloskundige’ en klik op ‘gedeelde documenten’ Klik op het logo van ‘Verloskundige Praktijk Draagkracht’ Vervolgens kom je in het overzicht waar je het toestemmingsformulier kunt downloaden Vul dit formulier in en zet je handtekening erop. Sla het document op jouw computer op Kies het betreffende formulier en klik op uploaden

  1.2 Hoe zet je in word een handtekening? In het balkje in Word bovenin naast ‘start’ kun je kiezen voor het kopje invoegen. Klik hierop. Klik op het kopje ‘vormen’ Kies voor vormen en de meest rechts optie heet ‘krabbel’ klik daarop. Je kunt daarna op de aangegeven plek je handtekening zetten. Sla het document op, op jouw computer. Kies het betreffende formulier en klik op uploaden

  Neem bij onduidelijkheden gerust contact met mij op. Alvast bedankt en we zien elkaar snel! Warme groet, Dominique De Leon Sanchez 071-2001176 info@draagkrachtleiden.nl

  Adres De praktijk bevindt zich aan de Bachstraat 394 in Leiden. Je kunt plaatsnemen in de wachtkamer en dan wordt je opgeroepen door Annemarie of Dominique.

  Voor vragen omtrent zwangerenportaal kun je contact opnemen via info@zwangerenportaal.nl

                  XXXXXXXXTRANSLATION IN ENGLISHXXXXXXX

  Welcome message midwife practice Draagkracht!

  Congratulations, you are pregnant! Please feel welcome at midwife practice Draagkracht. I look forward guiding you and your partner in this special period. Thank you for registering with the pregnancy portal. You can view your file securely at the website: www.zwangerenportaal.nl. You can also use this portal to view your appointments, download documents and receive several times information about the pregnancy, written by me.

  Check “my appointments” at www.zwangerschapsportaal.nl to see the date and time of your first appointment. Befor the first appointment takes place. I would like to receive a filled-out consent form. Scroll to heading 1.1 for an explanation.

  The first appointment/intake takes place around 8 weeks of pregnancy. We get to know each other and you can ask all your questions. I will also ask questions about your medical history, family history, menstruational cycle and if that’s the case previous pregnancies. I can measure your blood pressure at the end. In addition, it is advisable to have blood tests performed at the beginning of the pregnancy. Your blood group can be determined and your blood can be tested for Rhesus factor c and d, unusual antibodies, syphilis, iron level, hepatitis B, and HIV. If you would like to have this examined, I can provide you with a lab form. I can also provide information about lifestyle and nutrition.

  Vitamins
  In addition to a healthy diet, it is important to get extra vitamins during pregnancy. I recommend using a multivitamin preparation for pregnant women. Please note that this also contains the recommended daily amount of folic acid (400 micrograms). It is recommended to start taking folic acid from the moment you decide to try to get pregnant. Folic acid has an important role in the development of the baby's nervous system. I would recommend a special preparation with omega 3 fatty acids (fish oil), in case you do not eat fatty fish several times a week.

  Mothers for Mothers I would like to point out that you can participate in mothers for mothers starting at 6 weeks pregnancy. This organization collects pregnant women’s urine from which the HCG hormone is extracted. Based on this hormone, medicines are made to help other women conceive. During our intake, you can indicate whether I can register you for this project. Check the website www.moedersvoormoeders.nl for more information!

  Prenatal Screening If you would like information about prenatal screening (examinations that you can perform during pregnancy), I will go into this in further detail in a follow-up appointment. To read more about prenatal screening, follow these links -> https://www.pns.nl/prenatale-screeningen and www.meerovernipt.nl

  1.1 Downloading and filling out the consent form
  Login at https://id.zwangerenportaal.nl/login Click on ‘applicatie zwangerenportaal’, then click on the circle with your initials at the top right. Scroll down to the heading 'my profile' and click on 'my profile settings'. Go to your profile and choose 'my care provider'. At 'zip code' enter 7447 and choose midwife practice Draagkracht. Now click on the checkmark to save. Click on the circle with your initials at the top right again, scroll down to 'communication with your midwife', click on 'shared documents', then click on the logo of 'Midwife Practice Draagkracht'. You will now see an overview from where you can download the consent form. Fill out this form and save it on your computer. Now select the filled-out form and upload it.

  1.2 How to sign a Word document Select the “insert” tab next to “start” in the top left corner in Word. Click on “shapes”. The top right option is called "scribble", click on this. You can now draw your signature at the indicated place. Save the document on your computer. Now select the signed document and upload it.

  If anything remains unclear, please do not hesitate to contact me. Thank you in advance, and we'll see each other soon!

  Warm regards, Dominique De Leon Sanchez 071-2001176 info@draagkrachtleiden.nl

  Address
  The practice is located at Bachstraat 394 in Leiden

  For questions about the pregnancy portal, please reach out to info@zwangerenportaal.nl

  • Feed

  • Mijn week

  • Cursusportaal

  • Community

  • Dashboard